"Hier woon je fijn!"

Dag van de Duurzaamheid

Op zaterdag 7 oktober kunt u deelnemen aan de ‘Dag van de Duurzaamheid. Deze dag wordt gehouden in De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden en duurt van 9.30 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Er wordt gestart met een algemeen deel en er zijn twee workshoprondes. aan in Coevorden. Deelname is gratis.

De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops. 

 1.  Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
 2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitievisie van de gemeente.
 3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het  isoleren van je woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
 4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen:  informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
 5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin? 
 6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) helpt inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwek projecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.  

Programma

De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30 – 10.00 uur Inloop 
 • 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
 • 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
 • 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
 • 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
 • 15.00 uur      Afsluiting

Informeren en ophalen

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden. 

Raadswerkgroep organiseert

De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen.  In 2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in 2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021 organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..  

Aanmelden

Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid (crtl + enter of rechter muisknop) kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september.

€ 800,00 om energie te besparen

Hebt u een bruto inkomen van € 1.930,53 of minder, of samen met uw partner minder dan € 2.708,23, vraag dan waardebonnen aan om iets te kopen waarmee u energie bespaart. Hoe het werkt kunt u op bijgevoegde tekening (infographic) lezen.

Hulp nodig? Stuur een mailtje naar de themagroep Verduurzaming (verduurzaming@geesweb.nl) of de energiecoöperatie Geeser Stroom (geeserstroom@gmail.com) of spreek één van ons aan.

Jan-Arie van Berkum, Rob Drabbe, Roeland van Fastenhoudt, Roel Fleurke, Hans Hornstra, Mieke Lansu.

Start Repair Café

Vrijwilligers en ruimte gezocht!!
Samen met Plaatselijk Belang  Oosterhesselen, Plaatselijk Belang Gees en Plaatselijk Belang Zwinderen is het plan ontstaan om een Repair Café te starten.
Een Repair Café is een locatie waar het mogelijk is kleine kapotte apparaten, als bijvoorbeeld, een koffiezetapparaat, te laten repareren.
Ook zullen er kleine verstel werkzaamheden met de naaimachine kunnen worden uitgevoerd.
Weggooien is zonde dus geef je product een tweede leven!!  Dit is duurzaam en beter voor het milieu.

De bedoeling van het Repair Café is dat de eigenaar van het apparaat aanwezig is bij de reparatie en dit er na weer mee terug neemt.
Het Repair Café is geen opslagplaats voor oude en tweedehands spullen.

Om bovenstaande plannen te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar een ruimte en naar mensen met een technische kennis die het leuk vinden om dingen te repareren, of gewoon handig zijn in de breedste zin van het woord.

Een geschikte ruimte is een ruimte die groot genoeg is om een aantal tafels te kunnen plaatsen waaraan de reparateurs kunnen zitten en waar plaats is voor een aantal stoelen, zodat niet alleen de reparateurs kunnen zitten, maar waarop ook de bezoekers kunnen zitten.
Belangrijk is ook, dat er een kast is waarin het gereedschap kan worden opgeborgen.

Wanneer je geïnteresseerd bent als reparateur of het je leuk lijkt om dit samen met ons vorm te geven en ook wanneer iemand een  ruimte weet, dan is het mogelijk je via onderstaande mail adressen op te geven.

Plaatselijk Belang Oosterhesselen; contactpersoon Ria Epping               e-mail:              info@pboosterhesselen.nl

Plaatselijk Belang Gees; contactpersoon Roeland van Fastenhout          e-mail:             verduurzaming@geesweb.nl
(themagroep verduurzaming)

Plaatselijk Belang Zwinderen; contactpersoon Wim Koops                      e-mail:             bestuur@pbzwinderen.nl

Publieke laadpaal in Gees

Publieke laadpaal

Vorige week werd aan de Dorpsstraat, op de openbare parkeerplaats tussen de boerderij van de familie Zwaan en de Herbergier, een publieke laadpaal voor elektrische auto’s geïnstalleerd. Aan de paal kunnen twee auto’s tegelijk worden opgeladen. De laadpaal is toegankelijk voor iedereen in het dorp; van inwoners, familiebezoekers en toeristen tot dagrecreanten.

