"Hier woon je fijn!"

Frontmaaier topfit voor Geeser wandelpaden

Frontmaaier voor wandelroutes

Het onderhoud van wandelpaden rondom Gees werd met ingang van vorige week een stuk makkelijker. Dorpsbewoners Jaap Euving en Jan Oost zorgden ervoor dat een oude frontmaaier werd opgeknapt. Vrijdag 23 oktober was het tijd voor een proefrit op één van de Boermarke dorpsommetjes .

Dankzij een financiële bijdrage van de Boermarke Gees en de inzet van Jaap & Jan is de frontmaaier weer topfit en klaar om in te zetten voor het maaien van de dorpsommetjes en andere wandelpaden. En de bijbehorende aanhanger voor de maaier? Het zal je niet verbazen. Die is door de heren zelf op maat gebouwd.

De foto’s, gemaakt door Hans Habers, vind je in het Geesweb fotoalbum.

Monument Drenthepad weer tevoorschijn

Drenthepad-monument-vernieuwd

Op 22 maart 1996 werd door Relus ter Beek in Gees het Drenthepad geopend. Hij onthulde een monumentje met een wandelaar op een ANWB paddenstoel. Het monumentje staat in de tuin voor de familie-accommodatie De Zwerfkei. Bij het verlopen van de jaren is het monumentje vergeten en in de heg verzeild geraakt.

Adri Kuyper, Jaap Euving en Kees van Dijk hebben het, samen met Martin Seubers van de Zwerfkei, uit de heg gered en met financiering van het Drenthepad (NIVON) weer in ere hersteld. De wandelaar staat weer in volle glorie in de heg. Over een paar maanden zal het een mooi plekje krijgen bij de kei van De Zwerfkei. Een mooi symbool voor Gees-wandeldorp.

Bekijk hier de foto’s.

Gratis tennis tot einde van het jaar

Gratis tennis

Tennisvereniging de Havezathe biedt voor alle inwoners van Oosterhesselen en omstreken -dus ook Gees- gratis tennis tot het einde van het jaar. Met de huidige coronamaatregelen liggen veel sporten stil. Voetbal, handbal en andere sporten kunnen in veel gevallen niet meer. Tennis daarentegen mag wel en de buitenbanen van de vereniging liggen er prima bij.

Unieke kans
Omdat bewegen voor iedereen belangrijk is, biedt Tennisvereniging de Havezathe inwoners de mogelijkheid om gratis lid te worden en daarmee een unieke kans om tot het einde van het jaar kennis te maken met de tennissport. Het aanbod geldt uiteraard voor zowel geoefende als beginnende tennissers.

Hoe kun je gebruik maken van dit aanbod?
-Stuur een mail met je persoonlijke gegevens naar secretaris@dehavezathe.nl
-Wordt gratis lid van de KNLTB t/m 31 december 2020
-Neem je eigen racket en ballen mee. Mocht je die niet hebben, laat dat dan even weten. Leenrackets en ballen zijn beschikbaar
-Mocht de vorst invallen, dan zijn we genoodzaakt de banen eerder te sluiten

Meer info
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Félice Prent, tel. 06-29540905

Voorlichtingsavond 28 oktober aangepast

Vanwege de aangepaste Corona maatregelen zal de voorlichtingsavond op woensdag 28 oktober (20.00 uur) digitaal plaatsvinden. Alle deelnemers die zich hebben aangemeld ontvangen hierover nader bericht via mail.

In het dorpsnieuws van begin september kondigden we al aan u gelegenheid te geven nader kennis te nemen over wat de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor u kunnen betekenen. Inmiddels gebeurt er in Drenthe veel om u met minder gebruik van fossiele energie meer comfortabel te laten wonen.

