Film Nei Naoberschap Gees-Zwinderen en Dalen

Vandaag publiceerden Nei Naoberschap Gees-Zwinderen en Nei Naoberschap Dalen de film Zo kuj ’t ok doen.

Filmmaker Alieke Eising maakte de film voor deze dorpcoöperaties. Het werd een film waarin we zien wat deze dorpscoöperaties doen. Vrijwilligers en inwoners vertellen over hun ervaringen en hoe je kunt meedoen. Een inspirerend verhaal voor u als zorgvrager, als vrijwilliger. En als betrokken inwoner van een ander dorp of een andere wijk! Zo kuj ’t ok doen!

De film staat permanent onderaan de Nei Naoberschap pagina van Geesweb. Je bekijkt hem hier.

Man achter de man die Russisch Preut in Gees

Afgelopen week was de man achter het boek ‘De Man die Russisch preut’ in Gees. De in Erica geboren schrijver Anne Doornbos gaf een toelichting op zijn boek. In het boek beschrijft hij een wel heel bijzondere moord en hoe deze wordt opgelost.

Feest der herkenning

Het verhaal is spannend en speelt in Gees. In de omgeving van de Oude Steeg en de Hogewandsweg. Als je in Gees woont en het boek leest, is het een feest der herkenning.

Drents

Extra bijzonder is dat het boek in het Drents is geschreven. Dit alles was aanleiding voor Gees Verbindt om de schrijver uit te nodigen om over zijn boek te komen vertellen. Dat gebeurde in Pluspunt in aanwezigheid van een flinke groep dorpsgenoten.

Gees Verbindt is de samenwerking tussen dorpscoöperatie Nei Naoberschap en de kerken in Gees. Wil je ook deelnemen aan de activiteiten van Gees Verbindt? In het eerdere nieuwsbericht op Geesweb lees je wat ze allemaal organiseren.

Oproep dorpskeuken Gees in Wintersfeer

Dorpskeuken

Ook dit jaar organiseren we tijdens Gees in Wintersfeer “De Dorpskeuken“. We verkopen eigengemaakte lekkernijen, gebakken door onze dorpsgenoten. Hierbij willen we jullie dan ook vragen om aan het bakken te slaan. Leef je uit!!

Alle lekkers kan worden ingeleverd op donderdag 24 november tussen 13.00 en 16.00 uur bij Bert en Marlies, Dorpsstraat 43. We hopen dat het net als voorgaande jaren weer een groot succes wordt. De opbrengst van dit alles is voor het organiseren van Gees in Wintersfeer.

Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet!!

De organisatie van “De Dorpskeuken”

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met:
Tineke Kruiswijk
0615367713

Plannen woningbouw De Klimop

Klimop

Kom op maandag 28 november 17 – 19 uur naar De Klimop

Geachte buren/ inwoners van Gees,

In Gees werken de gemeente en Plaatselijk belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool “de Klimop” een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door de inwoners van Gees meegedacht over invulling van deze prachtige plek.

Samen met de gemeente is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Voor dit doel is de vereniging CPO Gees-Klimop opgericht.

De vereniging is enthousiast aan de slag gegaan. Er is onder andere een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hierin kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien.

Wij zouden heel graag de omwonenden en ook de rest van het dorp laten zien hoe wij als vereniging denken over woningbouw op de plek van de school. Om die reden hebben wij samen met Bijker advies en DAAD Architecten een inloopavond gepland.

Op deze avond kunnen we iedereen die dat wil de plannen laten zien en er uitleg over geven. Ook is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan het project.

Loopt u binnen op

Maandag 28 November tussen 17.00 -19.00 uur

Op de OBS de Klimop aan de wethouder H. Euvingstraat 6 in Gees.

Kom maar op met de vorst!

IJspret Gees

Van de IJsvereniging  Goringbosch in Gees:

Nu de winter weer in aantocht is denken wij als ijsbaanbestuur natuurlijk weer aan schaatsen. De voorbereiding zijn al in volle gang en er komt ook snel weer water op de baan. Het afgelopen jaar stond in het teken van veranderingen bij ons in het clubgebouw. Zo hebben we de keuken vernieuwd en het zitgedeelte vergroot. Er is een opslagruimte bijgebouwd waar onder andere schaatsen geslepen kunnen worden en er is een nieuw toilet gekomen.

Wij verwachten dat zeker de kinderen weer op de schaats gaan dit winterseizoen. Dit kan op de minibaan (hiervoor zijn we maar enkele nachten vorst nodig) en hopelijk ook op de grote baan. Binnenkort zullen de contributiebrieven bij de leden op de mat vallen, hierbij het verzoek om uw adres gegevens te vermelden bij overschrijving zodat verwarring aan onze kant kan worden voorkomen.

Wij danken onze leden voor hun trouwe bijdrage waardoor onze vereniging kan blijven voortbestaan.  Mocht u nog geen lid zijn van de ijsvereniging dan kunt u een lidmaatschapskaart of dagkaart kopen op de ijsbaan als deze geopend is of stuur een mail naar onderstaand emailadres, dan nemen wij contact met u op. Kijk ook eens op onze facebook pagina (ijsvereniging Goringbosch) voor het laatste nieuws.

Tot ziens bij ijsvereniging Goringbosch te Gees (achter de Herbergier ingang Geeserplateau).

