Geesweb: bron van informatie!

Hulp voor Oekraïense buren

spullen-Oekraïners-gees

Het ziet er naar uit dat onze Oekraïense buren nog wel een tijdje in de Wolfskuylen zullen verblijven. Een aantal van hen heeft aangegeven dat ze het prettig zouden vinden om wat meer contact met de bewoners uit de omgeving te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een koffie-uurtje op de Wolfskuylen, eens per twee weken. Het is de bedoeling om dan ook wat basaal huis-tuin-en keuken Nederlands te oefenen, zodat de mensen zich een beetje kunnen redden in bijvoorbeeld een winkel. Er zal een deskundige van het Taalhuis bij aanwezig zijn om dit te begeleiden. De eerste bijeenkomst staat al gepland, op woensdagmiddag 29 juni, om 14.00 uur in de Wolfskuylen. Geïnteresseerden om aan zo’n koffie-uurtje mee te doen en ook wat nuttige Nederlandse woorden met ze te oefenen, kunnen dat melden bij Adri Kuyper.

Blij met spullen
Onze vorige actie om mee te werken aan een groentetuin die de bewoners van de Wolfskuylen graag wilden aanleggen is een groot succes geworden. Er zijn veel plantjes, zaadjes en tuingereedschap binnen gekomen. Vooral de oudere dames zijn er actief mee en zijn apetrots op hun werk. Ook de geleverde fietsen en fietsbenodigdheden worden bijzonder gewaardeerd.

Nu het verblijf wellicht niet van korte duur zal zijn blijkt er behoefte aan een aantal zaken waar we onze Oekraïense buren misschien ook wel aan kunnen helpen:

  • Oude mobieltjes met opladers.

Hebt u nog een oud mobieltje of smartphone met oplader liggen die u niet meer gebruikt, dan zouden de mensen die zo’n apparaatje niet hebben of kwijt zijn geraakt op hun vlucht daar zeer mee geholpen zijn. Ze hoeven dan niet een duur nieuw apparaat aan te schaffen, maar alleen een simkaart. Dan kunnen ze toch (weer) communiceren met familie en vrienden. Wel de oude simkaart en persoonlijke gegevens verwijderen. Geen techneut in de buurt? We vinden vast wel iemand die dat kan.

  • Kinderwagens en buggy’s.

Er worden binnenkort ook vluchtelingen verwacht die baby’s en/of kleine kinderen bij zich hebben. Op de vlucht een wandelwagen of kinderwagen meenemen was geen optie. Hebt u nog een buggy of kinderwagen opgeslagen waarvan u zeker weet dat u hem niet meer zult gebruiken, zou u die dan af willen staan voor de Oekraïense vluchtelingen? Zeker nu het mooi weer wordt zal het fijn zijn daarmee te gaan wandelen met de kleintjes.

Wilt u helpen om deze wensen te realiseren, dan kunt u contact opnemen met, of de spullen inleveren bij:

Adri Kuyper              : Oude Steeg 28, Gees.
Voor vragen              : tel.: 0524-582247 of 06-53673088, adrikuyper52@gmail.com

Oekraïners blij met ingezamelde spullen

De inzamelingsactie die deze week werd gehouden voor de vluchtelingen in de Wolfskylen leverde een mooie verzameling spullen op. Vanmiddag werden fietsen, tuingereedschap, mest, groente en fruitplantjes, zaad en stekjes bezorgd! Die werden dankbaar ontvangen! Op dit moment wonen er 28 vluchtelingen op de Wolfskuylen.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de gemeentelijke opvanglocaties? Dat kan via www.coevorden.nl/oekraine. In de rubriek ‘gemeentelijke opvanglocaties’ vind je per opvanglocatie het laatste nieuws.

