Nieuw bord voor Geeser Plateau

Geeser-plateau-welkom

Op het hek bij de ingang van het Geeser Plateau heeft IJsvereniging Goringbosch een nieuwe bord geplaatst. Het bord is ontworpen door Hans Habers. Op het Geesesr plateau kun je het hele jaar terecht. ’s Winters met een beetje geluk om te schaatsen en zomers om bijvoorbeeld jeu de boules te spelen.

IJsvereniging Goringbosch heeft ook een eigen website. Klik hier om er naar toe te gaan.

Jeu de boules of petanque… hoe werkt het ook al weer?

Het blad van Gees is opgeruimd

bladbak

Sinds 2 jaar vragen we aan iedereen uit het dorp om het blad naar de vijf bladbakken te brengen. Daar is ook dit jaar weer goed gebruik van gemaakt. We vragen iedereen om vanaf nu het blad in de groene container aan te bieden en niet meer te storten op de bladbakplaatsen.

Hoe is het dit jaar gegaan?
De plekken van de bladbakken zijn tot stand gekomen in overleg met Plaatselijk Belang en de gemeente. Begin november hebben we de ‘bakken’ geplaatst. Jullie hebben er enthousiast gebruik van gemaakt. En er is – zoals door de gemeente was gevraagd – nauwelijks tuinafval tussen het blad terechtgekomen.
We schatten dat we ruwweg negentig procent van het gevallen blad in het dorp zo hebben opgevangen en laten wegbrengen. De gemeente haalt binnenkort de laatste restjes blad op en dan is de klus weer geklaard voor deze herfst en winter.

Bladbakken
Met de hulp van Arjan ten Napel hebben we de mooie bladbakken kunnen ontwerpen. Ze zijn gefinancierd uit het Dorpsbudget en doen nu al 2 winters uitstekend dienst. De hekken zijn sterk, eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. De gemeente komt haar afspraak na om ze elke week leeg te halen en plaatste er waarschuwingsschilden bij.

Hekken ook voor andere doelen te gebruiken
Sinds november hebben we ook een speciaal ontworpen aanhangwagen tot onze beschikking, ook gefinancierd uit het Dorpsbudget en gesponsord door ten Napel Hoofcare.  Alle hekken passen nu op een opbergsysteem dat op de aanhangwagen is gemonteerd. Het opbergsysteem is ontworpen door Arjan en gemaakt door Arjan en Derk.
Het geheel van aanhangwagen en hekken is een mooi werktuig geworden. Dit kun je ook veilig voor evenementen gebruiken. De hekken kunnen bijvoorbeeld dienen als fietsenstalling of afsluiting. 

Tot volgend jaar!
Zoals gezegd vragen we jullie om geen blad meer te storten. Bij voorbaat dank daarvoor.
Zo houden we het dorp schoon tot november. En dan begint alles weer opnieuw.

Groeten,
Derk Meppelink, Jan Hidding, Kees van Dijk en Arjan ten Napel

Projecten Dorpsbudget 21-22

Met elkaar hebben wij, als inwoners van Gees, weer mooie ideeën aangedragen die met het dorpsbudget 21-22 gerealiseerd gaan worden. De presentatie van de projecten vindt u hier.

Het begon allemaal rond 15 september. Alle huishoudens ontvingen de inmiddels bekende oproep om een idee aan te dragen om, met steun van het dorpsbudget 21-22, ons dorp leefbaar te houden en waar mogelijk die leefbaarheid te verbeteren. Op 14 oktober, de avond van de ALV van Plaatselijk Belang, zijn vier groepen aan de slag gegaan om de ideeën op te halen en samen te delen. Dat beloofde al veel en die belofte is ook uitgekomen. Er zijn twaalf plannen ingediend waarvan er uiteindelijk tien de eindstreep hebben gehaald.

De projectleden gaan nu aan de slag en proberen hun project voor eind augustus 2022 af te ronden.

Wilt u meer van een project weten, in het overzicht staat bij elk project een contactpersoon. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de dorpscommissie, onze namen staan hieronder. Of mail uw vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl.

We wensen alle projectleden veel succes toe bij de uitvoering van hun plan, ons dorp wordt er weer wat mooier door.
Alvast hartelijk dank voor zoveel inzet!