Namens de  penningmeester,

Jan Zwaan  Zwinderen
E-mailadres : ijsvereniginggoringbosch@gmail.com

Kom naar de thema-avonden

  • Ondernemerschap: 16 november 19.30 uur De Zwerfkei (lees hier alvast een concept voor de visie op Ondernemerschap)
  • Leefbaarheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
  • Natuur: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
  • Duurzaamheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)

Plaatselijk Belang Gees organiseert vier thema-avonden. Inmiddels zijn daarvan al drie geweest. Deze thema-avonden leiden tot een visie op het thema van die avond. De vier deelvisies verwerken we in de verbeterde Dorpsvisie Gees. Een deelvisie wordt concreter als deze wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. Daarvoor richten we per thema een themagroep op. Op de thema-avonden hebben inmiddels meerdere inwoners zich hiervoor aangemeld. Het Dorpsbudget kan de themagroepen ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen.

Op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop: bijeenkomst thema-groepen

Om de mogelijkheden te verkennen voor het dorpsbudget 2022-2023 nodigt de commissie Dorpsbudget de leden van de themagroepen uit om op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop de plannen voor het Dorpsbudget 2022-2023 vorm te geven. Lees hier meer over het Dorpsbudget 2022-2023.

Thema-avonden goed bezocht

Inmiddels hebben we dus alweer drie thema-avonden achter de rug. Deze avonden werden goed bezocht en er werd flink gediscussieerd over de stellingen. Dat leverde mooie ideeën op. Vooral omdat we zien dat de mensen aan de tafels met elkaar de overeenkomsten proberen op te zoeken. Er werd gevraagd ‘wat bedoel je?’, door eerst te begrijpen wat de ander bedoelt ontstaat er ruimte om ook zelf begrepen te worden. Kom jij ook naar de laatste avond op 16 november?

Terugblik op de eerste thema-avond ‘Leefbaarheid’

Op 21 september j.l. werd in de Zwerfkei weer de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees gehouden.

Na de pauze kwam het eerste thema (leefbaarheid) van de conceptdorpsvisie 2022-2027 aan de orde. De werkgroep dorpsvisie heeft de conceptvisie op leefbaarheid toegelicht. Aaan de hand van enkele stellingen hebben de aanwezigen erover van gedachten gewisseld. De werkgroep gebruikt de input om de conceptvisie nog eens goed te bekijken en aan te scherpen. Enkele uitkomsten:

Het is moeilijk om elkaar aan te spreken als je je ergens aan stoort, maar het helpt echt als je met elkaar praat en elkaar probeert te begrijpen. Dat lukt beter als je elkaar kent. 

De Dorpsstraat is druk, en er wordt soms hard gereden, waardoor de veiligheid in het geding komt. Maar een tegengeluid werd ook gehoord. Ja, de Dorpsstraat is druk, maar wordt er echt te hard gereden? En wat kunnen en willen we daar dan aan doen? Dit is een belangrijke kwestie, waarbij de themagroep leefbaarheid een belangrijke rol heeft.

De opkomst bij de ALV, maar ook bij andere activiteiten is niet heel groot. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uit verschillende groepen kwam de opmerking dat het mooi zou zijn als mensen elkaar herinneren aan belangrijke activiteiten in het dorp en uitnodigen om samen te gaan. Dat is ook nog eens gezellig.

Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden tot besteding van het dorpsbudget in relatie tot dit thema en hebben enkele inwoners aangegeven deel te willen nemen in themagroepen.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep dorpsvisie kijken terug op een goede bijeenkomst.

Thema avond natuur

Op 12 oktober is de bijeenkomst over de concept visie Natuur gehouden. Een goede opkomst met ongeveer 40 bezoekers in de zaal. Na een inleiding van de heer B. Hansman is in tafelgroepen gediscussieerd over stellingen. Een kort verslag volgt hier binnenkort.

De avonden over de Dorpsvisie zijn bedoeld voor alle inwoners van Gees. Ook niet-leden van Plaatselijk Belang Gees zijn welkom, mits zij in Gees wonen. Op de avond wordt de conceptvisie besproken, en de werkgroep dorpsvisie is benieuwd naar feedback van dorpsgenoten. 

De dorpsvisie omschrijft het beeld dat we hebben van de toekomst van Gees. Wat dromen we, hoe zien we ons dorp over 5 of 10 jaar? De visie gaat dus niet in op kwesties die nu spelen. Daar gaan we het op die avond dus ook (nog)niet over hebben. Ook daarvoor hopen we een themagroep te kunnen samenstellen. In deze groep zit ook altijd iemand van PBG om zo de lijntjes kort te houden.

Voor de agenda 

Op 16 november: thema Ondernemerschap

Ook weer in de Zwerfkei om 19:30 uur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep Dorpsvisie hoopt op jouw komst!

Bladbakken op 5 plekken

bladbak2022

Het blad begint al weer te vallen. Vorig jaar hebben we stalen bladbakken op vijf plekken in het dorp geplaatst. Van die bakken is enthousiast gebruik gemaakt. De gemeente heeft toen, zoals afgesproken, elke vrijdag de bakken leeggehaald.Dat gaan we weer doen.

Vanaf 5 november tot half januari staan de bakken op de volgende plaatsen:

  • Aan het begin van de Hogewandsweg
  • De Schaapveensweg op het erf van de Oude Steeg 15
  • De Tilweg ter hoogte van het bungalowpark Elders
  • De Goringdijk bij de glasbak
  • De Dorpsstraat, kruising met de Holtweg

De ervaring leert dat na half januari het gevallen blad is opgeruimd.  Dan halen we de bakken weer weg. Mocht er dan toch nog blad zijn, dan vragen we iedereen het overgebleven blad niet meer op de bladbakplekken te storten maar naar de milieustraat in Zweeloo te brengen. Gratis.

Het is niet de bedoeling dat er tuinafval in de bakken terechtkomt. Tuinafval moet in de groenbak of rechtstreeks naar de milieustraat worden gebracht.  Ook gratis af te leveren.
Zo houden we het dorp schoon.

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking.

Het blad team Plaatselijk Belang Gees