Wat kunt u op deze avond verwachten

We informeren u op hoofdlijnen wat er in Drenthe al in gang is gezet en voorzien u van informatiemateriaal om thuis nog eens na te lezen. Doordat u vooraf ook uw vragen bij ons kunt neerleggen gaan we op grond van uw belangstelling dieper op een onderwerp in. Maar vanzelfsprekend is er op de avond zelf ook ruimte voor uw vragen. En weten we het antwoord op dat moment niet, dan gaan we voor u aan de slag en zoeken het uit.
Wij bieden u deze avond drie sessies met in de 1e sessie een algemene inleiding over de RES en de RRE:

 • Sessie 1:
  In uw huishouden kunt u mogelijk al op korte termijn besparen op uw energiekosten. Een expert informeert u over drie onderwerpen:
  • hoe u uw CV waterzijdig kunt laten inregelen met een voucher van € 120,- uit de RRE
  • of voor u de aanschaf van een warmtepomp een interessante investering kan zijn
  • wat te doen als uw CV-ketel aan vervanging toe is? 
 • Sessie 2:
  Dorpen, wijken en steden zijn in gesprek met overheid en coöperaties over de energietransitie van Nederland. Wat willen we in Gees met de energietransitie? Hebben we in ons dorp ambitie om energieneutraal te worden? Gaan we laadpalen plaatsen voor onze elektrische auto’s en die van onze toeristen? Of ziet u meer in het gebruik van elektrische deelauto’s? Zijn windmolens taboe of zijn de kleinere uitvoeringen wel acceptabel? En waar zouden we een zonnepark accepteren?
  Veel vragen waar we als bestuur van de energiecoöperatie Geeserstroom U.A. voor u mee aan de slag willen gaan, het liefst met u als actief deelnemer in onze coöperatie, om samen met u stroom op te wekken voor Energie Van Ons en samen deze lokaal opgewekte energie af te nemen in onze duurzaam geïsoleerde huizen.
  Graag komen we met u over uw ideeën en wensen in gesprek.
 • Sessie 3:
  De energietransitie stelt u voor vragen over de isolatie van uw huis en de installaties in uw huis voor verwarming en warm water. Wat kunt u doen om energie te besparen? Hoe vraagt u een energielabel aan? Waar kunt u informatie krijgen over subsidies? Onze energiecoaches kunnen u bij al uw vragen over energiezuiniger wonen begeleiden naar de juiste adviseur.

Aanmelden voor deze avond was mogelijk tot en met 13 oktober.

Uitreiking publieksprijs voor boek

Uitreiking-publieksprijs-boek-van-zwinderen

Het boek Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand heeft dit jaar de publieksprijs van de Drents Historische Vereniging gewonnen. Mieke Venhorst, oud bewoonster van Gees, Willem Anninga uit Oosterhesselen en Kees van Dijk en Henny Kuipers uit Gees zijn de makers van het boek. Door de coronamaatregelen was de uitreiking van de prijs, de zeefdruk PAARDENBLOEMEN van kunstenaar Siemen Dijkstra, in maart niet mogelijk.  Donderdag 1 oktober is dat alsnog gebeurd. Gezien de omstandigheden moest dat gebeuren in beperkte kring. Bij het atelier van de kunstenaar uit Dwingeloo kregen de auteurs de prijs aangeboden door Anja Schuring, de voorzitter van de Drents Historische Vereniging. Mooi wark!

PS: uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er ook een boek over Gees in de maak is. Goed nieuws toch?!

Coronaproof ALV goed bezocht

ALV 2020

In een nauwkeurig uitgedokterde opstelling en bijbehorende looproute vond gisteravond de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees plaats. Het gebouw van de voormalige basisschool De Klimop leende zich daar uitstekend voor doordat de groepen (je moest je van tevoren opgeven) netjes over de klaslokalen werden verdeeld. Dorpsbewoners werden tussen 19.30 en 21.15 uur uur langs vier onderwerpen geleid.

Dorpsvisie en bestuurswisseling
In het algemene deel ging voorzitter Wolter Piek in op onder andere de notulen en de dorpsvisie. Die dorpsvisie is in 2016 gemaakt en loopt tot 2026. De komende tijd wordt, samen met de dorpsbewoners gekeken wat belangrijk wordt gevonden voor de resterende jaren van de dorpsvisie, dus tussen nu en 2026. Daarvoor staan bijeenkomsten op stapel. Siny Vink werd gisteravond benoemd als nieuw bestuurslid en Wolter Piek nam afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Gees. Bedankt Wolter voor jouw jarenlange inzet voor ons dorp Gees! Het bestuur benoemt binnenkort de nieuwe voorzitter.

