Repair Café gestart

Vanochtend startte het Repair Café Gees, Oosterhesselen, Zwinderen. Dat gebeurde in Pluspunt in Gees. In het bijzijn van een grote club bewoners uit de drie dorpen, verrichte wethouder Jeroen Huizing (duurzaamheid) de officiële openingshandeling; het doorknippen van een lint. Maarrr. Dat lukte niet omdat de schaar kapot was… Gelukkig boden de aanwezige reparateurs de helpende hand. Deze ludieke opening was het begin van een gezellige en feestelijke ochtend, waarbij er volop ruimte was voor gezelligheid. Natuurlijk werd er ook van alles gerepareerd. Het was een veelbelovende eerste editie!

Een Repair Café is een bestaand concept dat al in binnen- en buitenland wordt uitgevoerd. Het gaat om bijeenkomsten die draaien om repareren. De bijeenkomsten worden lokaal georganiseerd. Je kunt er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doel is het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de omgeving. Dat gebeurt doordat je er mensen uit je eigen buurt ontmoet. Vanuit de themagroep verduurzaming in Gees ontstond eind 2022 het idee om een Repair Café te starten. Dorpsbewoners van Gees, Oosterhesselen en Zwinderen sloegen de handen inéén wat resulteerde in de start vandaag. 

Waar en wanneer is het?

Het Repair Café is eenmaal per maand op zaterdag van 11:00 uur tot 13:30 uur in Pluspunt aan de Dorpsstraat 83 in Gees.

In het Geesweb fotoalbum vind je een leuke fotoreportage.
Coevorder Nieuws was bij de opening en maakte een leuk nieuwbericht.

Dag van de Duurzaamheid

Op zaterdag 7 oktober kunt u deelnemen aan de ‘Dag van de Duurzaamheid. Deze dag wordt gehouden in De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden en duurt van 9.30 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Er wordt gestart met een algemeen deel en er zijn twee workshoprondes. aan in Coevorden. Deelname is gratis.

De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops. 

 1.  Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
 2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitievisie van de gemeente.
 3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het  isoleren van je woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
 4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen:  informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
 5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin? 
 6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpt inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.  

Programma

De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30 – 10.00 uur Inloop 
 • 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
 • 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
 • 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
 • 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
 • 15.00 uur      Afsluiting

Informeren en ophalen

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden. 

Raadswerkgroep organiseert

De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen.  In 2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in 2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021 organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..  

Aanmelden

Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid (crtl + enter of rechter muisknop) kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september.

Hoe ziet jouw droomspeeltuin eruit?

kind-aan-het-tekenen

Beste kinderen,

We gaan de speeltuin opknappen! Voordat we dat gaan doen willen we graag van jou weten wat jij mooi vindt en wat jij graag wilt doen in de speeltuin. We vragen je om een tekening of knutselwerk te maken van jouw droomspeeltuin. Natuurlijk kan niet alles wat iedereen wil, maar we willen graag dat jullie mee kunnen denken.

Je kunt je idee inleveren op 29 september tussen 18:30 en 19:30 in de Klimop.
Tot dan!

Groeten van de werkgroep speeltuin van plaatselijk belang.

Repair Café Gees officieel van start

Op zaterdag 23 september start, in het gebouw Pluspunt in Gees, het Repair Café Gees-Oosterhesselen-Zwinderen. Een Repair Café is een bestaand concept dat al in binnen- en buitenland wordt uitgevoerd. Het gaat om bijeenkomsten die draaien om repareren. De bijeenkomsten worden lokaal georganiseerd. Je kunt er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doel is het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de omgeving. Dat gebeurt doordat je er mensen uit je eigen buurt ontmoet. Vanuit de themagroep verduurzaming in Gees ontstond eind 2022 het idee om een Repair Café te starten. Dorpsbewoners van Gees, Oosterhesselen en Zwinderen sloegen de handen inéén wat resulteerde in de start op 23 september. 

Hoe werkt het precies?