Rookmelderactie in Gees en Zwinderen

rookmelderactie -Nei-Naoberschap

Nei Naoberschap Gees-Zwinderen is volop bezig met een actie om rookmelders te plaatsen bij 75-plussers. De infomarkt op 10 mei werd goed bezocht zoals uit de foto’s blijkt. Inmiddels zijn er zo’n 150 rookmelders besteld en ruim 90 afgeleverd. Op het moment van schrijven bezoeken de vrijwilligers van Nei Naoberschap de 75 plussers om de rookmelders op te hangen. Zij hebben instructies gekregen van de brandweer waar ze op moeten letten, en dat is nog niet zo simpel. Kijk maar eens op deze checklist.

Wilt u alsnog rookmelders bestellen? Dat kan nog tot eind juni. We leveren één type koppelbare rookmelder op batterij. We vervangen de alkaline batterijen door lithium batterijen. Rookmelder en batterij hebben dan een levensduur van 10 jaar en kunnen dus lang mee. Een rookmelder inclusief batterij kost €20,= Omdat we groot inkopen is dat veel goedkoper dan vergelijkbare modellen normaal kosten.

Bestellen kan bij Henny Kuipers, 06 1360 6813 of via secretaris@neinaoberschap.nl

Hans Habers maakte de foto’s.

Vluchtelingenopvang Wolfskuylen vrijgegeven

Half april informeerden wij u over het collegebesluit om de voormalige groepsaccommodatie op vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Er is veel werk verzet om deze locatie gereed te maken voor ontvangst van de vluchtelingen. De faciliteiten voor een veilig en comfortabel verblijf zijn de afgelopen weken in orde gemaakt. Ook de personele bezetting voor het locatiebeheer en beveiliging is rond. Uiterlijk vrijdag gaan we de locatie daarom vrijgegeven.

Dat we de locatie vrijgegeven betekent dat we bij de VRD (Veiligheidsregio Drenthe) aangegeven dat de vluchtelingen welkom zijn. In de Wolfskuylen is ruimte voor de opvang van zo’n 30 vluchtelingen. De VRD coördineert de vluchtelingenstroom. Vanuit landelijke verdeelcentra worden de vluchtelingen zo snel mogelijk toegewezen aan vrijgegeven gemeentelijke opvanglocaties in Nederland. Het is goed mogelijk dat, als u deze brief leest, we de eerste vluchtelingen al hebben mogen verwelkomen. Het kan ook nog een aantal dagen duren.

Er zijn gesprekken geweest met de bestuurders van dorpscoöperatie Nei Naoberschap in Gees en Zwinderen. Zij hebben hun leden benaderd om aan te geven dat vrijwillige ondersteuning van de vluchtelingen welkom is. Dat kan bijvoorbeeld met hulp bij vervoer naar de huisarts of naar de supermarkt. Nei Naoberschap ontvangt de hulpvragen. Zij benaderen met deze concrete hulpvraag vrijwilligers en koppelen de vrijwilligers aan de hulpvraag. Weet u nu al dat u graag hulp wilt bieden? Of bent u nog geen lid van Nei Naoberschap (bijvoorbeeld doordat u nog maar kort in Gees of Zwinderen woont)? Neem dan contact op met de coördinator van Nei Noaberschap via contact@neinaoberschap.nl  of tel 06 484 16 279. Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en 18.00 uur en 19.00 uur. 

Via www.coevorden.nl/Oekraïne houden wij u op de hoogte van het verblijf van de vluchtelingen. Daar vindt u een link naar de gemeentelijke opvanglocaties. Per opvanglocatie houden we het nieuws bij zodat u dit kunt volgen. Zoekt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente? Heeft u nog vragen aan de gemeente Coevorden?

Mail of bel ons dan gerust: info@coevorden.nl of 14-0524.

Met vriendelijke groet,

John de Vegt en Wiesje Pieterman

Locatiemanagers gemeentelijke opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Prachtige huifkartocht Gees Verbindt

Gees Verbindt, de samenwerking tussen de kerken en dorpscoöperatie Nei Naoberschap organiseerde op 29 april een huifkartoertocht. Met twee huifkarren gingen in totaal dertig dorpsbewoners mee. Het werd een prachtige tocht, met verhalen onderweg door Kees van Dijk en Hans Habers. Met een koffiestop halverwege en een aubade voor Jan Lanting zijn 95e verjaardag! De foto’s vind je in het geesweb fotoalbum.

