Plannen woningbouw De Klimop

Op maandag 28 november zijn de bouwschetsen gepresenteerd

In Gees werken de gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool “de Klimop” een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door de inwoners van Gees meegedacht over invulling van deze prachtige plek.

Samen met de gemeente is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Voor dit doel is de vereniging CPO Gees-Klimop opgericht.

De vereniging is enthousiast aan de slag gegaan. Er is onder andere een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hierin kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien. Klik hier om het plan in te zien.

Er is in de vereniging nog ruimte voor nieuwe leden die interesse hebben in een kavel. Spreekt u dit aan, neem dan contact op met

Pieter Bijker van Bijker Advies
e pieter@bijkeradvies.nl
t 06 46 333 606

Nieuws over woningen op terrein Klimop

Beste dorpsgenoten

Wij als CPO leden van de Klimop willen u graag wat meer vertellen over de voortgang van het project. We zijn nu ruim een jaar enthousiast bezig en sinds dit voorjaar officieel een vereniging. De vereniging is open en iedereen die geïnteresseerd is kan zich inschrijven. Wij zijn en blijven in gesprek met de gemeente en provincie en we zijn blij met hun enthousiasme. Extra hulp en advies krijgen we van een deskundig adviesbureau die ruime ervaring heeft met soortgelijke projecten.

We zijn opzoek gegaan naar een goede architect en onze keus is gevallen op een Drents architectenbureau die affiniteit en ervaring heeft met CPO projecten en met het bouwen in een landelijke omgeving. Dit bureau zal ons helpen met de kavelindeling, inrichting en ontwikkeling van de huizen. Ons doel is huizen te ontwikkelen die levensloop bestendig zijn, duurzaam, gasloos en heel belangrijk ook, passend zijn in een landelijke omgeving en in het bijzonder in Gees.

Wanneer u vragen heeft of geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met onze adviseur van Bijker Advies (pieter@bijkeradvies.nl) en daarnaast natuurlijk ook met de leden van de vereniging via het emailadres cpogeesklimop@gmail.com

Als we iets verder in het proces zijn en de eerste contouren van ons project vormen beginnen te krijgen, zullen we met meer informatie komen.

Met vriendelijke groet,

Vereniging CPO Klimop Gees

*Meer weten over hoe het project is ontstaan en wat een CPO is? Kijk dan op het bericht dat we eerder op geesweb publiceerden.

Levensloopbestendig bouwen in Gees

In de maand mei hebben we in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf uw levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met deze tweede bekendmaking willen we het aantal inschrijvingen ophogen tot minimaal zes. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst genummerd.  

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven.

Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning.
Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-een-kap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen
€ 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging.  Lees verder voor meer informatie

Reserveren

Om de Klimop te reserveren voor uw vergadering – of wellicht een ander idee dat past bij het gebruik van de Klimop – kunt u contact opnemen met de sleutelhouder. Stuur uiterlijk een week voordat u de Klimop wilt gebruiken een bericht naar klimopschoolgees@gmail.com.