Idee Dorpsbudget

De laadpaal komt voort uit de ideeënronde van het Dorpsbudget 2021. De paal is eigendom van Allego, een firma waarmee de provincies Groningen en Drenthe een overeenkomst hebben. Allego exploiteert meer dan 26.000 laadpalen in Europa. De gemeentes bekijken vervolgens waar laadpalen nodig zijn. In Gees wonen relatief veel oudere mensen die hun kinderen en kleinkinderen op bezoek krijgen. En die hebben steeds vaker een elektrische auto. Ook zijn er veel meerdaagse toeristen en dagrecreanten. En de uitbreiding van het aantal wandel- en fietsroutes en knooppunten brengt meer daggasten met elektrische auto’s naar Gees. De mogelijkheid om je elektrische auto op te laden voorziet dus op meerdere fronten in een behoefte en sluit aan bij de doelen die uit de Dorpsvisie voortkomen.

Toekomstplannen

Als de laadpaal veel gebruikt gaat worden is de aanleg van een tweede paal op een andere plek in het dorp eventueel een mogelijkheid. Een ander toekomstidee is dat de stroom die voor het opladen van de auto’s wordt gebruikt, wordt geleverd door de energiecoöperatie Geeserstroom. Opladen met stroom die in het dorp is opgewekt! Hoe mooi wil je het hebben? In de toekomst wordt gekeken in hoeverre de exploitant hiertoe contractueel mogelijkheden heeft.

Opladen van je auto kan vanaf vandaag met contactloos betalen of een app. Meer informatie daarover vind je op de website van Allego.

Energie VanOns, eerlijke groene energie!

Hieronder leest u over Energie VanOns, een energiemaatschappij die wij u van harte aanbevelen. Helaas is het echter op dit moment, vanwege de sterk opgelopen energieprijzen, niet mogelijk om u als nieuwe klant bij Energie VanOns aan te melden.

Onze opgewekte stroom leveren we aan Energie VanOns, de winst vloeit terug naar u. In deze animatie ziet u hoe Energie VanOns werkt.  Bovendien is Energie VanOns in november 2020 weer uitgeroepen tot de groenste leverancier van Nederland en leveren zij u stroom en gas tegen zeer scherpe prijzen. Bekijk de Tariefvergelijking oktober 2020 en de toelichting. Wij ontvangen voor elk lid van onze EC Geeserstroom die gas en stroom afneemt bij Energie VanOns jaarlijks € 75,- ter besteding aan een groen doel in onze directe omgeving.

Wellicht is overstappen naar Energie VanOns voor u interessant. Maak hier uw eigen berekening en neem onze stroom af. En als u overstapt, wordt dan ook algemeen lid van onze energiecoöperatie. Neem hiervoor contact op met onze secretaris via geeserstroom@gmail.com. U denkt dan mee in de koers van onze coöperatie én de coöperatie ontvangt een jaarlijks bedrag van Energie VanOns.

Tevreden deelnemers voorlichtingsavond 28 oktober

In september hebben we u allen huis-aan-huis uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op 28 oktober die in het teken stond van vier onderwerpen:

 • De regionale energie strategie Drenthe (RES Drenthe) en de regeling reductie energiegebruik (RRE, u hebt wellicht al een voucher van € 50,- ontvangen)
 • Voorlichting over warmtepompen en wat te doen als je CV-ketel aan vervanging toe is
 • Wat de energiecoach voor u kan betekenen
 • Wat de energiecoöperatie voor Gees kan betekenen.

Vanwege de Corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen de voorlichting via Zoom te laten verlopen. Een geslaagde avond vonden de deelnemers ondanks dat een ieder voor zijn eigen koffie moest zorgen.

