"Hier woon je fijn!"

Werk ook mee aan de biodiversiteit in Gees

bloemenweide

Dit voorjaar is er voor inwoners van Gees gratis bloemrijk zaadmengsel beschikbaar, betaald uit het dorpsbudget. Lees hoe het zit.

Bloeiend Gees
Ons prachtige esdorp kan trots zijn op de goed onderhouden boerderijen, woningen en erven. Rond Gees wordt het landschap dit jaar kleurrijker door het aanleggen van bloemrijke stroken. Ook jij kunt je tuin kleuriger maken door het zaaien van gratis beschikbaar gestelde bloemrijke mengsels.

Gees natuurvriendelijk
Een viertal agrarisch ondernemers zaaien dit jaar rondom Gees stroken land in met bloem- en kruidenmengsels. Zo maken zij het verschraalde landschap rond Gees kleurrijker met een diversiteit aan bloemen en kruiden. Dat is goed voor de natuur omdat het de leefomgeving voor insecten, vogels en klein wild sterk verbeterd. En vanzelfsprekend genieten wij en onze toeristen er allemaal van. Ook jij kunt een steentje bijdragen aan deze verbetering van onze biodiversiteit in en rondom Gees. Hiervoor stellen we vanuit het Dorpsbudget 2019 zaaigoed beschikbaar om in je tuin een insectenvriendelijk bloemrijk zaadmengsel te zaaien.

Hoe werkt het?
Je moest je deelname aan ‘Bloeiend Gees’ uiterlijk 22 april mailen naar diederin@planet.nl onder vermelding van je naam, adres en aantal m2 dat je wilt inzaaien. Na 22 april ontvang je bericht voor hoeveel vierkante meters je op zaterdag 11 mei tussen 10 – 11 uur zaad kunt afhalen bij de Klimop.

Voorwaarden voor deelname
– Je bent inwoner van Gees 
– Je zaait het zaaigoed tussen 15 – 30 mei 2019 op je eigen grond in Gees
– Je kiest bij voorkeur een stukje grond dat zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Wat doen we nog meer voor de natuur?
De volgende reeds lopende initiatieven hebben directe invloed op verbetering van het landschapsbeeld rond Gees: 
– Verbeteringen van de Geeserstroom/Klinkenberg (werkgroep Geeserstroom, meerjaren project)
– Verbetering beplanting wandelroutes Oude Maden (dorpsbudget 2018)
– Bermbeheer Kruisakkerweg (proefstrook op initiatief van de gemeente).
Als je even met elkaar praat over ons mooie dorp en de aangrenzende natuur, dan ontstaan er al snel meerdere ideeën en blijken er ook reële mogelijkheden. Zo wil de gemeente met ons in gesprek over een natuurvriendelijker bermbeheer. Wil je meer hierover weten of wil je actief meedoen met één van de activiteiten, neem dan contact op met de secretaris van Plaatselijk Belang Gees secretarispbg@geesweb.nl

De werkgroep Dorpsbudget

Glasvezel in Gees. Het is gelukt!

Bouwmeester

Ruim 40% van de inwoners van de dorpen in de gemeente Coevorden heeft een glasvezel-abonnement afgesloten. Daarmee is het minimum aantal bereikt en gaat de aanleg van glasvezel door! Gees draagt zelf met ongeveer 56% mee aan dit resultaat. Mede door de inwoners die in dit filmpje voorbij komen:  Wij doen ook mee!


Wat een mooi resultaat dankzij de vrijwilligers van Glasvezel Zuidenveld en natuurlijk alle inwoners die zijn overgestapt!

23 maart: opschoondag Gees

opschoondag-23-maart-2019

Op zaterdag 23 maart was de Landelijke Opschoondag. 15 Geeser-vrijwilligers verzamelden om 9:00 uur bij De Klimop om de toegangswegen tot Gees te ontdoen van vuil.

Jan Hidding had de routes op papier gezet en na kort overleg werden de routes onderling verdeeld. Er was voorzien in vuilniszakken en meer dan voldoende knijpers en hesjes. Na slechts twee uur waren de eersten alweer terug bij De Klimop, waar Anneke Meppelink voor de koffie en broodjes had gezorgd.

De veel gebruikte toegangswegen zoals Schaapveensweg, Geeserweg en Zwinderscheweg scoorden hoog met vuilnis. Veel troep lag er in de sloten; maar door het nu op te ruimen is voorkomen dat het straks in de natuur verdwijnt via de grasmaaiers. Al met al werden er ca. 20 vuilniszakken vuilnis bijeen gezocht. Voor 12:00 uur deponeerden Jan Hidding en ondergetekende deze zakken in de container op de vuilstort van Zweeloo: weg is weg!

Met dank aan twee zeer jeugdige vrijwilligers van de fam. Kuyper en het schitterende weer werd het een succesvolle ochtend! Kleine inspanning en een groot plezier voor ons milieu.
Wolter Piek

De vrijwilligers aan de koffie


Plaatselijk Belang Gees: Van de bestuurstafel

Omdat het nog even duurt voordat de Dorpsvlegel verschijnt, hieronder alvast een nieuwsbericht namens het bestuur van Plaatselijk belang:

De afgelopen maanden zijn bestuurlijk erg druk geweest. De vele commissies rond de bestemming van het dorpsbudget, de Geeserstroom, Energiecooperatie Geeserstroom en Glasvezel hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

We kunnen terugkijken op een uitermate succesvolle Informatiemarkt waarbij alle commissies zich konden presenteren. Inwoners konden nadere uitleg krijgen over de glasvezel en zich laten informeren over de wandel-app Oude Steeg. Vooral de foto’s van oud-Geesenaren trokken veel kijkers.