De opzet is dat alles gerepareerd kan worden. Kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed, fietsen, noem maar op. Als eigenaar van je te repareren spullen ben je aanwezig bij de reparatie. Daarna neem je dit weer mee terug. Soms kan iets niet gerepareerd worden of er moet een onderdeel vervangen worden. In dat geval kan de reparateur advies geven. Dan neem je de spullen weer mee terug. Een volgende keer kan het dan mogelijk alsnog worden gerepareerd. Het te repareren voorwerp kan niet opgeslagen worden op de locatie. Ook als je niets te repareren of herstellen hebt, maar gewoon nieuwsgierig bent of leuk dorpsgenoten wilt ontmoeten ben je van harte welkom.

Waar en wanneer is het?


Het Repair Café is eenmaal per maand op zaterdag van 11:00 uur tot 13:30 uur in Pluspunt aan de Dorpsstraat 83 in Gees.


Weggooien is zonde


De westerse maatschappij is gericht op consumeren. We kopen steeds meer spullen en gooien ook steeds meer weg. Luxe goederen die we bezitten, gebruiken we steeds korter. Zodra ze mankementen vertonen, gooien we ze weg en we kopen een nieuw product. Een stoel met een wiebelende poot, een cd-speler waarvan het klepje niet meer open wil, een wollen trui met een gaatje in de ellenboog. Veel spullen worden al weggegooid voordat ze een jaar oud zijn

Geef je product een tweede leven!


De mogelijkheid om het oude product te repareren, komt vaak niet meer bij je op. En we weten ook niet meer hoe dat moet. Kennis op dit gebied verdwijnt. Wie deze praktische kennis nog wel bezit (zoals ambachtslieden, ouderen en mensen met een praktijkopleiding), verdienen het om door de maatschappij hoog gewaardeerd te worden. Hun kennis kunnen we veel beter benutten. Zij dragen bij aan het duurzamer maken van de samenleving!

Positieve effecten


Door dorpsgenoten in te schakelen als begeleiders bij reparatiebijeenkomsten, bereiken de organisatoren veel positieve effecten tegelijkertijd.

 • Meer dorpsgenoten kunnen meedoen
 • Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.
 • De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt.
 • Repareren in plaats van weggooien helpt mee aan de beperking van CO₂-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO₂ vrij.

In het Repair Café kijk je op een andere manier naar je  spullen. Je ziet er opnieuw de waarde van in. En dat is niet alleen goed voor een duurzame samenleving, maar ook hartstikke leuk!

Reparateur worden?


De organisatoren roepen ook mensen op die reparateur willen worden. Hoe meer reparateurs, hoe leuker het wordt en hoe groter de kans dat iets gerepareerd kan worden. Jong? Oud? Er tussenin? Wie een bijdrage wil leveren als reparateur, kan zich aanmelden . Dat kan via de onderstaande mailadressen. Maar je kunt natuurlijk ook eerst eens even langkomen om te kijken of het wat voor je is. 

Contact


Plaatselijk Belang Oosterhesselen, Ria Epping, info@pboosterhesselen.nl
Plaatselijk Belang Gees, Roeland van Fastenhout, verduurzaming@geesweb.nl
Plaatselijk Belang Zwinderen, Wim Koops, bestuur@pbzwinderen.nl.

Meer informatie vind je op www.repaircafe.org 

Boek van Gees: Kerk en school

soebere-tractementen

Wil je de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Het boek van ongeveer 450 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met kaarten, documenten, verhalen en 500 foto’s. In de maanden tot de publicatie lichten we hoofdstuk na hoofdstuk een tipje van de sluier op. We vervolgen met hoofdstuk 6: Kerk en School.

