Geesweb: bron van informatie!

Samenwerking met Zwinderen

zwinderen

Met genoegen maken we bekend dat de gesprekken met Plaatselijk Belang Zwinderen over samenwerking binnen Nei Naoberschap in het najaar van 2020 met succes zijn afgerond. We hebben besloten er een gezamenlijk project van te maken, met één bestuur, waarin vanaf nu ook twee bestuursleden uit Zwinderen zitting hebben. De officiële naam wordt Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen; de roepnaam blijft gewoon Nei Naoberschap.

Vrijwilligers

Zwinderen heeft de afgelopen maanden al veel vrijwilligers kunnen werven om bewoners met een   naoberhulpvraag te kunnen helpen. Voor een goede koppeling tussen vrijwilliger en hulpvrager is het belangrijk dat de vrijwilliger past bij zowel de persoon als de hulpvraag. Daarvoor moet je als bestuur, dat deze koppeling verzorgt, de vrijwilligers en bewoners een beetje (leren) kennen. Daarom is besloten dat voor hulpvragen uit Gees een vrijwilliger uit Gees zal worden ingezet en voor hulpvragen uit Zwinderen een vrijwilliger uit Zwinderen. Iedereen kan gebruik maken van onze dienstverlening.

Lid worden

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen is een organisatie waar u lid van kunt worden. Toen Nei Naoberschap in 2016 van start ging, heeft ruim 60% van de inwoners van Gees zich als lid aangemeld en velen ook als vrijwilliger. Dat houdt in dat zij uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten van Nei Naoberschap en het jaarverslag krijgen toegestuurd. Als lid hebt u ook recht op inspraak in de plannen en in de samenstelling van het bestuur. Wij zijn heel blij met dit grote draagvlak, ook omdat wij hiermee aan het gemeentebestuur kunnen laten zien dat Gees en Zwinderen dorpen zijn die werk maken van leefbaarheid en van een sterke en zorgzame samenleving. Om dit draagvlak nog sterker te maken roepen wij graag iedereen op die nog geen lid is de Aanmeldingskaart lidmaatschap in de flyer in te vullen en zich als lid aan te melden. Geen flyer (meer)? Dat kunt u, met uw adresgegevens, laten weten op ons emailadres contact@neinaoberschap.nl , dan zorgen wij ervoor dat u er een krijgt. Vraag aan degenen die al lid zijn: als u een nieuw emailadres krijgt, wilt u ons dat dan ook even laten weten op ons e-mailadres? Dan kunnen berichten naar het juiste adres worden verstuurd.

Financiering

Omdat door de inzet van vrijwilligers bewoners langer zelfstandig in het eigen dorp kunnen blijven wonen, bespaart de overheid op zorgkosten.  Daarom ontvangt Nei Naoberschap momenteel een jaarlijks subsidiebedrag van € 1500,– van de gemeente Coevorden. Dat betekent dat voor het lidmaatschap vooralsnog geen contributie hoeft te worden betaald.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur Nei Naoberschap

Nei Naoberschap in Corona tijd

Inspiratieboekje Nei Naoberschap

Voor velen is het een onzekere tijd, bezorgdheid om de eigen gezondheid en die van dierbaren, angst om mogelijk je baan te verliezen, eenzaamheid en misschien wel vooral de onzekerheid over hoelang deze situatie nog gaat duren.

Als Nei Naoberschap merken we dat het in deze tijd voor veel mensen eerder moeilijker is om hulp te vragen dan gemakkelijker. Misschien toch terughoudendheid om anderen lastig te vallen en ook de angst om besmet te worden? Als bestuur van Nei Naoberschap hebben we de laatste maanden vooral gekeken naar wat wel kan, welke hulp nog wel kan worden geboden.  Het is daarom goed te zien en te horen dat, ondanks de huidige omstandigheden, toch veel mensen klaar staan voor anderen die enige hulp goed kunnen gebruiken en dat een aantal van onze inwoners erg blij is met de hulp die ze krijgen van de vrijwilligers.

Afgelopen maanden is er ook een aantal malen overleg geweest met de gemeente over de financiering van Nei Naoberschap. Ons idee was en is dat we door het bieden van hulp geld besparen voor de samenleving, dus ook voor de gemeente. Een kleine jaarlijkse subsidie is genoeg om de kosten te dekken en zo hoeft er ook geen contributie te worden geheven bij de inwoners. De gemeente heeft ingestemd met ons voorstel, op voorwaarde dat we ons doen en laten op schrift zouden stellen. Dat is inmiddels gebeurd; het document ‘Zo kuj ‘t ok doen’ valt ook te lezen op Geesweb, onder het kopje ‘Inspiratie’ onderaan op de pagina van Nei Naoberschap.