Op 14 februari vond de bewonersavond plaats met betrekking tot de Geeserstroom. De werkgroep Geeserstroom, bestaande uit Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden, Staatsbosbeheer, Jaap Euving en Kees van Dijk gaven uitleg aan de plannen die tot dusver waren uitgewerkt. Essentie was dat er overeenstemming is om het onderhoud en beheer van het Geeserstroomgebied van Mepper Hooilanden tot en met de Roonboom. Tevens werd uitleg gegeven over de plaatsing van een uitkijktoren nabij de Klinkenberg. Aan de opkomst, de vragen en de reacties te merken was het een uiterste goede bijeenkomst.

De glasvezel-aanmelding nadert z’n ontknoping. Op de informatie-avond van 5 februari werden de opties uitvoerig toegelicht. Voor 1 april moet de teller voor de gehele gemeente Coevorden (excl. de stad; want die beschikt al over glasvezel) op meer dan 40% aanmeldingen staan. Aangezien de aanmeldingen voor 1 april door de ambassadeurs moeten zijn ingevoerd via internet wordt aanbevolen om uiterlijk 28 maart uw aanmelding definitief te maken. Ook wanneer u denkt niet direct glasvezel te gaan gebruiken is het belangrijk om het 1e jaar een abonnement te nemen; hiermee is de aanleg tot in uw meterkast gefinancierd. In andere plaatsen betalen inwoners soms meer dan € 2000,- aansluitkosten; in onze gemeente hoeft uw alleen maar een jaarabonnement te nemen en het wordt gratis voor u aangelegd. Een kans die u kunt laten lopen, maar waarvan u vervolgens zeker spijt zult krijgen. Meldt u dus op tijd aan!

Op zaterdag 23 maart willen we de bermen van de toegangswegen tot Gees schoonmaken. Deze activiteit valt samen met de landelijke Opschoondag. Iedereen kan meedoen! Alle hulpmiddelen, koffie en goede sfeer worden verzorgd. Verzamelen om 9:00 uur bij De Klimop. Graag zelf handschoenen en indien mogelijk geel hesje meenemen.

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 27 maart om 20:00 uur in de Zwerfkei. In de Dorpsvlegel en op de website zijn de agenda en het jaarverslag opgenomen. Het belooft een leuke avond te worden. Na de pauze vertellen Gerrit Hegen en Harm Dijkstra over hun locatievoorstelling ‘De toorn van Thunaer’ dat van 4 tot 8 september op de Klencke wordt vertoond.

Het Bestuur

Snoeiochtend Boermarke en SBB

snoeiochtend_boermarke_sbb

Zaterdag staken zo’n dertig enthousiaste dorpsbewoners, samen met de boswachters, de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse snoeiochtend. Op initiatief van de Geeser Boermarke en in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) werd een flink oppervlakte opschot verwijderd. De locatie was deze keer de rand van het Loodiep, parallel aan het Greebepad. Door het verwijderen van het vele opschot (veel wilgen en elzen) werd het uitzicht op het water hersteld. Water was er overigens meer dan voldoende. Het regende de hele ochtend. Ondanks het natte weer zat de sfeer er goed in.

De huifkar vertrok om 9 uur bij de Zwerfkei en arriveerde tegen 12 uur terug. De ochtend werd afgesloten bij de Zwerfkei met broodjes en heerlijke erwtensoep.  Kijk voor de fotoreportage van Hans Habers op het geesweb YouTube kanaal of het fotoalbum.  

PBG organiseerde Informatiemarkt

Klimop


Op 8 en 9 februari organiseerde Plaatselijk Belang Gees een informatiemarkt in De Klimop. Er werd onder meer informatie gegeven over Nei Naoberschap, Glasvezel Zuidenveld, Energie coöperatie Geeserstroom en een nieuwe wandelroute in wording door de Oude Steeg. Ook verzamelde Plaatselijk Belang ideeën voor de toekomst van De Klimop en voor de besteding van het Dorpsbudget. En helemaal de moeite waard was de fototentoonstelling ‘Dit is Gees 1940’ en de expositie van de foto’s ter ere van het 800-jarig bestaan.

Bekijk hier de foto’s van de informatiemarkt of bekijk hier het filmpje dat Hans Habers maakte

Mini weekmarkt: dinsdag in juli en aug.

mini weekmarkt oude steeg

Elke dinsdagochtend in juli en augustus kunt u van 9.30 tot 13.00 uur in de Oude Steeg terecht voor de mini weekmarkt. Er zijn kramen van lokale ondernemers met bijvoorbeeld groente, kleding, tomaten, bloemen, snoep, brocante, worsten van Bentheimer varkens- en scharrel rundvlees. En er is een terras met koffie, thee, fris en door vrijwilligers gebakken lekkernijen.

Tot ziens op de mini weekmarkt in de Oude Steeg!