Kuieren door duizend jaar dorp

Wilt u de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan ons ter beschikking gesteld. Het boek van ongeveer 400 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met veel kaarten, documenten, verhalen en foto’s. De werkgroep verwacht dat het boek in het najaar van 2023 verschijnt.

U kunt nu alvast inschrijven voor het boek

Als je belangstelling hebt voor het boek vragen wij je dat je alvast aan ons kenbaar te maken. We kunnen daarmee aan fondsen en subsidieverstrekkers laten zien dat er draagvlak voor is. De werkgroep streeft ernaar dat het boek maximaal € 35,- zal gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting op de uiteindelijke prijs. Voorinschrijving betekent niet dat je vooruit moet betalen of verplicht bent tot afname. Je kunt alvast inschrijven voor het boek bij:
Mieke Venhorst; e-mail: vendijk01@gmail.com, Telefoon: 06-81035262 of
Kees van Dijk en Henny Kuipers; e-mail: hennyenkeesingees@gmail.com, Tel:06-41791407 of via deze link.

Werkgroep

De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte bestaat uit: Mieke Venhorst, Henny Kuipers, Kees van Dijk en Willem Anninga. Zij zijn ook de auteurs van het boek “Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand“, waarmee ze de jury-nominatie van de Drents Historische Vereniging hebben gewonnen.

Boek_Zwinderen

POP station Weth. H. Euvingstraat

Het heeft lang op zich laten wachten maar eindelijk is het zover: op 13 juli gaan we in gesprek met de directeur van Glasvezel Zuidenveld BV over de aankleding van het POP-station. Omdat Gees als eerste aan de beurt was om aangesloten te worden op de glasvezel kijken we al lange tijd tegen een grijs betonnen gebouwtje aan dat om verfraaiing roept door een passende aankleding. Hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien is onderwerp van gesprek op woensdagavond 13 juli om 19.30 uur in De Klimop. Voor deze bijeenkomst hebben de direct omwonenden een uitnodiging ontvangen maar vanzelfsprekend staat het alle inwoners vrij om op deze avond mee te praten over wat kan en wat het meest passend is. Hebt u geen uitnodiging in de bus ontvangen maar wilt u wel komen, stuur dan even een mailtje aan de secretaris van Plaatselijk Belang, secretarispbg@geeswebn.nl.

Het programma van deze avond leest u hier.

Namens het bestuur van Plaatselijk belang,

Gert Keep
Roel Fleurke

Projecten Dorpsbudget 21-22

Met elkaar hebben wij, als inwoners van Gees, weer mooie ideeën aangedragen die met het dorpsbudget 21-22 gerealiseerd gaan worden. De presentatie van de projecten vindt u hier.

Het begon allemaal rond 15 september. Alle huishoudens ontvingen de inmiddels bekende oproep om een idee aan te dragen om, met steun van het dorpsbudget 21-22, ons dorp leefbaar te houden en waar mogelijk die leefbaarheid te verbeteren. Op 14 oktober, de avond van de ALV van Plaatselijk Belang, zijn vier groepen aan de slag gegaan om de ideeën op te halen en samen te delen. Dat beloofde al veel en die belofte is ook uitgekomen. Er zijn twaalf plannen ingediend waarvan er uiteindelijk tien de eindstreep hebben gehaald.

De projectleden gaan nu aan de slag en proberen hun project voor eind augustus 2022 af te ronden.

Wilt u meer van een project weten, in het overzicht staat bij elk project een contactpersoon. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de dorpscommissie, onze namen staan hieronder. Of mail uw vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl.

We wensen alle projectleden veel succes toe bij de uitvoering van hun plan, ons dorp wordt er weer wat mooier door.
Alvast hartelijk dank voor zoveel inzet!

Commissie dorpsbudget,
Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot, Roel Fleurke

Vrouw en interesse in een bestuursfunctie?

Met elkaar hebben we als bewoners van het buitengebied in de gemeente Coevorden de aanleg van glasvezel gerealiseerd tegen een prijs waar de rest van Nederland jaloers op is. De bestuursleden van de Stichting zijn de schatbewaarders van dit burgerinitiatief. Gezocht wordt naar versterking van dit bestuur. Het voortbestaan van de huidige positie van de Stichting Glasvezel Zuidenveld binnen de BV kan door ontwikkelingen in de markt van het netwerkbeheer, onder druk komen te staan. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bij besluitvorming het belang van de inwoners van de buitengebieden kan vertalen naar constructieve besluiten die voortbouwen op het genomen burgerinitiatief. Het zou daarbij mooi zijn als de bestuurssamenstelling met de vervulling van deze vacature een betere afspiegeling is van de aangesloten deelnemers, de voorkeur gaat daarom uit naar een vrouw van (ruim) onder de 65 jaar. Lees hier meer over de vacature en hoe je je kunt aanmelden!