Vrijwilliger bij opvang vluchtelingen?

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is de groepsaccommodatie van vakantiepark de Wolfskuylen aan de Holtweg in Gees beschikbaar gesteld voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is woonruimte voor 30 vluchtelingen. Dit is, zoals het er nu naar uitziet, voor maximaal een jaar.

Vrijwilligers

Vanuit dorpscoöperatie Nei Naoberschap in Gees en Zwinderen is aangegeven dat zij bereid zijn om met vrijwilligers ondersteuning te bieden. Dat geldt ook voor ‘Gees Verbindt’ waarin met de kerken wordt samengewerkt. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee!! Wilt u als dorpsbewoner vrijwillig ondersteuning bieden? Bijvoorbeeld met hulp bij vervoer naar de huisarts? Dan is uw hulp van harte welkom!

Hulpvragen

Als wij hulpvragen hebben, dan geven we die door aan Nei Naoberschap. Daarna benadert Nei Naoberschap met deze concrete hulpvraag vrijwilligers en kunnen de vrijwilligers aan de slag. Weet u nu al dat u graag hulp wilt bieden? Of bent u nog geen lid van Nei Naoberschap (bijvoorbeeld doordat u nog maar kort in Gees of Zwinderen woont)? Neem dan nu contact op via contact@neinaoberschap.nl  of tel 06 484 16 279. Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en 18.00 uur en 19.00 uur. Via dit nummer krijgt u contact met de coördinator van dienst.

Meer informatie of vragen?

Op www.coevorden.nl/Oekraïne vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Heeft u nog vragen aan de gemeente Coevorden? Mail of bel ons dan gerust: info@coevorden.nl of 14-0524.

Met vriendelijke groet,

John de Vegt en Wiesje Pieterman

Locatiemanagers gemeentelijke opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Samenwerking met Zwinderen

zwinderen

Met genoegen maken we bekend dat de gesprekken met Plaatselijk Belang Zwinderen over samenwerking binnen Nei Naoberschap in het najaar van 2020 met succes zijn afgerond. We hebben besloten er een gezamenlijk project van te maken, met één bestuur, waarin vanaf nu ook twee bestuursleden uit Zwinderen zitting hebben. De officiële naam wordt Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen; de roepnaam blijft gewoon Nei Naoberschap.

Vrijwilligers

Zwinderen heeft de afgelopen maanden al veel vrijwilligers kunnen werven om bewoners met een   naoberhulpvraag te kunnen helpen. Voor een goede koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager is het belangrijk dat de vrijwilliger past bij zowel de persoon als de hulpvraag. Daarvoor moet je als bestuur, dat deze koppeling verzorgt, de vrijwilligers en bewoners een beetje (leren) kennen. Daarom is besloten dat voor hulpvragen uit Gees een vrijwilliger uit Gees zal worden ingezet en voor hulpvragen uit Zwinderen een vrijwilliger uit Zwinderen. Iedereen kan gebruik maken van onze dienstverlening.

Lid worden

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen is een organisatie waar u lid van kunt worden. Toen Nei Naoberschap in 2016 van start ging, heeft ruim 60% van de inwoners van Gees zich als lid aangemeld en velen ook als vrijwilliger. Dat houdt in dat zij uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten van Nei Naoberschap en het jaarverslag krijgen toegestuurd. Als lid hebt u ook recht op inspraak in de plannen en in de samenstelling van het bestuur. Wij zijn heel blij met dit grote draagvlak, ook omdat wij hiermee aan het gemeentebestuur kunnen laten zien dat Gees en Zwinderen dorpen zijn die werk maken van leefbaarheid en van een sterke en zorgzame samenleving. Om dit draagvlak nog sterker te maken roepen wij graag iedereen op die nog geen lid is de Aanmeldingskaart lidmaatschap in de flyer in te vullen en zich als lid aan te melden. Geen flyer (meer)? Dat kunt u, met uw adresgegevens, laten weten op ons emailadres contact@neinaoberschap.nl , dan zorgen wij ervoor dat u er een krijgt. Vraag aan degenen die al lid zijn: als u een nieuw emailadres krijgt, wilt u ons dat dan ook even laten weten op ons e-mailadres? Dan kunnen berichten naar het juiste adres worden verstuurd.