Een eigen bijschooltje

In het kerspel Oosterhesselen is in de tweede helft van de 18e eeuw veel te doen rond het onderwijs.  In 1765 is Jan Harms daar de schoolmeester. Hij heeft een contract waarin staat dat hij alleen in de wintermaanden les geeft, waarvoor hij per leerling vijftien stuivers, ‘een stoet en een metworst’ ontvangt. Kinderen van arme ouders krijgen gratis onderwijs. Maar een aantal ouders weigert zijn honorarium te betalen. In het contract is ook opgenomen dat men in Gees recht op een bijschool heeft zodat de ouders, mocht de meester van Oosterhesselen zijn werk niet naar behoren doen en ‘in het leren der kinderen sijn pligt niet wel in agt neemt en uitvoert’, een eigen bijschooltje kunnen oprichten. En blijkbaar zijn de ouders niet tevreden, want de Geeser winterbijschool wordt al snel een feit. Daarmee is het conflict alleen maar erger geworden en meester Harms klaagt in mei 1767 bij drost en gedeputeerden dat het gemis van de Geeser leerlingen hem behoorlijk in inkomen scheelt. Logisch, want Gees is in deze tijd ruim twee keer zo groot als Oosterhesselen en telt dus ook veel meer kinderen.

Schrijf je in voor het boek

Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Schrijf je dan in voor het boek ‘Gees, kuieren door duizend jaar dorp’. Het boek zal € 35,- gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting. Voorinschrijving betekent dat je boek wordt gereserveerd. Je hoeft niet vooruit te betalen en je bent nog niet verplicht tot afname. Je kunt alvast inschrijven bij Mieke Venhorst, Kees van Dijk en Henny Kuipers via e-mail: boekvangees@gmail.com of via DEZE LINK

Stem bij Rabo Clubsupport op Geeser clubs

rabo-club-support

Ook dit jaar ondersteunt de Rabobank weer clubs met hun actie Clubsupport. Van 4 t/m 26 september kunnen Raboleden stemmen op hun favoriete clubs of verenigingen. De Geeser verenigingen zouden heel blij zijn met jouw steun.

Elk lid van de Rabobank Het Drentse Land kan vanaf 4 september stemmen via de Rabo App of . Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger het subsidiebedrag. Jouw stem is dus geld waard.

De Geeser verenigingen die meedoen:
Gees in wintersfeer voor ruimte voor materialen;
Stichting Rondom Gees om toertochten te organiseren;
Historische vereniging Klenckerheugte voor professionalisering en digitalisering van het archief;

Gezelligheid op de mini-weekmarkt

De mini-weekmarkt in de Oude Steeg wordt ook dit jaar weer goed bezocht. Je vindt er een diversiteit aan stalletjes. Wanneer het weer even niet meezit weet de bakker op een leuke wijze te improviseren. In het Geesweb fotoalbum vind je een leuke reportage die dorpsgenoot Roeland van Fastenhout op de Mini weekmarkt van 8 augustus maakte.

Je kunt er op alle dinsdagochtenden in augustus tussen 10.00 en 13.00 uur nog naartoe. Op diezelfde dinsdagen kun je van 10.00 tot 17.00 uur de deelnemers aan Koop Lokaal Gees bezoeken.

Steekincident de Kamp

Ook in ons prachtige Gees gebeuren er soms dingen waar we allemaal erg van schrikken. Het is nu bijna een week geleden dat we aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door blauwe zwaailichten en de traumahelikopter. Voor de AED vrijwilligers kwam daarbij nog de oproep om snel naar de Kamp te gaan voor een reanimatie. Een ruzie tussen twee arbeidsmigranten, woonachtig op de Kamp, eindigde met een steekincident. We weten het allemaal, het liep niet goed af. Een van de betrokken arbeidsmigranten overleefde het niet.

Geschrokken

Een dramatisch gebeuren, waar we niet alleen van zijn geschrokken en iets bij voelen, maar ook iets van vinden. Inmiddels sprak het bestuur van Plaatselijk Belang met burgemeester Bergsma, een beleidsadviseur Veiligheid van de gemeente Coevorden en met de wijkagent Reinier Visser. Het was goed om te doen, te weten dat de zaak heel serieus genomen wordt en men ook begrijpt wat dit teweeg brengt in het dorp. Aan de andere kant, incidenten gebeuren. Ze gebeuren altijd te vaak en vaak ook nog veel te dichtbij. Ook in Gees. Met z’n allen willen we dit natuurlijk voorkomen.