Herbestemming Klimop
Siny Vink nam de inwoners mee in het proces rondom de herbestemming van het gebouw en terrein van de voormalige basisschool De Klimop. Er is een werkgroep bezig om dit in goed banen te leiden. Siny vertelde onder ander over de contacten met de gemeente Coevorden en het inschakelen van een externe adviseur. De werkgroep denkt vooralsnog aan sloop van het gebouw en de bouw van koopwoningen. Daarbij wordt, zodra er een wat concreter idee ligt, de haalbaarheid getoetst en vervolgens de belangstelling bij de dorpsbewoners. Duidelijk was dat dit een langdurig traject is. De werkgroep houdt de inwoners via verschillende kanalen (Dorpsvlegel, huis-aan-huis flyers, geesweb, geesbook en bijeenkomsten) op de hoogte.

Dorpsbudget
In een ander lokaal vertelde bestuurslid Roel Fleurke, tevens voorzitter van de werkgroep Dorpsbudget, over de voortgang. Voor de aanvraag en besteding van het dorpsbudget (bijna €12000 p/jr.) wordt de Dorpsvisie als uitgangpunt genomen. Uitgangspunt is dat aanvragen van geld uit het Dorpsbudget voor projecten, komen vanuit de bestaande ‘clubs’ binnen het dorp. Voor het komend jaar is er een nieuwe werkgroep samengesteld die dorpsbewoners helpt bij het indienen van een aanvraag. Ook over dit onderwerp worden de inwoners via de verschillende kanalen op de hoogte gehouden.

Financiën
In de aula lichtte penningmeester Geert Lucas de financiën duidelijk toe. De kascommissie stelde een paar kritische vragen maar was unaniem akkoord met de financiële huishouding van de belangenvereniging. Met een compliment aan de penningmeester!

Hans Habers maakte foto’s. Die vind je op het Geesweb fotoalbum.

Kerk en Plaatselijk Belang in gesprek over Pluspunt

Gees Verbindt

Het gebouw Pluspunt als centrale ontmoetingsplek in Gees. Dat is het onderwerp van gesprek tussen een afvaardiging van Plaatselijk Belang Gees en de Gereformeerde Kerk Gees (PKN). Pluspunt als centrale ontmoetingsplaats in het dorp zou een duurzame oplossing kunnen zijn voor een heel aantal organisaties, verenigingen, activiteiten en werkgroepen die in ons dorp actief zijn en die hun vergaderingen en andere kleine groepsactiviteiten, nogal eens ‘aan de keukentafel’ moeten laten plaats vinden. Een ontmoetingsplek in Gees waar vergaderd, herdacht en gevierd kan worden. Dat is het idee.

Je leest er meer over in de bijgaande flyer die deze week in Gees huis-aan-huis werd verspreid.

Regionale energiestrategie Drenthe, wat merkt u ervan?

Het gebruik van energie is aan het veranderen. De overheid, bedrijven en burgers dienen manieren te vinden om duurzamer met energie om te gaan. In twintig regio’s zijn binnen Nederland door lokale besturen, landbouw- en natuurorganisaties, energiestrategieën ontwikkeld om energie te besparen bij bedrijven en huishoudens én om door te gaan met het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Misschien hebt u al via uw lidmaatschap van LTO Noord of NMF-Drenthe mee gediscussieerd over de inhoud van de energiestrategie in onze regio Drenthe, afgekort de RES Drenthe. Overigens alles nog in concept. Hier een plaatje over het proces van de RES.

Het gaat ons allemaal aan
In onze Drentse RES (klik op de link om naar de site van energievoordrenthe.nl te gaan waar u alles over de RES Drenthe kunt lezen) zijn vier thema’s ontwikkeld: Lokaal eigendom, Energiecoöperatie, Elektriciteit en Warmte. In elk thema worden uitgangspunten vastgelegd waaraan we ons in Drenthe willen houden. Het thema ‘Lokaal eigendom’ regelt bijvoorbeeld dat duurzame investeringen in onze regio voor 50% zijn gebaseerd op eigenaarschap van omwonenden. U kunt dus meepraten en -beslissen als er rond Gees een initiatief gestart zou worden om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen of een windmolen te plaatsen.