Om u even een beeld te geven van wat we besproken hebben (en mocht u niet begrijpen wat er bedoeld wordt, stel uw vraag via geeserstroom@gmail.com. Ook als u in het bezit wilt komen van flyers/brochures over de energiecoach of Energie van Ons):

 • Vanuit de RES Drenthe en de RRE kunt u nog meer verwachten. Bijvoorbeeld een voucher om uw CV waterzijdig te laten inregelen.
 • Een warmtepomp kan een goed alternatief zijn voor uw huidige CV. Check of uw woning daarvoor geschikt is door uw CV op een lagere temperatuur af te stellen.
 • De energiecoach kan voor u een rapport opstellen met verbeterpunten voor uw energiegebruik.
 • In 2020 kunt u nog relatief goedkoop een energielabel voor uw woning aanvragen. Ga naar https://www.energielabel.nl/
 • Met vijf kleine windmolens (ruim kleiner dan een eikenboom) kunnen we 25% van de huishoudens in Gees van stroom voorzien. Met een zonnepark ter grootte van een voetbalveld zelfs alle huishoudens van ons dorp.
 • Lid worden van onze energiecoöperatie is gratis. Kunt u actief meepraten over onze plannen. Wij leveren onze opgewekte energie aan de coöperatie Energie van Ons. Als u uw energie bij Energie van Ons afneemt bouwen wij een potje met geld op om daarmee verduurzaming in Gees te bevorderen. Lees op onze pagina op Geesweb (https://www.geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom/) waarom dit goed is voor het milieu en uw portemonnee.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen of hebt u vragen, mail deze naar geeserstroom@gmail.com

Regionale energiestrategie Drenthe, wat merkt u ervan?

Het gebruik van energie is aan het veranderen. De overheid, bedrijven en burgers dienen manieren te vinden om duurzamer met energie om te gaan. In twintig regio’s zijn binnen Nederland door lokale besturen, landbouw- en natuurorganisaties, energiestrategieën ontwikkeld om energie te besparen bij bedrijven en huishoudens én om door te gaan met het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Misschien hebt u al via uw lidmaatschap van LTO Noord of NMF-Drenthe mee gediscussieerd over de inhoud van de energiestrategie in onze regio Drenthe, afgekort de RES Drenthe. Overigens alles nog in concept. Hier een plaatje over het proces van de RES.

Het gaat ons allemaal aan
In onze Drentse RES (klik op de link om naar de site van energievoordrenthe.nl te gaan waar u alles over de RES Drenthe kunt lezen) zijn vier thema’s ontwikkeld: Lokaal eigendom, Energiecoöperatie, Elektriciteit en Warmte. In elk thema worden uitgangspunten vastgelegd waaraan we ons in Drenthe willen houden. Het thema ‘Lokaal eigendom’ regelt bijvoorbeeld dat duurzame investeringen in onze regio voor 50% zijn gebaseerd op eigenaarschap van omwonenden. U kunt dus meepraten en -beslissen als er rond Gees een initiatief gestart zou worden om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen of een windmolen te plaatsen.

Voorlichting in Gees
Het thema ‘Energiecoöperatie’ zet de energiecoöperaties in beweging om u te helpen uw energiegebruik te verminderen of om over te stappen op meer duurzame energiebronnen. Omdat de kosten voor de baat gaan is er een stimuleringsregeling ontworpen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (klik op de link om naar de site haaldewarmteinhuis.nl te gaan). Mogelijk hebt u al een brief van de gemeente ontvangen met daarin de voucher van € 50,-.
In oktober organiseren we in Gees een voorlichtingsavond over de initiatieven die wij als bestuur van de EC Geeserstroom starten. Zo verwachten we samen met andere coöperaties een warmtecamera aan te schaffen. Daarmee kunnen we dit najaar een warmtescan van uw woning maken waarna u informatie krijgt met welke maatregelen u warmtelekken kunt verminderen. En natuurlijk praten we u op deze avond bij over de mogelijkheden voor een tweede project Postcoderoos. Over de organisatie van deze avond leest u volgende maand meer op Geesweb/Dorpsnieuws of in de brief die we binnen Gees huis-aan-huis verspreiden.

