Projecten Dorpsbudget 21-22

Met elkaar hebben wij, als inwoners van Gees, weer mooie ideeën aangedragen die met het dorpsbudget 21-22 gerealiseerd gaan worden. De presentatie van de projecten vindt u hier.

Het begon allemaal rond 15 september. Alle huishoudens ontvingen de inmiddels bekende oproep om een idee aan te dragen om, met steun van het dorpsbudget 21-22, ons dorp leefbaar te houden en waar mogelijk die leefbaarheid te verbeteren. Op 14 oktober, de avond van de ALV van Plaatselijk Belang, zijn vier groepen aan de slag gegaan om de ideeën op te halen en samen te delen. Dat beloofde al veel en die belofte is ook uitgekomen. Er zijn twaalf plannen ingediend waarvan er uiteindelijk tien de eindstreep hebben gehaald.

De projectleden gaan nu aan de slag en proberen hun project voor eind augustus 2022 af te ronden.

Wilt u meer van een project weten, in het overzicht staat bij elk project een contactpersoon. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de dorpscommissie, onze namen staan hieronder. Of mail uw vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl.

We wensen alle projectleden veel succes toe bij de uitvoering van hun plan, ons dorp wordt er weer wat mooier door.
Alvast hartelijk dank voor zoveel inzet!

Commissie dorpsbudget,
Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot, Roel Fleurke

Levensloopbestendig bouwen in Gees

In de maand mei hebben we in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf uw levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met deze tweede bekendmaking willen we het aantal inschrijvingen ophogen tot minimaal zes. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst genummerd.  

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven.

Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning.
Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-een-kap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen
€ 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging.  Lees verder voor meer informatie

Vrouw en interesse in een bestuursfunctie?

Met elkaar hebben we als bewoners van het buitengebied in de gemeente Coevorden de aanleg van glasvezel gerealiseerd tegen een prijs waar de rest van Nederland jaloers op is. De bestuursleden van de Stichting zijn de schatbewaarders van dit burgerinitiatief. Gezocht wordt naar versterking van dit bestuur. Het voortbestaan van de huidige positie van de Stichting Glasvezel Zuidenveld binnen de BV kan door ontwikkelingen in de markt van het netwerkbeheer, onder druk komen te staan. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bij besluitvorming het belang van de inwoners van de buitengebieden kan vertalen naar constructieve besluiten die voortbouwen op het genomen burgerinitiatief. Het zou daarbij mooi zijn als de bestuurssamenstelling met de vervulling van deze vacature een betere afspiegeling is van de aangesloten deelnemers, de voorkeur gaat daarom uit naar een vrouw van (ruim) onder de 65 jaar. Lees hier meer over de vacature en hoe je je kunt aanmelden!

Dank voor uw oud papier

oud papier Gees

Het gaat goed met het inzamelen van oud papier. Hartelijk dank voor uw trouwe inzet om elke eerste zaterdag van de maand uw oud papier in de container te zetten. Om het voor de betrokken vrijwilligers, de omwonenden en de vervoerder prettig te houden vragen we uw aandacht voor de volgende zaken

 • Als de deur van de container nog open is, plaats dan uw dozen oud papier achter in de container.
 • Als we allemaal van achteren naar voren werken kan er meer in de container en voorkomt u dat anderen eerder van de trap gebruik moeten maken.
 • Sluit uw dozen oud papier zo goed mogelijk af, de wind pakt los papier immers gemakkelijk mee.
 • Piepschuim of ander verpakkingsmateriaal kunt u het beste vooraf scheiden zodat er alleen oud papier in de container komt.
  Per ongeluk vergeten vooraf te scheiden? Neem het dan weer mee als u de doos in de container plaatst.
 • En hoe spannend het ook is voor kinderen om in oud papier te spelen, het kan leiden tot het open gaan van goed afgesloten dozen waardoor er onbedoeld toch weer papier de straat in dwarrelt.

Laten we nog lang op een goede manier met oud papier gezamenlijk geld verdienen voor ons dorp.

Het bestuur van Plaatselijk Belang

Dien hier een plan in voor het Dorpsbudget 21-22

Op woensdag 29 september hebben deelnemers aan de dorpsavond ideeën verzameld om verder uit te werken tot een plan voor het dorpsbudget 21-22. Zo’n plan geeft invulling aan onze dorpsvisie 2016-2026, is financieel haalbaar, inwoners van Gees zijn er bij betrokken en het plan is voor 31 augustus 2022 gerealiseerd. Ook reservering over een periode van maximaal drie jaar is mogelijk. Hieronder de flaps met de eerste aanzetten om tot een plan te komen.

In de getekende tijdlijn ziet u het volgende:

 • 14 oktober inloopavond in de Klimop voor een gesprekje met leden van de commissie dorpsbudget. Meld even vooraf uw komst door een berichtje te sturen naar dorpsbudget@geesweb.nl. Dan kunnen we u laten weten wat een handig moment is op deze avond.
 • 31 oktober is de uiterste datum waarop u een plan kunt indienen. Maak gebruik van dit formulier om uw plan beknopt in te dienen.
 • 24 november is de laatste datum waarop de commissie dorpsbudget met u kan werken aan eventuele verbetering van de ingediende plannen.
 • 2 december worden de ingediende plannen formeel getoetst. Dan weten we ook of een stemming via Geesweb noodzakelijk is.
 • 15 – 31 december presentatie van de plannen en eventueel een stemperiode.

Wilt u alles over het dorpsbudget nog eens rustig nalezen, bekijk dan ook de andere berichten hierover op Geesweb of lees nog eens deze huis-aan-huis verspreide brief.