Voorlichting in Gees
Het thema ‘Energiecoöperatie’ zet de energiecoöperaties in beweging om u te helpen uw energiegebruik te verminderen of om over te stappen op meer duurzame energiebronnen. Omdat de kosten voor de baat gaan is er een stimuleringsregeling ontworpen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (klik op de link om naar de site haaldewarmteinhuis.nl te gaan). Mogelijk hebt u al een brief van de gemeente ontvangen met daarin de voucher van € 50,-.
In oktober organiseren we in Gees een voorlichtingsavond over de initiatieven die wij als bestuur van de EC Geeserstroom starten. Zo verwachten we samen met andere coöperaties een warmtecamera aan te schaffen. Daarmee kunnen we dit najaar een warmtescan van uw woning maken waarna u informatie krijgt met welke maatregelen u warmtelekken kunt verminderen. En natuurlijk praten we u op deze avond bij over de mogelijkheden voor een tweede project Postcoderoos. Over de organisatie van deze avond leest u volgende maand meer op Geesweb/Dorpsnieuws of in de brief die we binnen Gees huis-aan-huis verspreiden.

Vragen
Hebt u direct al vragen, bijvoorbeeld voor één van onze energiecoaches, neem dan contact met ons op via geeserstroom@gmail.com of benader één van ons.

Het bestuur van EC Geeserstroom
Hans Hornstra (voorzitter), Roel Fleurke (secretaris), Gerrit Plas (penningmeester), Jan-Roelof Nijenbanning (lid), Geert Lucas (lid).

Heeft u zich al aangemeld voor de ALV en Dorpsbudget?

Klimop

Graag nodigen we u uit voor de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees én de bespreking van ons Dorpsbudget op 30 september. Deze avond staat open voor alle inwoners van Gees en wordt vanaf 19.30 uur georganiseerd in De Klimop.

Dit voorjaar moesten we beslissen om de aangekondigde avond van 25 maart af te zeggen. We merken nu dat we uw inbreng missen. We willen graag een actief bestuur zijn door uw gedachten en ideeën over de leefbaarheid van Gees te vertalen naar passende activiteiten in ons dorp. Daarnaast willen we verantwoording afleggen over wat we doen en vragen we uw instemming voor besluiten die we willen nemen. Voor leden van onze vereniging gaat het over

 • de goedkeuring van ons jaarverslag en jaarrekening
 • instemmen met een wisseling in ons bestuur.

Naast deze zaken die de vereniging aangaan zijn er twee thema’s die ons allen raken: het dorpsbudget en de herbestemming van De Klimop. Nadat de avond van 25 maart niet kon doorgaan hebben we akkoord gegeven voor de besteding van het geld uit het dorpsbudget. Maar wat vindt u eigenlijk van de plannen?

De avond van 30 september organiseren we met kleine groepen. Wij verwachten dat bij eventuele aanscherping van de huidige regels omtrent Corona, met deze vorm, de avond toch door kan gaan. Er komen vier thema’s aan bod:

 • Algemeen bestuur van de vereniging (o.a. de bestuurswisseling, 75 jaar bevrijding, bestrijding eikenprocessierups, aankondiging vernieuwing Dorpsvisie)
 • Financiën Plaatselijk Belang (o.a. goedkeuring jaarrekening, financiële positie van de vereniging)
 • Dorpsbudget (o.a. plannen 2020, verschuiving jaarritme, planvorming 2020/2021)
 • Herbestemming van De Klimop.

Op de avond van 30 september zijn er twee groepen van elk maximaal 32 personen. Rond de klok van 20.30 uur is er een korte gezamenlijke buitenactiviteit. Verder kunt u op het schoolplein een kopje koffie drinken en/of een ander drankje. We hopen dus op goed weer.

Let op: Deelnemen aan deze avond is alleen mogelijk na aanmelding. Dat kan via onderstaand opgaveformulier of door het invullen van het antwoordstrookje op de achterzijde van de brief die u aantreft in de Dorpsvlegel van augustus (deze wordt huis-aan-huis verspreid). Uiterste aanmelddatum is 15 september (aanmelding is inmiddels gesloten). U krijgt via email een bevestiging van uw aanmelding en tevens hoe laat u wordt verwacht.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees