Dag van de Duurzaamheid

Op zaterdag 7 oktober kunt u deelnemen aan de ‘Dag van de Duurzaamheid. Deze dag wordt gehouden in De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden en duurt van 9.30 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Er wordt gestart met een algemeen deel en er zijn twee workshoprondes. aan in Coevorden. Deelname is gratis.

De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops. 

 1.  Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
 2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitievisie van de gemeente.
 3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het  isoleren van je woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
 4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen:  informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
 5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin? 
 6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpt inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.  

Programma

De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30 – 10.00 uur Inloop 
 • 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
 • 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
 • 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
 • 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
 • 15.00 uur      Afsluiting

Informeren en ophalen

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden. 

Raadswerkgroep organiseert

De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen.  In 2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in 2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021 organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..  

Aanmelden

Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid (crtl + enter of rechter muisknop) kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september.

Repair Café Gees officieel van start

Op zaterdag 23 september start, in het gebouw Pluspunt in Gees, het Repair Café Gees-Oosterhesselen-Zwinderen. Een Repair Café is een bestaand concept dat al in binnen- en buitenland wordt uitgevoerd. Het gaat om bijeenkomsten die draaien om repareren. De bijeenkomsten worden lokaal georganiseerd. Je kunt er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doel is het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de omgeving. Dat gebeurt doordat je er mensen uit je eigen buurt ontmoet. Vanuit de themagroep verduurzaming in Gees ontstond eind 2022 het idee om een Repair Café te starten. Dorpsbewoners van Gees, Oosterhesselen en Zwinderen sloegen de handen inéén wat resulteerde in de start op 23 september. 

Hoe werkt het precies?


De opzet is dat alles gerepareerd kan worden. Kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed, fietsen, noem maar op. Als eigenaar van je te repareren spullen ben je aanwezig bij de reparatie. Daarna neem je dit weer mee terug. Soms kan iets niet gerepareerd worden of er moet een onderdeel vervangen worden. In dat geval kan de reparateur advies geven. Dan neem je de spullen weer mee terug. Een volgende keer kan het dan mogelijk alsnog worden gerepareerd. Het te repareren voorwerp kan niet opgeslagen worden op de locatie. Ook als je niets te repareren of herstellen hebt, maar gewoon nieuwsgierig bent of leuk dorpsgenoten wilt ontmoeten ben je van harte welkom.

Waar en wanneer is het?


Het Repair Café is eenmaal per maand op zaterdag van 11:00 uur tot 13:30 uur in Pluspunt aan de Dorpsstraat 83 in Gees.


Weggooien is zonde


De westerse maatschappij is gericht op consumeren. We kopen steeds meer spullen en gooien ook steeds meer weg. Luxe goederen die we bezitten, gebruiken we steeds korter. Zodra ze mankementen vertonen, gooien we ze weg en we kopen een nieuw product. Een stoel met een wiebelende poot, een cd-speler waarvan het klepje niet meer open wil, een wollen trui met een gaatje in de ellenboog. Veel spullen worden al weggegooid voordat ze een jaar oud zijn

Geef je product een tweede leven!


De mogelijkheid om het oude product te repareren, komt vaak niet meer bij je op. En we weten ook niet meer hoe dat moet. Kennis op dit gebied verdwijnt. Wie deze praktische kennis nog wel bezit (zoals ambachtslieden, ouderen en mensen met een praktijkopleiding), verdienen het om door de maatschappij hoog gewaardeerd te worden. Hun kennis kunnen we veel beter benutten. Zij dragen bij aan het duurzamer maken van de samenleving!

Positieve effecten


Door dorpsgenoten in te schakelen als begeleiders bij reparatiebijeenkomsten, bereiken de organisatoren veel positieve effecten tegelijkertijd.

 • Meer dorpsgenoten kunnen meedoen
 • Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.
 • De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt.
 • Repareren in plaats van weggooien helpt mee aan de beperking van CO₂-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO₂ vrij.

In het Repair Café kijk je op een andere manier naar je  spullen. Je ziet er opnieuw de waarde van in. En dat is niet alleen goed voor een duurzame samenleving, maar ook hartstikke leuk!

Reparateur worden?


De organisatoren roepen ook mensen op die reparateur willen worden. Hoe meer reparateurs, hoe leuker het wordt en hoe groter de kans dat iets gerepareerd kan worden. Jong? Oud? Er tussenin? Wie een bijdrage wil leveren als reparateur, kan zich aanmelden . Dat kan via de onderstaande mailadressen. Maar je kunt natuurlijk ook eerst eens even langkomen om te kijken of het wat voor je is. 

Contact


Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Ria Epping, info@pboosterhesselen.nl
Plaatselijk Belang Gees, Roeland van Fastenhout, verduurzaming@geesweb.nl
Plaatselijk Belang Zwinderen, Wim Koops, bestuur@pbzwinderen.nl.

Meer informatie vind je op www.repaircafe.org 

Houtoogst in boswachterij Gees

houtoogst-in-boswachterij-Gees

Vanaf 17 juli gaat Staatsbosbeheer beginnen met de houtoogst in boswachterij Gees.
Het zagen vindt plaats met oogstmachines en motorzagen. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor enige overlast zorgen. De werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.

Blessen en vellen

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst kunnen worden. Daarbij houden ze rekening met de dieren en planten die er leven en groeien. Bomen die worden gekapt krijgen een markering (oranje stip) het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt voornamelijk met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

In dit bos oogst Staatsbosbeheer hout (niet meer dan 70% van de bijgroei) om de bossen vitaal en gevarieerd te houden en inheemse boomsoorten te bevoordelen. Hierbij wordt langzaam gestuurd naar een meer natuurlijker bos. Het hout wordt als natuurproduct zo duurzaam mogelijk ingezet. Slechts 3% van het Nederlandse houtverbruik komt uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hout uit onze gebieden wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast (bouwhout, meubels, vloeren etc). Daarmee blijft CO2 vastgelegd. Tak- en tophout laten we hier liggen als voeding voor de bodem.