Vragen
Hebt u direct al vragen, bijvoorbeeld voor één van onze energiecoaches, neem dan contact met ons op via geeserstroom@gmail.com of benader één van ons.

Het bestuur van EC Geeserstroom
Hans Hornstra (voorzitter), Roel Fleurke (secretaris), Gerrit Plas (penningmeester), Jan-Roelof Nijenbanning (lid), Geert Lucas (lid).

Hoge woonlasten? Praat eens met de energiecoach

zonnepanelen Gees

Advies over energiebesparing aan uw eigen keukentafel?

Dat kan met de Drentse Energiecoaches aan huis. De Energiecoach brengt op aanvraag een bezoek aan uw woning en gaat samen met u ‘aan de keukentafel’ aan de slag. De Energiecoach voert een gratis energiescan uit: een overzicht van laagdrempelige energiebesparende maatregelen waar u zelf mee aan de slag kan of tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd door derden.

Energiescan

Met een uitgebreide checklist, uw energierekening en uw woninggegevens gaat de Energiecoach met u de woning door. De coach geeft daarbij besparingstips over wat u kan doen om uw energieverbruik te verlagen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douchetijd) komen daarbij aan de orde. Ook wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie. De mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat u een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

Drentse Energiecoach

De Drentse Energiecoaches zijn opgeleid tot ‘Drentse Energiecoach aan huis’ en zijn in het bezit van een certificaat van deelname. De Energiecoaches zijn vrijwilligers en geven informatie zonder commercieel oogmerk. De coaches zijn Drentse inwoners die Drentse woningeigenaren bijstaan met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Zo wordt er bijgedragen aan een duurzamer Drenthe voor en door mensen uit onze provincie.

Geïnteresseerd?

Wilt u een afspraak maken voor een bezoek van de Energiecoach aan uw woning? Neem contact op  met de secretaris van de energiecoöperatie  Geeserstroom  door een mailtje te sturen naar :

Geeserstroom@gmail.com. Er wordt dan zo spoedig mogelijk door een van de twee Energiecoaches van onze cooperatie, Jan-Roelof Nijenbanning of Hans Hornstra, contact met u opgenomen.

De Drentse Energiecoach aan huis is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket en wordt gesteund door de provincie Drenthe.

Een duurzaam dorp…met een energiecoöperatie

Sinds 1 november 2019 is ons project Postcoderoos I in productie. Op de foto hierboven het dak van de firma Wolbers aan de Goringbos waar onze 200 panelen zijn geplaatst.  We leveren onze opgewekte stroom aan Energie VanOns, een Noordelijke samenwerking van energiecoöperaties. Neem je stroom af van Energie VanOns dan weet je gegarandeerd zeker dat je groene stroom gebruikt die hier in het Noorden van Nederland is opgewekt.

Na een lange periode van voorbereiding en vooral veel formele – en tijdrovende – stappen om als energiecoöperatie te kunnen functioneren, komt dan toch het eerste resultaat in zicht. Nu we dan zover zijn smaakt het natuurlijk naar meer. Nu we veel hebben geïnvesteerd in kennis en werkwijzen is het een stuk eenvoudiger om nog een vergelijkbaar project te starten. Wil je hierover al meer weten? Neem dan gerust contact op met één van de leden van ons bestuur!

Hoe werkt de energiecoöperatie?

In de ‘Prospectus Postcoderoos I’ lees je hoe het allemaal in z’n werk gaat. Je vindt er onder meer informatie over de plek van de zonnepanelen, de terugverdientijd, vanaf wanneer kun je je kunt inschrijven, hoe het gaat als je verhuist en met welke energieleverancier wordt samengewerkt. Ook op de informatiemarkt op 8 en 9 februari in De Klimop of de informatie-avond op 27 februari in De Zwerfkei kun je je laten informeren en al je vragen stellen.  Bekijk snel de folder.