Financiering

Omdat door de inzet van vrijwilligers bewoners langer zelfstandig in het eigen dorp kunnen blijven wonen, bespaart de overheid op zorgkosten.  Daarom ontvangt Nei Naoberschap momenteel een jaarlijks subsidiebedrag van € 1500,– van de gemeente Coevorden. Dat betekent dat voor het lidmaatschap vooralsnog geen contributie hoeft te worden betaald.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nei Naoberschap

Nei Naoberschap in Corona tijd

Inspiratieboekje Nei Naoberschap

Voor velen is het een onzekere tijd, bezorgdheid om de eigen gezondheid en die van dierbaren, angst om mogelijk je baan te verliezen, eenzaamheid en misschien wel vooral de onzekerheid over hoelang deze situatie nog gaat duren.

Als Nei Naoberschap merken we dat het in deze tijd voor veel mensen eerder moeilijker is om hulp te vragen dan gemakkelijker. Misschien toch terughoudendheid om anderen lastig te vallen en ook de angst om besmet te worden? Als bestuur van Nei Naoberschap hebben we de laatste maanden vooral gekeken naar wat wel kan, welke hulp nog wel kan worden geboden.  Het is daarom goed te zien en te horen dat, ondanks de huidige omstandigheden, toch veel mensen klaar staan voor anderen die enige hulp goed kunnen gebruiken en dat een aantal van onze inwoners erg blij is met de hulp die ze krijgen van de vrijwilligers.

Afgelopen maanden is er ook een aantal malen overleg geweest met de gemeente over de financiering van Nei Naoberschap. Ons idee was en is dat we door het bieden van hulp geld besparen voor de samenleving, dus ook voor de gemeente. Een kleine jaarlijkse subsidie is genoeg om de kosten te dekken en zo hoeft er ook geen contributie te worden geheven bij de inwoners. De gemeente heeft ingestemd met ons voorstel, op voorwaarde dat we ons doen en laten op schrift zouden stellen. Dat is inmiddels gebeurd; het document ‘Zo kuj ‘t ok doen’ valt ook te lezen op Geesweb, onder het kopje ‘Inspiratie’ onderaan op de pagina van Nei Naoberschap.

Een voorwaarde van de gemeente was ook dat we onze werkwijze zouden delen met andere dorpen en wijken in de gemeente Coevorden. Inmiddels is er hierover een gesprek geweest met een werkgroep van Plaatselijk Belang in Dalen, maar ook met een dorp buiten onze gemeente, Taarlo.

Het meest opvallende resultaat is echter dat we hebben besloten om ons initiatief te delen met Zwinderen, want ook in Zwinderen bleek grote belangstelling voor een georganiseerd naoberschap.  Op de ledenvergadering van Nei Naoberschap in april 2019 is hierover al gesproken en hebben de leden ingestemd met deze samenwerking. Vanwege Corona heeft de besluitvorming hierover wat langer geduurd dan voorzien, maar het is nu rond. De eerste gezamenlijke bestuursvergaderingen zijn geweest en het was niet moeilijk te besluiten om samen verder te gaan onder de naam ‘Nei Naoberschap Gees-Zwinderen’. Het een en ander moet nog worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel maar we zijn ingenomen met de twee nieuwe bestuursleden, Coby Bonhof en Johanna Kelder.

Corona-proof hebben we afscheid genomen van Siny Vink, die toegetreden is tot het bestuur van Plaatselijk Belang Gees. Voor Nei Naoberschap was Siny een inspirerend bestuurslid, met veel kennis van zaken en buitengewoon positief voor de sfeer in het bestuur.

We wensen iedereen sterkte in deze moeilijke en vervelende tijd en u mag altijd een beroep op ons doen.

Bestuur Nei Naoberschap