"Hier woon je fijn!"

Regionale energiestrategie Drenthe, wat merkt u ervan?

Het gebruik van energie is aan het veranderen. De overheid, bedrijven en burgers dienen manieren te vinden om duurzamer met energie om te gaan. In twintig regio’s zijn binnen Nederland door lokale besturen, landbouw- en natuurorganisaties, energiestrategieën ontwikkeld om energie te besparen bij bedrijven en huishoudens én om door te gaan met het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Misschien hebt u al via uw lidmaatschap van LTO Noord of NMF-Drenthe mee gediscussieerd over de inhoud van de energiestrategie in onze regio Drenthe, afgekort de RES Drenthe. Overigens alles nog in concept. Hier een plaatje over het proces van de RES.

Het gaat ons allemaal aan
In onze Drentse RES (klik op de link om naar de site van energievoordrenthe.nl te gaan waar u alles over de RES Drenthe kunt lezen) zijn vier thema’s ontwikkeld: Lokaal eigendom, Energiecoöperatie, Elektriciteit en Warmte. In elk thema worden uitgangspunten vastgelegd waaraan we ons in Drenthe willen houden. Het thema ‘Lokaal eigendom’ regelt bijvoorbeeld dat duurzame investeringen in onze regio voor 50% zijn gebaseerd op eigenaarschap van omwonenden. U kunt dus meepraten en -beslissen als er rond Gees een initiatief gestart zou worden om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen of een windmolen te plaatsen.

Voorlichting in Gees
Het thema ‘Energiecoöperatie’ zet de energiecoöperaties in beweging om u te helpen uw energiegebruik te verminderen of om over te stappen op meer duurzame energiebronnen. Omdat de kosten voor de baat gaan is er een stimuleringsregeling ontworpen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (klik op de link om naar de site haaldewarmteinhuis.nl te gaan). Mogelijk hebt u al een brief van de gemeente ontvangen met daarin de voucher van € 50,-.
In oktober organiseren we in Gees een voorlichtingsavond over de initiatieven die wij als bestuur van de EC Geeserstroom starten. Zo verwachten we samen met andere coöperaties een warmtecamera aan te schaffen. Daarmee kunnen we dit najaar een warmtescan van uw woning maken waarna u informatie krijgt met welke maatregelen u warmtelekken kunt verminderen. En natuurlijk praten we u op deze avond bij over de mogelijkheden voor een tweede project Postcoderoos. Over de organisatie van deze avond leest u volgende maand meer op Geesweb/Dorpsnieuws of in de brief die we binnen Gees huis-aan-huis verspreiden.

Vragen
Hebt u direct al vragen, bijvoorbeeld voor één van onze energiecoaches, neem dan contact met ons op via geeserstroom@gmail.com of benader één van ons.

Het bestuur van EC Geeserstroom
Hans Hornstra (voorzitter), Roel Fleurke (secretaris), Gerrit Plas (penningmeester), Jan-Roelof Nijenbanning (lid), Geert Lucas (lid).

Energie VanOns, eerlijke groene energie!

Onze opgewekte stroom leveren we aan Energie VanOns, de winst vloeit terug naar u. In deze animatie ziet u hoe Energie VanOns werkt.  Bovendien is Energie VanOns in november 2019 weer uitgeroepen tot de groenste leverancier van Nederland en leveren zij u stroom en gas tegen zeer scherpe prijzen. Bekijk de Tariefvergelijking mei 2020 en de toelichting. Wij ontvangen voor elk lid van onze EC Geeserstroom die gas en stroom afneemt bij Energie VanOns jaarlijks € 75,- ter besteding aan een groen doel in onze directe omgeving.

Wellicht is overstappen naar Energie VanOns voor u interessant. Maak hier uw eigen berekening en neem onze stroom af. En als u overstapt, wordt dan ook algemeen lid van onze energiecoöperatie. Neem hiervoor contact op met onze secretaris via geeserstroom@gmail.com. U denkt dan mee in de koers van onze coöperatie én de coöperatie ontvangt een jaarlijks bedrag van Energie VanOns.

Hoge woonlasten? Praat eens met de energiecoach

zonnepanelen Gees

Advies over energiebesparing aan uw eigen keukentafel?

Dat kan met de Drentse Energiecoaches aan huis. De Energiecoach brengt op aanvraag een bezoek aan uw woning en gaat samen met u ‘aan de keukentafel’ aan de slag. De Energiecoach voert een gratis energiescan uit: een overzicht van laagdrempelige energiebesparende maatregelen waar u zelf mee aan de slag kan of tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd door derden.

Energiescan

Met een uitgebreide checklist, uw energierekening en uw woninggegevens gaat de Energiecoach met u de woning door. De coach geeft daarbij besparingstips over wat u kan doen om uw energieverbruik te verlagen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douchetijd) komen daarbij aan de orde. Ook wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie. De mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat u een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

Drentse Energiecoach

De Drentse Energiecoaches zijn opgeleid tot ‘Drentse Energiecoach aan huis’ en zijn in het bezit van een certificaat van deelname. De Energiecoaches zijn vrijwilligers en geven informatie zonder commercieel oogmerk. De coaches zijn Drentse inwoners die Drentse woningeigenaren bijstaan met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Zo wordt er bijgedragen aan een duurzamer Drenthe voor en door mensen uit onze provincie.

Geïnteresseerd?

Wilt u een afspraak maken voor een bezoek van de Energiecoach aan uw woning? Neem contact op  met de secretaris van de energiecoöperatie  Geeserstroom  door een mailtje te sturen naar :

Geeserstroom@gmail.com. Er wordt dan zo spoedig mogelijk door een van de twee Energiecoaches van onze cooperatie, Jan-Roelof Nijenbanning of Hans Hornstra, contact met u opgenomen.

De Drentse Energiecoach aan huis is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket en wordt gesteund door de provincie Drenthe.

Een duurzaam dorp…met een energiecoöperatie

Sinds 1 november 2019 is ons project Postcoderoos I in productie. Op de foto hierboven het dak van de firma Wolbers aan de Goringbos waar onze 200 panelen zijn geplaatst.  We leveren onze opgewekte stroom aan Energie VanOns, een Noordelijke samenwerking van energiecoöperaties. Neem je stroom af van Energie VanOns dan weet je gegarandeerd zeker dat je groene stroom gebruikt die hier in het Noorden van Nederland is opgewekt.

Na een lange periode van voorbereiding en vooral veel formele – en tijdrovende – stappen om als energiecoöperatie te kunnen functioneren, komt dan toch het eerste resultaat in zicht. Nu we dan zover zijn smaakt het natuurlijk naar meer. Nu we veel hebben geïnvesteerd in kennis en werkwijzen is het een stuk eenvoudiger om nog een vergelijkbaar project te starten. Wil je hierover al meer weten? Neem dan gerust contact op met één van de leden van ons bestuur!

Hoe werkt de energiecoöperatie?

In de ‘Prospectus Postcoderoos I’ lees je hoe het allemaal in z’n werk gaat. Je vindt er onder meer informatie over de plek van de zonnepanelen, de terugverdientijd, vanaf wanneer kun je je kunt inschrijven, hoe het gaat als je verhuist en met welke energieleverancier wordt samengewerkt. Ook op de informatiemarkt op 8 en 9 februari in De Klimop of de informatie-avond op 27 februari in De Zwerfkei kun je je laten informeren en al je vragen stellen.  Bekijk snel de folder.