Rehoboth nog niet verkocht

rehoboth

Wellicht heb je via het Dagblad van het Noorden al vernomen dat de kopers van de voormalige Rehoboth het gebouw ’niet afnemen’. In goed overleg met de gemeente zoeken we nu naar nieuwe kopers die, net als de huidige kopers, een passende bestemming aan het pand willen geven. 

Dat de koop uiteindelijk niet door ging was voor de werkgroep herbestemming scholen een onverwachte boodschap. In mei kwamen de eerste geruchten binnen, de renovatiekosten zouden voor de huidige kopers te hoog uitvallen. Contact met de gemeente over deze geruchten leverde begin mei geen verdere duidelijkheid op. Pas in de tweede helft van juni werd formeel duidelijk dat de gemeente samen met de kopers zoekt naar een oplossing om de school door te verkopen aan een andere gegadigde.

Deze doorverkoop heeft als voordeel dat de leegstand van de school snel kan worden opgeheven. De werkgroep staat achter dat idee maar wil voorkomen dat doorverkoop zonder invloed van de werkgroep plaatsvindt. Er is immers vorig jaar goed met de gemeente en verkopende makelaar samengewerkt om kopers te vinden die een passende bestemming aan het gebouw willen geven. Die samenwerking, met het belang van de inwoners van Gees voor ogen, mag niet verloren gaan nu de huidige kopers om financiële redenen moeten afhaken. Hierover hebben we meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd.

Inmiddels heeft een belangstellende zich gemeld die een vergelijkbare bestemming aan de voormalige school wil geven als de huidige kopers. We hebben via de gemeente de kopers en de nieuwe belangstellende met elkaar in contact gebracht en hopen dat dit tot een goed resultaat leidt. We houden u op de hoogte.

De werkgroep herbestemming scholen,
Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke

Ledenvergadering Nei Naoberschap

Op 11 april 2019 was de jaarlijkse ledenvergadering van Nei Naoberschap. In deze vergadering is ook het Jaarverslag Nei Naoberschap 2018 vastgesteld door de leden. In de notulen van deze vergadering vind je wat er verder allemaal besproken en besloten is. Na de pauze was er  een lezing over het thema ‘Mantelzorg’.

Kijk hier voor het jaarverslag 2018 en de notulen van de jaarvergadering 2019

De klokken luiden

fly in ballon

Het is een enorm gebeier maar de klokken van ons klooster luiden nog steeds. Dit in aanloop tot het jaarlijkse klokkenluiderspel waarbij het er om gaat elkaar op grootse wijze te verklikken. Niet iedereen vindt dit een leuk spel.

Werk ook mee aan de biodiversiteit in Gees

bloemenweide

Dit voorjaar is er voor inwoners van Gees gratis bloemrijk zaadmengsel beschikbaar, betaald uit het dorpsbudget. Lees hoe het zit.

Bloeiend Gees
Ons prachtige esdorp kan trots zijn op de goed onderhouden boerderijen, woningen en erven. Rond Gees wordt het landschap dit jaar kleurrijker door het aanleggen van bloemrijke stroken. Ook jij kunt je tuin kleuriger maken door het zaaien van gratis beschikbaar gestelde bloemrijke mengsels.

Gees natuurvriendelijk
Een viertal agrarisch ondernemers zaaien dit jaar rondom Gees stroken land in met bloem- en kruidenmengsels. Zo maken zij het verschraalde landschap rond Gees kleurrijker met een diversiteit aan bloemen en kruiden. Dat is goed voor de natuur omdat het de leefomgeving voor insecten, vogels en klein wild sterk verbeterd. En vanzelfsprekend genieten wij en onze toeristen er allemaal van. Ook jij kunt een steentje bijdragen aan deze verbetering van onze biodiversiteit in en rondom Gees. Hiervoor stellen we vanuit het Dorpsbudget 2019 zaaigoed beschikbaar om in je tuin een insectenvriendelijk bloemrijk zaadmengsel te zaaien.

Hoe werkt het?
Je moest je deelname aan ‘Bloeiend Gees’ uiterlijk 22 april mailen naar diederin@planet.nl onder vermelding van je naam, adres en aantal m2 dat je wilt inzaaien. Na 22 april ontvang je bericht voor hoeveel vierkante meters je op zaterdag 11 mei tussen 10 – 11 uur zaad kunt afhalen bij de Klimop.

