Webinar over duurzaam verwarmen

groen gas

De Raadswerkgroep Duurzaamheid van de gemeente Coevorden organiseert op 20 mei een webinar over duurzaam verwarmen. Het webinar is gericht op inwoners van de gemeente Coevorden. Je kunt je vanaf vandaag gratis aanmelden via www.raad.coevorden.nl
Aanleiding is de zogenaamde warmtetransitie, de overgang van aardgas naar andere warmtebronnen. De leden van de raadswerkgroep Duurzaamheid willen inwoners van de gemeente Coevorden laten zien wat die warmtetransitie voor hen betekent. Het is, na biodiversiteit en klimaatadaptatie het derde onderwerp waarover zij graag met inwoners in gesprek gaan. Dat kan dus op donderdag 20 mei.

Wat betekent het voor mij?
Wat moet ik doen als mijn CV-ketel aan vervanging toe is? Welke duurzame alternatieven zijn er? Wat zijn de mogelijkheden van waterstof en groen gas? Hoe veilig is straks het vluchtige waterstof als dat door het bestaande leidingennetwerk gaat? Wat gaat mij dit allemaal kosten? Welke subsidieregelingen zijn er en waar kan ik die vinden? Wat doet de gemeente Coevorden aan de overgang naar andere warmtebronnen en wat betekent dit voor mij als inwoner? Tijdens het webinar komen deze en andere vragen over warmtetransitie aan de orde. Eddy Veenstra, directeur van Rendo vertelt over de kansen van waterstof. Wethouder Jeroen Huizing en raadsleden vertellen over warmtetransitie en wat dit betekent voor inwoners van Coevorden.

Gratis deelnemen en vragen stellen
Het webinar is op donderdag 20 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Als inwoner van de gemeente Coevorden kunt u gratis deelnemen. Via de chatfunctie kunt u live vragen stellen en reageren.

Doet je mee?
Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Aanmelden voor het webinar kan eenvoudig via de www.raad.coevorden.nl

Minibieb voor tijdschriften

tijdschriftenbieb-oude-steeg

Beste dorpsgenoten,

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar je koopt wel eens een tijdschrift, of je hebt een abonnement ergens op. Na het lezen blijven de tijdschriften vaak liggen. Soms geef je ze weg of ze belanden bij het oud papier. De bladen zijn vaak niet goedkoop en zo heb ik bedacht om een Minibieb alleen voor tijdschriften te maken. We hebben hiervoor een bak onder het overstek van onze schuur gemaakt. Hierin kunt je je tijdschriften die je kwijt wilt deponeren en eruit meenemen wat je lezen wilt.

Veel leesplezier!

Diny Kelder
Oude Steeg 26

PS: Wist je dat er ook een minibieb (vooral voor boeken) is bij de Geeser Waag en ook 1 aan de overkant van de straat (bij Roel en Fia).

Kom een feestje bouwen voor de koning

Koningshuis

‘Kids in Gees’ heeft een leuk programma gemaakt voor Koningsdag. Voor alle kinderen uit Gees, maar ook voor kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes.

Kom 27 april van 10 tot 11.30 uur naar het schoolplein. Trek je mooiste oranje-rood-wit-blauwe kleding aan en oefen je coolste dansje! Voor een drankje en iets lekkers wordt gezorgd.

Opgeven kan t/m 26 april 12.00 uur bij Nathalie Euving: 0623936987.

Weidevolgelseizoen is begonnen!

wulpen

Kievitslegsel, wulpennesten, scholekstereieren; het weidevogelseizoen 2021 is weer begonnen. Op vrijdagmiddag 19 maart werd in Zwinderen het eerste kievitslegsel gevonden. De gelukkige vinder kreeg een dag later de wisseltrofee uitgereikt. Traditioneel hebben wij een toast uitgebracht op een succesvol weidevogeljaar en dat we weer meer nesten mogen vinden als in het afgelopen jaar. Toen hebben wij 210 nesten beschermd. Inmiddels (17 april) hebben wij 50 legsels gevonden, waaronder twee wulpennesten en een scholeksternest.

Nieuwe vrijwilligers
Er hebben zich vijf nieuw vrijwilligers gemeld. Zij worden ingewerkt en gaan mee het veld in. Onze werkgroep bestaat hiermee uit 24 vrijwilligers.