Ingreep bij wangedrag of overlast

En ja, we kennen allemaal wel een situatie dat er iets was waar een arbeidsmigrant bij was betrokken. Maar ik weet ook dat Inge Elders, de eigenaar van de Kamp, ingrijpt als ze hoort van overlast of wangedrag van haar huurders. Direct en zonder aarzelen. Bel daarom met Inge als er een situatie is waar je last van hebt, of waar je je zorgen om maakt op nummer 0524 581219.

Wil je zelf met iemand praten over wat er is gebeurd? Zoek iemand op uit je eigen omgeving, of iemand van het bestuur van Plaatselijk Belang. Je mag mij ook zeker bellen 06 54257716.

Siny Vink, voorzitter Plaatselijk Belang Gees.

Foto: Dagblad van het Noorden/Persbureau Meter

De verdeling van de Zandmarke

Wil je de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Het boek van ongeveer 450 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met kaarten, documenten, verhalen en 500 foto’s. In de maanden tot de publicatie lichten we hoofdstuk na hoofdstuk een tipje van de sluier op.
We vervolgen met hoofdstuk 5: De verdeling van de Zandmarke.

De Marke van Gees

Vanaf de 13 e eeuw is het dorp Gees deel van een groot gebied: de zogeheten marke van Gees. De marke loopt in het westen door tot aan Nieuweroord en in het zuiden tot aan Veenhuizen. De marke wordt bestuurd door een afvaardiging van de boeren uit het dorp: de volmachten. Maar halverwege de 19 e eeuw heeft de nationale overheid genoeg van de markes met hun eigen bestuur en dwingen ze de volmachten tot splitsing van het gebied en verdeling onder de boeren. De overheid verwacht daarmee de landbouwproductie te verhogen.

Commissie van Verdeling

Het heeft even geduurd, maar op 28 juni 1879 wordt ook door de markegenoten van Gees besloten de onverdeelde Zandmarke ten westen van Gees te verdelen. Daaronder valt onder andere het heide- en veengebied rond de Goringdijk en de Tilweg, dat in het noorden loopt tot aan de grens met de gemeente Zweeloo en in het zuiden tot aan de Verlengde Hoogeveense Vaart. In 1881 wordt een Commissie van Verdeling ingesteld die het proces moet begeleiden en in goede banen moet leiden. De Commissie bestaat uit Rudolf
Brinks, Jan Truin, Klaas Boetting, Hendrik Lubbers en Jan Rigterink. Het zijn de notabelen van het dorp. Hendrik Rigterink ̶ beëdigd landmeter uit Oosterhesselen ̶ wordt belast met het opmeten en scheiden van de markegronden, een gecompliceerd proces. Hij begint zijn werk met het maken van een kaart met een schaal van 1: 5000.

Op de kaart worden hoofdwegen, overwegen (recht op overpad), duikers en sloten aangegeven. Het hele gebied wordt door hem in kleine percelen verdeeld, die vervolgens aan de boeren van Gees worden toegewezen. De waardelen per boer bepalen de toegewezen hoeveelheid grond. Een inventief, nauwkeurig en arbeidsintensief proces.

Bovenstaande afbeelding: De markegrenzen rond 1800. HIS-GIS Drenthe.

Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Schrijf je dan in voor het boek ‘Gees, kuieren door duizend jaar dorp’. Het boek zal € 35,- gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting. Voorinschrijving betekent dat je boek wordt gereserveerd. Je hoeft niet vooruit te betalen en je bent nog niet verplicht tot afname. Je kunt alvast inschrijven bij: Mieke Venhorst; e-mail: vendijk01@gmail.com, of Kees van Dijk en Henny Kuipers; e-mail: hennyenkeesingees@gmail.com, of via deze link.