Staatsbosbeheer werkt volgens de gedragscode Bosbeheer. Staatsbosbeheer voldoet zo ook aan de eisen van het FSC- keurmerk, de strengste wereldwijde standaard voor duurzaam bosbeheer.

Wat merkt u ervan?

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. Staatsbosbeheer herstelt de paden zo snel mogelijk, maar dit kan pas als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u bellen met de boswachter tel. 06-13084468.
Kijk voor meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst op www.staatsbosbeheer.nl

Kuieren door duizend jaar dorp

Wilt u de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan ons ter beschikking gesteld. Het boek van ongeveer 400 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met veel kaarten, documenten, verhalen en foto’s. De werkgroep verwacht dat het boek in het najaar van 2023 verschijnt.

U kunt nu alvast inschrijven voor het boek

Als je belangstelling hebt voor het boek vragen wij je dat je alvast aan ons kenbaar te maken. We kunnen daarmee aan fondsen en subsidieverstrekkers laten zien dat er draagvlak voor is. De werkgroep streeft ernaar dat het boek maximaal € 35,- zal gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting op de uiteindelijke prijs. Voorinschrijving betekent niet dat je vooruit moet betalen of verplicht bent tot afname. Je kunt alvast inschrijven voor het boek bij:
Mieke Venhorst; e-mail: vendijk01@gmail.com, Telefoon: 06-81035262 of
Kees van Dijk en Henny Kuipers; e-mail: hennyenkeesingees@gmail.com, Tel:06-41791407 of via deze link.

Werkgroep

De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte bestaat uit: Mieke Venhorst, Henny Kuipers, Kees van Dijk en Willem Anninga. Zij zijn ook de auteurs van het boek “Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand“, waarmee ze de jury-nominatie van de Drents Historische Vereniging hebben gewonnen.

Boek_Zwinderen

POP station Weth. H. Euvingstraat

Het heeft lang op zich laten wachten maar eindelijk is het zover: op 13 juli gaan we in gesprek met de directeur van Glasvezel Zuidenveld BV over de aankleding van het POP-station. Omdat Gees als eerste aan de beurt was om aangesloten te worden op de glasvezel kijken we al lange tijd tegen een grijs betonnen gebouwtje aan dat om verfraaiing roept door een passende aankleding. Hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien is onderwerp van gesprek op woensdagavond 13 juli om 19.30 uur in De Klimop. Voor deze bijeenkomst hebben de direct omwonenden een uitnodiging ontvangen maar vanzelfsprekend staat het alle inwoners vrij om op deze avond mee te praten over wat kan en wat het meest passend is. Hebt u geen uitnodiging in de bus ontvangen maar wilt u wel komen, stuur dan even een mailtje aan de secretaris van Plaatselijk Belang, secretarispbg@geeswebn.nl.

Het programma van deze avond leest u hier.

Namens het bestuur van Plaatselijk belang,

Gert Keep
Roel Fleurke

Projecten Dorpsbudget 21-22

Met elkaar hebben wij, als inwoners van Gees, weer mooie ideeën aangedragen die met het dorpsbudget 21-22 gerealiseerd gaan worden. De presentatie van de projecten vindt u hier.

Het begon allemaal rond 15 september. Alle huishoudens ontvingen de inmiddels bekende oproep om een idee aan te dragen om, met steun van het dorpsbudget 21-22, ons dorp leefbaar te houden en waar mogelijk die leefbaarheid te verbeteren. Op 14 oktober, de avond van de ALV van Plaatselijk Belang, zijn vier groepen aan de slag gegaan om de ideeën op te halen en samen te delen. Dat beloofde al veel en die belofte is ook uitgekomen. Er zijn twaalf plannen ingediend waarvan er uiteindelijk tien de eindstreep hebben gehaald.

De projectleden gaan nu aan de slag en proberen hun project voor eind augustus 2022 af te ronden.

Wilt u meer van een project weten, in het overzicht staat bij elk project een contactpersoon. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de dorpscommissie, onze namen staan hieronder. Of mail uw vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl.

We wensen alle projectleden veel succes toe bij de uitvoering van hun plan, ons dorp wordt er weer wat mooier door.
Alvast hartelijk dank voor zoveel inzet!

Commissie dorpsbudget,
Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot, Roel Fleurke

Vrouw en interesse in een bestuursfunctie?

Met elkaar hebben we als bewoners van het buitengebied in de gemeente Coevorden de aanleg van glasvezel gerealiseerd tegen een prijs waar de rest van Nederland jaloers op is. De bestuursleden van de Stichting zijn de schatbewaarders van dit burgerinitiatief. Gezocht wordt naar versterking van dit bestuur. Het voortbestaan van de huidige positie van de Stichting Glasvezel Zuidenveld binnen de BV kan door ontwikkelingen in de markt van het netwerkbeheer, onder druk komen te staan. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bij besluitvorming het belang van de inwoners van de buitengebieden kan vertalen naar constructieve besluiten die voortbouwen op het genomen burgerinitiatief. Het zou daarbij mooi zijn als de bestuurssamenstelling met de vervulling van deze vacature een betere afspiegeling is van de aangesloten deelnemers, de voorkeur gaat daarom uit naar een vrouw van (ruim) onder de 65 jaar. Lees hier meer over de vacature en hoe je je kunt aanmelden!