Boermarken en gemeente sponsoren stroomrasters
Inmiddels heeft onze werkgroep negen stroomrasters tot zijn beschikking, gesponsord door de Boermarken van Gees, Oosterhesselen, Sleen, Benneveld en de gemeente Coevorden. Wij zijn de besturen van de Boermarken zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage, evenals de gemeente Coevorden voor een forse subsidie vanuit het Stimuleringsfonds. De rasters worden geplaatst rond wulpen- en gruttonesten om deze te beschermen tegen predatie door vossen en marterachtigen. Begin april zijn de eerste twee rasters geplaatst.

Utrasoon geluid
Een andere veelbelovende manier om vossen en andere predatoren te verjagen is het gebruik van wildverjagers die een ultrasoon geluid laten horen als een vos, wezel of das in de buurt verschijnt, waardoor dezen zich laten verjagen. Wij doen mee met aan een provinciaal project om dit uit te proberen en uit te testen. Onlangs heeft de Provincie € 130.000.- beschikbaar gesteld voor het behoud van akker- en weidevogels in onze provincie.

Pasdras gebieden
Een aantal agrariërs en veehouders in onze regio hebben aangegeven belangstelling te hebben voor uitgesteld bewerken van akkers en grasland en de aanleg van een plas-dras gebieden (tijdelijk onder water zetten van gras/bouwland in de winter en het voorjaar). In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe gaan wij verder met hen in overleg.

Bloemrijke akkerranden
Andere agrariërs hebben akker- en slootranden ingezaaid met bloemenrijke mengsels ter verbetering van de biodiversiteit en ter stimulering van het insectenleven.

Honden aan de lijn!
Tenslotte doen wij een dringend verzoek aan hondenbezitters om hun hond aan de lijnen bij wandelen in de buitengebieden om te voorkomen dat zij het veld inrennen en legsel verstoren. En om eigen hondenpoep op te ruimen om zo overdracht van besmettelijke ziektes te voorkomen.

J.P. Cleveringa, coördinator Weidevogelgroep
Tel: 06 – 51358291
j.p.cleveringa@planet.nl

Foto: Het eerste wulpennest op 11 april 2021

Wanneer kunnen we oud papier brengen?

oud-papier-in-container

1 keer per maand staat de oud papier-container in de wethouder Euvingstraat bij De Klimop. Dan kunnen we daar het oud papier brengen.

Meestal is dit op de eerste zaterdag van de maand. Soms een week later vanwege een feestdag. Voor alle duidelijkheid hieronder de data voor de rest van het jaar:

Zaterdag 10-4-2021
Zaterdag 1-5-2021
Zaterdag 5-6-2021
Zaterdag 3-7-2021
Zaterdag 7-8-2021
Zaterdag 4-9-2021
Zaterdag 2-10-2021
Zaterdag 6-11-2021
Zaterdag 4-12-2021

Bloemrijke zaden voor inwoners Gees

bloemenweides

Als je nu naar buiten kijkt zie je een witte wereld. Sneeuw en winterse voorjaarsbuien. De zomer lijkt ineens ver weg. Toch wordt er al weer gewerkt aan een bloemrijk Gees en een betere biodiversiteit. De actie van de afgelopen jaren waarbij Plaatselijk Belang Gees bloemrijke zaden beschikbaar stelde aan inwoners, gaat ook dit jaar door. De actie wordt gefinancierd uit het Dorpsbudget. Het gaat om zaad voor vlinderbloemigen of insectenzaden of een mix van beide.

Aanvragen
Heb je zelf interesse of denk je dat het misschien wat voor je buren is? Iedereen die in Gees woont en kan aangeven waar hij/zij het zaad in zijn/haar tuin wil zaaien, kan een aanvraag doen. Dat kan bij Henk Diedering, via mail diederin@gmail.com. Als je niet wilt of kunt mailen mag je natuurlijk ook gewoon even aan Henk vragen. Geef dan even aan:
-naam en adres
-welk zaad je wilt zaaien
-waar je dat wilt doen
-om hoeveel vierkante meter het gaat

Aanvragen kan tot uiterlijk 25 april. In verband met de huidige coronamaatregelen wordt het zaad bij de voordeur gezet.

Zaterdag 3 april open dag tennisvereniging

Open Dag Tennis

Woon je in Gees, ben je nog geen 27 jaar en ben je nieuwsgierig of tennis wat voor jou is? Kom dan aanstaande zaterdag 3 april naar de tennisbaan in Oosterhesselen en krijg les van een tennisprof! Van 12 tot 14 uur is er een tennistrainer die je ondersteunt in de tennistechnieken. Er zijn rackets aanwezig. Gepast schoeisel, geen diep profiel, is gewenst. Voor de aanwezigen heeft de tennisvereniging een mooi kennismakingsaanbod.

