Karakteristiek Gees

Gees is een klein esdorp, gelegen in de gemeente Coevorden. Het karakter van het esdorp of zanddorp is nog goed te zien aan de vele Saksische boerderijen. Een deel van het dorp ten oosten van de Dorpsstraat is beschermd dorpsgezicht. Gees heeft maar weinig nieuwbouw en heeft daardoor zijn oorspronkelijke karakter behouden. Gees is gebouwd op een rug van dekzand en keileem te midden van fraai natuurschoon. De marke van Gees kenmerkt zich enerzijds door grote essen en groenlanden langs de Geesers troom.

Bezienswaardigheid
De helft van het dorpsgebied wordt ingenomen door de bossen en heidevelden van de 1600 hectare grote Boswachterij Gees. Deze bossen zijn in de jaren dertig aangeplant op de heidevelden. Met de Hooge Stoep is er echter nog een groot heide­veld bewaard gebleven. Een opvallende bezienswaardigheid is een enorme zwerfkei van dertigduizend kilo, die begin jaren zestig in een akker op de es werd gevonden. Het dorp heeft ruim 600 inwoners, authentieke Drenten, maar ook mensen van buiten de provincie, jong en oud en van allerlei gezindten. Het dorp ligt in driehoek Hoogeveen, Emmen, Coevorden, 18 kilometer ten oosten van Hoogeveen, 20 kilometer ten westen van Emmen en 15 kilometer ten noorden van Coevorden.