Dank voor uw oud papier

oud papier Gees

Het gaat goed met het inzamelen van oud papier. Hartelijk dank voor uw trouwe inzet om elke eerste zaterdag van de maand uw oud papier in de container te zetten. Om het voor de betrokken vrijwilligers, de omwonenden en de vervoerder prettig te houden vragen we uw aandacht voor de volgende zaken

  • Als de deur van de container nog open is, plaats dan uw dozen oud papier achter in de container.
  • Als we allemaal van achteren naar voren werken kan er meer in de container en voorkomt u dat anderen eerder van de trap gebruik moeten maken.
  • Sluit uw dozen oud papier zo goed mogelijk af, de wind pakt los papier immers gemakkelijk mee.
  • Piepschuim of ander verpakkingsmateriaal kunt u het beste vooraf scheiden zodat er alleen oud papier in de container komt.
    Per ongeluk vergeten vooraf te scheiden? Neem het dan weer mee als u de doos in de container plaatst.
  • En hoe spannend het ook is voor kinderen om in oud papier te spelen, het kan leiden tot het open gaan van goed afgesloten dozen waardoor er onbedoeld toch weer papier de straat in dwarrelt.

Laten we nog lang op een goede manier met oud papier gezamenlijk geld verdienen voor ons dorp.

Het bestuur van Plaatselijk Belang

Gelegenheidskoor zingt Geeser lied op 28 augustus

De gemeente Coevorden is vanaf eind augustus 2021 tot en met 2022 culturele gemeente van de provincie Drenthe. Daarom is het feest in Coevorden en de omliggende dorpen op zaterdag 28 augustus. Dan is de opening van het culturele jaar. Motto is: ‘Verbinden in verhalen”. Er is een kleine slag om de arm met de dan geldende coronamaatregelen.

Bijeenkomst voor alle dorpsbewoners bij De Klimop

Op zaterdag 28 augustus tussen 13 en 14 uur is er in ons dorp op het plein voor De Klimop een bijeenkomst voor alle inwoners van Gees. Er wordt een lied gezongen door een speciaal voor deze gelegenheid gevormd koor onder leiding van Henk Vleems, die ook de tekst van het lied heeft gemaakt.

Kunstwerk van Gees

Op 28 augustus wordt ook het kunstwerk van ons dorp onthuld, dat is gemaakt door het collectief van Rudy Remmelts, Anneke Meppelink en Wiep Vleems. Koffie en thee zijn die middag voorhanden.

Bus langs dorpen

Wethouder Jeroen Huizing komt met de bus langs om het schilderij in ontvangst te nemen. Samen met alle andere kunstwerken wordt dat diezelfde middag in Coevorden onthuld. Alle dorpen zingen samen o.l.v. Harm Dijkstra diezelfde middag op de Weeshuisweide nogmaals hun lied.

Van harte welkom in Coevorden!

Iedereen heeft de gelegenheid om ’s middags naar de Weeshuisweide in Coevorden te komen en daar de officiële opening van het culturele jaar mee te maken.

Programma

Het programma (onder voorbehoud) ziet er zo uit:

09.00 – 15.00 uur Dorpen culturele rondgang door de wethouder

15.00 – ca.16.15 uur Coevorden Ontvangst en start van de openingsceremonie op de Weeshuisweide met medewerking van het Reünie Orkest Artillerie

Meer informatie over het gehele programma van Cultureel Coevorden is te vinden op: www.cultureelcoevorden.nl

Uitreiking publieksprijs voor boek

Uitreiking-publieksprijs-boek-van-zwinderen

Het boek Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand heeft dit jaar de publieksprijs van de Drents Historische Vereniging gewonnen. Mieke Venhorst, oud bewoonster van Gees, Willem Anninga uit Oosterhesselen en Kees van Dijk en Henny Kuipers uit Gees zijn de makers van het boek. Door de coronamaatregelen was de uitreiking van de prijs, de zeefdruk PAARDENBLOEMEN van kunstenaar Siemen Dijkstra, in maart niet mogelijk.  Donderdag 1 oktober is dat alsnog gebeurd. Gezien de omstandigheden moest dat gebeuren in beperkte kring. Bij het atelier van de kunstenaar uit Dwingeloo kregen de auteurs de prijs aangeboden door Anja Schuring, de voorzitter van de Drents Historische Vereniging. Mooi wark!

PS: uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er ook een boek over Gees in de maak is. Goed nieuws toch?!

Toerist Info Gees

nieuwe-locatie TIP

Voor alle toeristische informatie, wandel- en fietsroutes, kaarten en souvenirs kunt u terecht bij het Toeristisch Info Punt (TIP) aan de Dorpsstraat 43 in Gees.
De medewerkers informeren u graag over Gees en de omliggende dorpen en maken u graag wegwijs in deze prachtige omgeving. Wilt u een leuke tip voor een activiteit in Gees of in de regio, kom dan langs!

Openingstijden:
De Tourist Info Gees is vanaf 1 november 2022 gesloten en gaat in het voorjaar van 2023 weer open. Wanneer dat precies is laten we je weten.

Contact
Dorpsstraat 43
0524 581 704
gees@toreco.nl

Meer informatie
www.welkomincoevorden.nl
www.dasnoudrenthe.nl
www.drenthe.nl
www.wattedoenvandaag.nl