Geslaagde bijeenkomst verduurzaming

Donderdag 16 november waren zo’n 40 mensen in De Zwerfkei bij elkaar om samen te praten over ons energieverbruik in huis. Hoe kom ik straks aan energie om dagelijks het huis te verwarmen, te koken en te douchen, zonder dat ik nog aardgas gebruik?

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Het is onvermijdelijk dat op enig moment ons aardgas niet meer beschikbaar is. Hoe kunnen we ons daar nu al op voorbereiden, welke maatregelen zijn nu al mogelijk en op welke termijn zijn deze noodzakelijk? De Themagroep Verduurzaming wil met alle bewoners van Gees hierover in gesprek. Deze geslaagde informatieavond was daarvan het startpunt.

Thema’s

Wie doet er mee”, “Hoe kan een huishouden stap voor stap zelf aan de slag” en “Welke technische oplossingen zijn er nu en op termijn mogelijk”. Met deze drie vragen zij we aan de slag gegaan.

Een algemeen gevoel is dat er nog veel onzekerheden zijn: toekomstige prijzen voor gas en elektriciteit, kennis over – en de prijs van – technische oplossingen, al dan niet meedoen in collectieve voorzieningen in het dorp, subsidiemogelijkheden. Al deze zaken hebben voor individuele huishoudens een rol bij de verandering waar zij voor staan. Ook werd er gepleit voor een solidariteitsactie in het dorp: “Laat de energie-transitie geen ‘hobby-voor-rijke-lui’ zijn!“, daarover was iedereen het wel eens.

Hulp

Het idee is om met reisbegeleiders en energiecoaches huishoudens desgewenst te helpen bij het maken van plannen. Mensen zijn en blijven daarbij zelf verantwoordelijk. Samen kun je dan in kaart brengen wat er nu en op termijn in huis zou kunnen en moeten gebeuren. En tips krijgen over maatregelen (besparingen, isoleren) en technische aanpassingen, waaronder bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp. Met ons voorstel voor ondersteuning bespreek je dergelijke zaken eerst met de reisbegeleider en, wanneer de plannen wat concreter worden, met de energiecoach.

Energieproductie en -opslag

Samen met de energiecoöperatie Klencker Energie en de gemeente moeten we er voor zorgen dat er kennis op het gebied van energieproductie en -opslag beschikbaar komt voor het gehele dorp. De energiecoöperatie kan hierin nu al een belangrijke rol gaan spelen.

Geslaagde avond

Dankzij de vele inbreng die we hebben ontvangen, kijken wij terug op een geslaagde avond en kunnen we verder. Dat zal leiden tot meer berichtgeving, ook als antwoord op de vragen die we nu hebben ontvangen,
In het vroege voorjaar van 2024 komt er een vervolgbijeenkomst. Dan gaan we concreter in op de vragen en antwoorden en presenteren we onze vervolgaanpak.

De foto’s van de bijeenkomst vind je HIER.
De transitievisie warmte van de gemeente Coevorden vind je HIER.Heb je actuele vragen of wil je om een andere reden contact met ons zoeken? Mail gerust naar verduurzaming@geesweb.nl.

Groet van de themagroep Verduurzaming,
Jan Arie van Berkum, Rob Drabbe, Hans Hornstra, Roel Fleurke, Rik Rolink.