Informatie over risico’s, kosten en rendement

Deelname aan de energiecoöperatie is een vorm van beleggen. Hier vind je een informatiedocument dat is opgesteld aan de hand van het format van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Klik hier om het document te bekijken.