Voorwaarden voor deelname
– Je bent inwoner van Gees 
– Je zaait het zaaigoed tussen 15 – 30 mei 2019 op je eigen grond in Gees
– Je kiest bij voorkeur een stukje grond dat zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Wat doen we nog meer voor de natuur?
De volgende reeds lopende initiatieven hebben directe invloed op verbetering van het landschapsbeeld rond Gees: 
– Verbeteringen van de Geeserstroom/Klinkenberg (werkgroep Geeserstroom, meerjaren project)
– Verbetering beplanting wandelroutes Oude Maden (dorpsbudget 2018)
– Bermbeheer Kruisakkerweg (proefstrook op initiatief van de gemeente).
Als je even met elkaar praat over ons mooie dorp en de aangrenzende natuur, dan ontstaan er al snel meerdere ideeën en blijken er ook reële mogelijkheden. Zo wil de gemeente met ons in gesprek over een natuurvriendelijker bermbeheer. Wil je meer hierover weten of wil je actief meedoen met één van de activiteiten, neem dan contact op met de secretaris van Plaatselijk Belang Gees secretarispbg@geesweb.nl

De werkgroep Dorpsbudget

Plaatselijk Belang Gees: Van de bestuurstafel

Omdat het nog even duurt voordat de Dorpsvlegel verschijnt, hieronder alvast een nieuwsbericht namens het bestuur van Plaatselijk belang:

De afgelopen maanden zijn bestuurlijk erg druk geweest. De vele commissies rond de bestemming van het dorpsbudget, de Geeserstroom, Energiecooperatie Geeserstroom en Glasvezel hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

We kunnen terugkijken op een uitermate succesvolle Informatiemarkt waarbij alle commissies zich konden presenteren. Inwoners konden nadere uitleg krijgen over de glasvezel en zich laten informeren over de wandel-app Oude Steeg. Vooral de foto’s van oud-Geesenaren trokken veel kijkers.

Op 14 februari vond de bewonersavond plaats met betrekking tot de Geeserstroom. De werkgroep Geeserstroom, bestaande uit Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden, Staatsbosbeheer, Jaap Euving en Kees van Dijk gaven uitleg aan de plannen die tot dusver waren uitgewerkt. Essentie was dat er overeenstemming is om het onderhoud en beheer van het Geeserstroomgebied van Mepper Hooilanden tot en met de Roonboom. Tevens werd uitleg gegeven over de plaatsing van een uitkijktoren nabij de Klinkenberg. Aan de opkomst, de vragen en de reacties te merken was het een uiterste goede bijeenkomst.

De glasvezel-aanmelding nadert z’n ontknoping. Op de informatie-avond van 5 februari werden de opties uitvoerig toegelicht. Voor 1 april moet de teller voor de gehele gemeente Coevorden (excl. de stad; want die beschikt al over glasvezel) op meer dan 40% aanmeldingen staan. Aangezien de aanmeldingen voor 1 april door de ambassadeurs moeten zijn ingevoerd via internet wordt aanbevolen om uiterlijk 28 maart uw aanmelding definitief te maken. Ook wanneer u denkt niet direct glasvezel te gaan gebruiken is het belangrijk om het 1e jaar een abonnement te nemen; hiermee is de aanleg tot in uw meterkast gefinancierd. In andere plaatsen betalen inwoners soms meer dan € 2000,- aansluitkosten; in onze gemeente hoeft uw alleen maar een jaarabonnement te nemen en het wordt gratis voor u aangelegd. Een kans die u kunt laten lopen, maar waarvan u vervolgens zeker spijt zult krijgen. Meldt u dus op tijd aan!

Op zaterdag 23 maart willen we de bermen van de toegangswegen tot Gees schoonmaken. Deze activiteit valt samen met de landelijke Opschoondag. Iedereen kan meedoen! Alle hulpmiddelen, koffie en goede sfeer worden verzorgd. Verzamelen om 9:00 uur bij De Klimop. Graag zelf handschoenen en indien mogelijk geel hesje meenemen.

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 27 maart om 20:00 uur in de Zwerfkei. In de Dorpsvlegel en op de website zijn de agenda en het jaarverslag opgenomen. Het belooft een leuke avond te worden. Na de pauze vertellen Gerrit Hegen en Harm Dijkstra over hun locatievoorstelling ‘De toorn van Thunaer’ dat van 4 tot 8 september op de Klencke wordt vertoond.

Het Bestuur

PBG organiseerde Informatiemarkt

Klimop


Op 8 en 9 februari organiseerde Plaatselijk Belang Gees een informatiemarkt in De Klimop. Er werd onder meer informatie gegeven over Nei Naoberschap, Glasvezel Zuidenveld, Energie coöperatie Geeserstroom en een nieuwe wandelroute in wording door de Oude Steeg. Ook verzamelde Plaatselijk Belang ideeën voor de toekomst van De Klimop en voor de besteding van het Dorpsbudget. En helemaal de moeite waard was de fototentoonstelling ‘Dit is Gees 1940’ en de expositie van de foto’s ter ere van het 800-jarig bestaan.

Bekijk hier de foto’s van de informatiemarkt of bekijk hier het filmpje dat Hans Habers maakte