Een voorwaarde van de gemeente was ook dat we onze werkwijze zouden delen met andere dorpen en wijken in de gemeente Coevorden. Inmiddels is er hierover een gesprek geweest met een werkgroep van Plaatselijk Belang in Dalen, maar ook met een dorp buiten onze gemeente, Taarlo.

Het meest opvallende resultaat is echter dat we hebben besloten om ons initiatief te delen met Zwinderen, want ook in Zwinderen bleek grote belangstelling voor een georganiseerd naoberschap.  Op de ledenvergadering van Nei Naoberschap in april 2019 is hierover al gesproken en hebben de leden ingestemd met deze samenwerking. Vanwege Corona heeft de besluitvorming hierover wat langer geduurd dan voorzien, maar het is nu rond. De eerste gezamenlijke bestuursvergaderingen zijn geweest en het was niet moeilijk te besluiten om samen verder te gaan onder de naam ‘Nei Naoberschap Gees-Zwinderen’. Het een en ander moet nog worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel maar we zijn ingenomen met de twee nieuwe bestuursleden, Coby Bonhof en Johanna Kelder.

Corona-proof hebben we afscheid genomen van Siny Vink, die toegetreden is tot het bestuur van Plaatselijk Belang Gees. Voor Nei Naoberschap was Siny een inspirerend bestuurslid, met veel kennis van zaken en buitengewoon positief voor de sfeer in het bestuur.

We wensen iedereen sterkte in deze moeilijke en vervelende tijd en u mag altijd een beroep op ons doen.

Bestuur Nei Naoberschap

Geeser zorgcoöperatie deelt kennis

Zo kuj t ok doen

Vanmiddag nam Hennie Kuipers in Gees het boekje ‘Zo kuj ’t ok doen’ in ontvangst uit de handen van wethouder Joop Brink. Als dorpsbewoner van Gees en bestuurslid van zorgcoöperatie Nei Naoberschap, was Hennie betrokken bij de totstandkoming van het boekje. Het boekje is vanaf vandaag beschikbaar voor iedereen die is geïnteresseerd in het oprichten en runnen van een zorgcoöperatie in de eigen wijk of het eigen dorp. Wie inspiratie wil opdoen kan het boekje opvragen bij de gemeente Coevorden en bij Nei Naoberschap. Dat kunnen inwoners van de gemeente Coevorden zijn, maar ook iedereen die buiten de gemeente Coevorden woont.

Zelfstandig opgezet
Wethouder Joop Brink sprak zijn waardering uit voor de manier waarop de dorpsbewoners dit samen tot stand hebben gebracht. ‘Ik kan mij nog herinneren dat het groepje dorpsbewoners dat destijds het initiatief nam, bewust geen beroep deed op hulp van de gemeente omdat zij dit op hun eigen manier zelfstandig wilden opzetten. Dat is mij goed bijgebleven en een mooi streven. Maar als het écht nodig is kunnen inwoners een beroep doen op de gemeente’, aldus de wethouder.

Wie het boekje wil inzien vindt het onderaan de pagina van Nei Naoberschap

Bloemengroet Gees Verbindt

bloemetje-gees-verbindt

Ruim 200 pot orchideeën zijn maandagmiddag 30 maart door Gees Verbindt* als bloemengroet uitgereikt aan ouderen (om en nabij 80 jarigen), in Gees, Zwinderen, Oosterhesselen en de Etgaarde.

In deze bizarre tijd, met veel zorgen over de verspreiding van het coronavirus zijn ouderen opeens veel persoonlijke contacten kwijt geraakt en is het eenzamer geworden. Met deze bloemengroet wil Gees Verbindt ze opbeuren en aangeven dat velen aan hen denken en ze graag willen helpen.

Hartverwarmend om te ervaren hoe blij verrast men reageert op de bloemengroet en het contactmoment.

*)Gees verbindt: Onder deze naam werken Nei Naoberschap (NN), PKN-kerk Gees (PKN), Hervormde kerk (PKN Oosterhesselen) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) samen op het gebied van activiteiten voor, met name, inwoners van het dorp Gees en omgeving. En dat onder het motto “niet praten maar doen”!

