Wandelen

Een ontdekkingtocht door het eigen dorpsgebied. Zo werden drie wandelroutes rondom het mooie dorp Gees destijds aangeprezen. In 2006 kwamen ze tot stand door een samenwerking van Staatsbosbeheer, de Boermarke, Plaatselijk Belang Gees en de BOKD (Brede Overlegroep Kleine Dorpen). De drie wandelroutes rond het esdorp Gees werden in eerste instantie gemaakt voor de dorpsbewoners, maar zijn zeker zo interessant voor wie niet in Gees woont.

De eerste wandelroute gaat door de Olde Maden, het gebied tussen de Zwindersche Es en het Geeser veld. De route loopt door het stroomdal van de oude leek, een zijstroompje van het Loo-diep. Leek- of laak is een oude benaming voor een afwateringsbeekje. Deze leek deed vroeger dienst als afwateringsstroompje van de melkfabriek in Gees. De tweede route gaat over het uitgestrekte Geeserveld op de grens van de veldgronden en madenlanden van de Geeserstroom. Veldgronden werden door de dorpsbewoners gebruikt voor bijvoorbeeld beweiding, de bijenteelt en het steken van plaggen. De derde route gaat langs de in 2006 heringerichte Geeserstroom en de Bollema ten Noordoosten van Gees. De route gaat door een beekdallandschap dat herinnert aan 150 jaar geleden.

Wie bang is voor een beetje modder kan maar beter goede laarzen aantrekken. De routes gaan ook door nattere delen van het gebied. De wandelroutes worden, op initiatief van de Boermarke en in samenwerking met de boswachters van Staatsbosbeheer, jaarlijks in maart door een forse groep dorpsbewoners onderhouden. Zo zijn, op de route door het Geeserveld vlakbij de Klinkenbarg, houten loopplanken getimmerd waarmee de wandelaars een nat gedeelte van het weiland kunnen overbruggen.

Deze en vele andere routes, bijvoorbeeld over het heidegebied De Hoge Stoep (filmpje),  zijn verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatie Punt aan de Dorpsstraat 47 in Gees. Vanaf daar start meestal ook de routebeschrijving. De openingstijden van het informatiepunt zijn van november t/m maart: dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 – 14:00 uur en in de voorjaarsvakantie maandag t/m zaterdag van 10:00 – 14:00 uur.

 

Categorieën Actief