Hebt u een goed idee en u wilt dat als plan indienen, hanteer dan en dien uw plan uiterlijk 30 oktober in bij de commissie Dorpsbudget via mail

Plannen Dorpsbudget toegewezen

Eind maart zijn de definitieve besluiten genomen over de plannen Dorpsbudget 2020 (uitvoering 2021 tot augustus). Ruim tien plannen zullen weer bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp dankzij de inzet van vrijwilligers. Steeds weer dragen zij een idee aan om niet alleen te zeggen wat er beter kan, maar ook de daad bij het woord te voegen. Zoals de verbetering van De Scheuvel van de foto hierboven, opdat deze mooie plek in ons dorp voor meer activiteiten gebruikt kan worden. Na de verbouwing door de IJsvereniging, met geld van het dorpsbudget, kunt u er ook terecht voor bijvoorbeeld een kinderfeestje.
Alle ingediende en toegekende plannen treft u aan in dit overzicht.

Vragen? Mail naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader één van de leden van de commissie dorpsbudget.

Henk Diedering
Kees van Dijk
Gert de Groot
Roel Fleurke

Verantwoording Dorpsbudget

Afgelopen jaar hebben we als inwoners van Gees, ondanks de beperkingen van de Corona-maatregelen, met het dorpsbudget weer mooie dingen kunnen doen die de leefbaarheid van ons dorp ondersteunen. Zoals die stevige paal met duidelijke tekst bij een mooi plekje hier in ons dorp. Jammer dat we u niet op meer persoonlijke wijze kunnen vertellen wat er allemaal gerealiseerd is. Als u hier klikt krijgt u de volledige verantwoording op uw scherm, een schrale troost maar wellicht wel reden om nog eens met iemand in contact te komen die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van één van de plannen. De namen van de organisatie en de vertegenwoordiger ervan staan in het financiële overzicht. Vragen aan de commissie Dorpsbudget? Mail naar dorpsbudget@geesweb.nl.

Henk Diedering
Kees van Dijk
Gert de Groot
Roel Fleurke

Dorpsbudget vrijwel geheel toebedeeld

Kaartje wandeling Plagmadijk

Op 21 december ontving je in je brievenbus een bericht over het Dorpsbudget 2021. Tot 1 september dit jaar hebben we maar liefst € 12.180,- te besteden aan zaken die de leefbaarheid van ons dorp versterken. Die oproep is goed ontvangen. Er zijn twaalf aanvragen ingediend bij de commissie Dorpsbudget. In totaliteit kwamen we op een bedrag van rond de € 14.000,- aan aanvragen.

Na nadere bespreking van de plannen met de indieners ervan, hebben we één plan verwezen naar een andere subsidiepot en zijn een aantal plannen in hun omvang iets teruggebracht. Zoals het nu lijkt, komen we dan mooi binnen het beschikbare budget uit en hoeven we geen enkel plan af te wijzen. Een mooi resultaat dus. De elf plannen worden begin volgende week nog aan een laatste formele toets onderworpen, waarna we verwachten dat we de indieners kunnen berichten dat zij hun plan kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend publiceren we dan de plannen met de namen van de indieners ook hier op Geesweb. Je kunt dan eventueel ook nadere informatie bij hen opvragen.

Heb je een vraag aan de leden van de commissie Dorpsbudget, mail dan naar dorpsbudget@geesweb.nl.
De leden van de commissie zijn Gert de Groot, Henk Diedering, Kees van Dijk en Roel Fleurke.

Tevreden deelnemers voorlichtingsavond 28 oktober

In september hebben we u allen huis-aan-huis uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op 28 oktober die in het teken stond van vier onderwerpen:

 • De regionale energie strategie Drenthe (RES Drenthe) en de regeling reductie energiegebruik (RRE, u hebt wellicht al een voucher van € 50,- ontvangen)
 • Voorlichting over warmtepompen en wat te doen als je CV-ketel aan vervanging toe is
 • Wat de energiecoach voor u kan betekenen
 • Wat de energiecoöperatie voor Gees kan betekenen.

Vanwege de Corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen de voorlichting via Zoom te laten verlopen. Een geslaagde avond vonden de deelnemers ondanks dat een ieder voor zijn eigen koffie moest zorgen.

Om u even een beeld te geven van wat we besproken hebben (en mocht u niet begrijpen wat er bedoeld wordt, stel uw vraag via geeserstroom@gmail.com. Ook als u in het bezit wilt komen van flyers/brochures over de energiecoach of Energie van Ons):

 • Vanuit de RES Drenthe en de RRE kunt u nog meer verwachten. Bijvoorbeeld een voucher om uw CV waterzijdig te laten inregelen.
 • Een warmtepomp kan een goed alternatief zijn voor uw huidige CV. Check of uw woning daarvoor geschikt is door uw CV op een lagere temperatuur af te stellen.
 • De energiecoach kan voor u een rapport opstellen met verbeterpunten voor uw energiegebruik.
 • In 2020 kunt u nog relatief goedkoop een energielabel voor uw woning aanvragen. Ga naar https://www.energielabel.nl/
 • Met vijf kleine windmolens (ruim kleiner dan een eikenboom) kunnen we 25% van de huishoudens in Gees van stroom voorzien. Met een zonnepark ter grootte van een voetbalveld zelfs alle huishoudens van ons dorp.
 • Lid worden van onze energiecoöperatie is gratis. Kunt u actief meepraten over onze plannen. Wij leveren onze opgewekte energie aan de coöperatie Energie van Ons. Als u uw energie bij Energie van Ons afneemt bouwen wij een potje met geld op om daarmee verduurzaming in Gees te bevorderen. Lees op onze pagina op Geesweb (https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom/) waarom dit goed is voor het milieu en uw portemonnee.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen of hebt u vragen, mail deze naar geeserstroom@gmail.com