Commissie dorpsbudget,
Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot, Roel Fleurke

Kerstwens familie Alting

KerstkaartAaltjeAlting

Corona heeft de hele wereld in z’n macht. En natuurlijk ook ons eigen dorp Gees.
Aaltje Alting schreef haar gedachten daarover op en liet er een mooie kerstkaart van maken. Met voor de meeste dorpsbewoners herkenbaar plaatjes. Wij vonden dat, net als vorig jaar, de moeite waard om op Geesweb te delen.

Gees alsnog in wintersfeer

Spandoek sfeervol Gees

De verenigingen en samenwerkingsverbanden in Gees deden dit weekend een oproep aan alle dorpsbewoners om hun huis, tuin en erf in wintersfeer te brengen. Daarvoor werden flyers huis-aan-huis verspreid. Aan het begin van de Dorpsstraat komt een groot spandoek waarop zij inwoners en bezoekers mooie feestdagen en een gezond nieuwjaar wensen.

Dezelfde actie leidde vorig jaar tot een prachtig verlicht dorp. Van december 2020 en een deel van januari 2021 lag het dorp er prachtig verlicht bij. Dat is ook voor dit jaar de bedoeling en gaat vast lukken!

Heb je de flyer gemist? Hieronder zie wat er in staat.

Als we het net zo enthousiast aanpakken als vorig jaar, dan luiden we een lastige en donkere tijd uit met een mooi, licht einde.Alvast hele goede feestdagen en een beter en gezond 2022 toegewenst!

Publieke laadpaal in Gees

Publieke laadpaal

Vorige week werd aan de Dorpsstraat, op de openbare parkeerplaats tussen de boerderij van de familie Zwaan en de Herbergier, een publieke laadpaal voor elektrische auto’s geïnstalleerd. Aan de paal kunnen twee auto’s tegelijk worden opgeladen. De laadpaal is toegankelijk voor iedereen in het dorp; van inwoners, familiebezoekers en toeristen tot dagrecreanten.

Idee Dorpsbudget

De laadpaal komt voort uit de ideeënronde van het Dorpsbudget 2021. De paal is eigendom van Allego, een firma waarmee de provincies Groningen en Drenthe een overeenkomst hebben. Allego exploiteert meer dan 26.000 laadpalen in Europa. De gemeentes bekijken vervolgens waar laadpalen nodig zijn. In Gees wonen relatief veel oudere mensen die hun kinderen en kleinkinderen op bezoek krijgen. En die hebben steeds vaker een elektrische auto. Ook zijn er veel meerdaagse toeristen en dagrecreanten. En de uitbreiding van het aantal wandel- en fietsroutes en knooppunten brengt meer daggasten met elektrische auto’s naar Gees. De mogelijkheid om je elektrische auto op te laden voorziet dus op meerdere fronten in een behoefte en sluit aan bij de doelen die uit de Dorpsvisie voortkomen.

Toekomstplannen

Als de laadpaal veel gebruikt gaat worden is de aanleg van een tweede paal op een andere plek in het dorp eventueel een mogelijkheid. Een ander toekomstidee is dat de stroom die voor het opladen van de auto’s wordt gebruikt, wordt geleverd door de energiecoöperatie Geeserstroom. Opladen met stroom die in het dorp is opgewekt! Hoe mooi wil je het hebben? In de toekomst wordt gekeken in hoeverre de exploitant hiertoe contractueel mogelijkheden heeft.

Opladen van je auto kan vanaf vandaag met contactloos betalen of een app. Meer informatie daarover vind je op de website van Allego.

Gezellige eerste KoffieLokaal

koffie-lokaal-9-11-21

Op 9 november 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van de nieuwe activiteit KoffieLokaal.
KoffieLokaal is vanaf oktober elke 2e dinsdagmorgen van de maand van 10.00 – 12.00 uur in het Pluspunt.

Zoals de foto laat zien was het een bijzonder goed bezochte en gezellige bijeenkomst.

KoffieLokaal is een voortzetting van het koffieterras op dinsdagmorgen in de zomermaanden, tijdens KoopLokaal Gees.
Ook de kosten voor koffie en koek zijn hetzelfde (allebei € 1,00). Deze catering wordt weer verzorgd door Tineke, Marlies en Henny.

In de maanden juli en augustus is de activiteit weer buiten, op de bekende plek. Iedereen is van harte welkom!