Nei Naoberschap in Coronatijd

Even een berichtje van Nei Naoberschap in verband met het Corona-virus. Het bestuur heeft vanmorgen (via WhatsApp) besproken wat we als Nei Naoberschap kunnen betekenen voor de inwoners van Gees, nu de contacten tot een minimum beperkt moeten worden om het virus in te dammen. Dat betekent ook voor Nei Naoberschap dat niet alle vormen van hulp of ondersteuning nu mogelijk zijn, zeker als dat intensief contact inhoudt tussen mensen. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Boodschappen doen of medicijnen halen is altijd wel te regelen, en Gees kennende zullen velen dat al spontaan doen voor iemand die daar behoefte aan heeft. Als we voldoende afstand bewaren is een praatje ook mogelijk, tenzij iemand griepverschijnselen heeft of verkouden is. Dat geldt ook voor vervoer: niet samen in de auto als iemand klachten heeft. Natuurlijk is bellen met iemand waarvan je weet dat die nu meer alleen zal zijn ook heel wenselijk. Iedereen weet wel wie van z’n buren of uit z’n omgeving het risico loopt een beetje te vereenzamen. En wie via Nei Naoberschap hulp wil inschakelen, voor zichzelf of voor een ander: ons telefoonnummer is 06 – 48416279. Ons e-mailadres: contact@neinaoberschap.nl.

Namens het bestuur van Nei Naoberschap: zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Nei Naoberschap: veelzijdig en betekenisvol

Afgelopen maanden heeft Bep Braam enkele interviews gedaan met vrijwilligers en mensen die van onze hulp gebruik maakten. Dit om een beeld te geven van de activiteiten.

Nei Naoberschap biedt hulp op vele gebieden. Het maakt het mogelijk dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, doordat alledaagse dingen op een eenvoudige manier opgelost worden. De vrijwilligers geven aan dat het voor hen ook betekenisvol werk is. De veelzijdigheid van de hulp die Nei Naoberschap biedt, leest u terug in het volgende voorbeeld uit de praktijk.

De eerste kennismaking met Nei Naoberschap van de hulpvragers, een echtpaar op leeftijd, was van puur praktische aard: er moesten wat lampjes opgehangen worden en dat is nu net een klusje, waar Nei Naoberschap voor ingeschakeld kan worden. Daarna dienden zich lichamelijke klachten aan bij de echtgenoot en via een roulatiesysteem werd er door vrijwilligers voor gezorgd dat de hulpvrager twee keer per week naar de fysiotherapeut werd gebracht. Hiervoor werden zes vrijwilligers ingezet. Helaas overleed de echtgenoot na enige tijd. De echtgenote was, na een operatie, niet meer zo mobiel. De begeleiding en het vervoer naar het ziekenhuis werd ook weer door een aantal vrijwilligers van Nei Naoberschap gedaan. De naoberhulp-vraagster is erg enthousiast over de inzet en de vriendelijkheid van de vrijwilligers.

Bij grote veranderingen in je leven, zoals bij bovengenoemde hulpvraagster het geval was, is het prettig als er iemand naar je luistert en zo groeide er een speciale band tussen de hulpvraagster en een vrijwilligster. Met deze twee vrouwen zit ik als interviewster aan de koffie en hebben we het over de betekenis van Nei Naoberschap voor beiden. Allerlei zaken komen die ochtend naar voren.

De hulpvraagster had altijd een zeer zelfstandig leven geleid, was gewend haar eigen zaken op te lossen en vond het niet eenvoudig om hulp te vragen. Ook nu nog, nu ze toch al een hele tijd vertrouwd is met Nei Naoberschap, geeft ze aan het nog lastig te vinden. Zij wil beslist geen hulp, waarbij mensen gepasseerd zouden worden die dat werk beroepsmatig doen. Al snel zag ze de meerwaarde van Nei Noaberschap in en begon ook de factor gezelligheid, vooral na het overlijden van haar man, een grotere rol te spelen. Het feit dat er meerdere vrijwilligers ingezet moesten worden, vond de hulpvraagster geen probleem. Ze vond ze immers allen vriendelijk. Zoals vermeld, ontwikkelde zich met een van de vrijwilligsters een bijzondere relatie.

Deze vrijwilligster geeft aan dat het haar ook veel biedt, mede door de goede band die ze met de hulpvraagster heeft opgebouwd. De hulpvraagster is een vrouw met een brede belangstelling en samen hebben ze fijne gesprekken, waar beiden van genieten. Toch blijft de vrijwilligster het als onderdeel van haar taak zien om goed in te schatten wat de hulpvraagster zelf kan en om dat ook te stimuleren.

In dit geval is Nei Naoberschap een aanzet geweest voor een mooie vriendschap. Dat is niet de opzet, maar wel voor beiden een prettige bijkomstigheid.

Ledenvergadering Nei Naoberschap

Op 11 april 2019 was de jaarlijkse ledenvergadering van Nei Naoberschap. In deze vergadering is ook het Jaarverslag Nei Naoberschap 2018 vastgesteld door de leden. In de notulen van deze vergadering vind je wat er verder allemaal besproken en besloten is. Na de pauze was er  een lezing over het thema ‘Mantelzorg’.

Kijk hier voor het jaarverslag 2018 en de notulen van de jaarvergadering 2019