Kijk voor meer informatie op www.dehavezathe.nl

Paaspuzzelen voor kinderen in Gees

Paaspuzzelen

Op zaterdag 3 april van 10.00 tot 12.00 uur organiseert ‘Kids in Gees’ een (gratis) puzzeltocht met het thema ‘Pasen’. De tocht start aan de Wethouder H. Euvingstraat nummer 1 en is kort genoeg om ook leuk te zijn voor kleine kids. Fietsen graag parkeren bij de Geeser Waag (Dorpsstraat 47) of kom lopend (niet met de auto).

Deelname is met het eigen gezin (met eventueel een extra vriendje/vriendinnetje), volgens de RIVM regels. Oudere kinderen kunnen de tocht zelfstandig lopen. Heb je de kleinkinderen of neefjes/nichtjes op bezoek die dag? Dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Geef dit dan aan bij Heline via 06-43114321.

We horen graag uiterlijk donderdag 1 april met hoeveel kinderen je meedoet. Dan kunnen we rekening houden met het inkopen van iets lekkers voor de kids.

Zou je in verband met dit evenement je oud papier zo veel mogelijk voor 10 uur of na 12 uur willen brengen? Alvast bedankt!

Veel plezier en heel fijne Pasen gewenst namens de organisatie!

Staatsbosbeheer plant nieuw bos in boswachterij Gees

Bosaanplant SBB

Afgelopen weken is er in boswachterij Gees 3,2 hectare nieuw bos aangeplant.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos.

Het nieuwe bos legt CO2  vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Naast CO2-vastlegging vervult bos nog meer functies: als leefgebied voor veel plant- en diersoorten, om te ontspannen en de natuur te beleven en als bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Beheereenheid Emmen-Sleen heeft de ambitie om de komende jaren grote stukken nieuw bos aan te planten, of spontaan te laten ontwikkelingen. Dit vindt voornamelijk plaats op voormalige akkers en graslanden.

Boswachter Wenda Kloen: “Er zijn veel verschillende soorten aangeplant. Bijvoorbeeld zwarte els, haagbeuk, hazelaar, meidoorn, wilde appel, zoete kers, vuilboom, lijsterbes, vlier, winterlinde, wintereik, zomereik, fladder-iep en acer pseudo”.

Meer informatie
Meer informatie over bos bij Staatsbosbeheer kun je vinden in het dossier Bos maar je kunt ook mailen met boswachter Wenda Kloen. plantlocatie Geeserbos Aanplant Geeserbos 2

Canon Klenckerheugte ‘te koop’

canon-klenckerheugte

Onlangs heeft de Historische Vereniging Klenckerheugte een nieuw lees- en kijkboek het licht doen zien, de Canon Klenckerheugte. In dit boek wordt de geschiedenis van Zwinderen, Gees en Oosterhesselen en omgeving beschreven in vijftig zogenaamde vensters. Ieder venster beschrijft overzichtelijk en toegankelijk een onderwerp dat van belang is voor de geschiedenis van het gebied. Het boek telt 264 pagina’s en is geïllustreerd met ongeveer vijfhonderd afbeeldingen.

Op 26 maart jl. bestond de Historische Vereniging Klenckerheugte twintig jaar. Bij de viering van het 15-jarig bestaan ontstond het idee een canon te maken en die bij de viering van het 20-jarig bestaan te presenteren. Het boek was op tijd klaar. Helaas kon de presentatie tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de vereniging vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.

Leden van Klenckerheugte krijgen het boek gratis. Nieuwe leden krijgen het boek eveneens gratis onder de voorwaarde dat zij minimaal twee jaar lid blijven. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 18,– per jaar. Wil je lid worden van de vereniging en naast dit mooie boek jaarlijks vier tijdschriften met interessante artikelen ontvangen? Meld je dan aan als lid bij Herman Meijer (telefoon 06 – 10 72 77 79 of e-mail hermannesmeijer@gmail.com). Met het lidmaatschap kun je ook de ledenavonden bezoeken en (over het algemeen gratis) deelnemen aan andere activiteiten die de vereniging organiseert. Wil je alleen een boek kopen? Neem dan contact op met bestuurslid Lammie Kuipers (telefoon 06 – 23 69 58 22 of e-mail egbertenlammie1952@gmail.com). Losse boeken kosten € 25,– per stuk.