Geesweb: bron van informatie!

Projecten Dorpsbudget 21-22

Met elkaar hebben wij, als inwoners van Gees, weer mooie ideeën aangedragen die met het dorpsbudget 21-22 gerealiseerd gaan worden. De presentatie van de projecten vindt u hier.

Het begon allemaal rond 15 september. Alle huishoudens ontvingen de inmiddels bekende oproep om een idee aan te dragen om, met steun van het dorpsbudget 21-22, ons dorp leefbaar te houden en waar mogelijk die leefbaarheid te verbeteren. Op 14 oktober, de avond van de ALV van Plaatselijk Belang, zijn vier groepen aan de slag gegaan om de ideeën op te halen en samen te delen. Dat beloofde al veel en die belofte is ook uitgekomen. Er zijn twaalf plannen ingediend waarvan er uiteindelijk tien de eindstreep hebben gehaald.

De projectleden gaan nu aan de slag en proberen hun project voor eind augustus 2022 af te ronden.

Wilt u meer van een project weten, in het overzicht staat bij elk project een contactpersoon. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de dorpscommissie, onze namen staan hieronder. Of mail uw vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl.

We wensen alle projectleden veel succes toe bij de uitvoering van hun plan, ons dorp wordt er weer wat mooier door.
Alvast hartelijk dank voor zoveel inzet!

Commissie dorpsbudget,
Henk Diedering, Kees van Dijk, Gert de Groot, Roel Fleurke

Dien hier een plan in voor het Dorpsbudget 21-22

Op woensdag 29 september hebben deelnemers aan de dorpsavond ideeën verzameld om verder uit te werken tot een plan voor het dorpsbudget 21-22. Zo’n plan geeft invulling aan onze dorpsvisie 2016-2026, is financieel haalbaar, inwoners van Gees zijn er bij betrokken en het plan is voor 31 augustus 2022 gerealiseerd. Ook reservering over een periode van maximaal drie jaar is mogelijk. Hieronder de flaps met de eerste aanzetten om tot een plan te komen.

In de getekende tijdlijn ziet u het volgende:

 • 14 oktober inloopavond in de Klimop voor een gesprekje met leden van de commissie dorpsbudget. Meld even vooraf uw komst door een berichtje te sturen naar dorpsbudget@geesweb.nl. Dan kunnen we u laten weten wat een handig moment is op deze avond.
 • 31 oktober is de uiterste datum waarop u een plan kunt indienen. Maak gebruik van dit formulier om uw plan beknopt in te dienen.
 • 24 november is de laatste datum waarop de commissie dorpsbudget met u kan werken aan eventuele verbetering van de ingediende plannen.
 • 2 december worden de ingediende plannen formeel getoetst. Dan weten we ook of een stemming via Geesweb noodzakelijk is.
 • 15 – 31 december presentatie van de plannen en eventueel een stemperiode.

Wilt u alles over het dorpsbudget nog eens rustig nalezen, bekijk dan ook de andere berichten hierover op Geesweb of lees nog eens deze huis-aan-huis verspreide brief.

Hebt u een goed idee en u wilt dat als plan indienen, hanteer dan en dien uw plan uiterlijk 30 oktober in bij de commissie Dorpsbudget via mail

Filmpje en verantwoording projecten dorpsbudget 2021

Bert Oosterga

Dorpsbewoners zijn het afgelopen jaar met veel projecten aan de slag geweest. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Gees op 29 september kwamen alle projecten van het afgelopen jaar in een film van 20 minuten voorbij. Hieronder kun je deze film terugkijken. Ook de volledige verantwoording, die inmiddels is aangeboden aan de gemeente ter vaststelling van de verleende subsidie is beschikbaar (klik op één van de items hieronder).
* Brief en tekst verantwoording
* Financiële verantwoording.

Plannen Dorpsbudget toegewezen

Eind maart zijn de definitieve besluiten genomen over de plannen Dorpsbudget 2020 (uitvoering 2021 tot augustus). Ruim tien plannen zullen weer bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp dankzij de inzet van vrijwilligers. Steeds weer dragen zij een idee aan om niet alleen te zeggen wat er beter kan, maar ook de daad bij het woord te voegen. Zoals de verbetering van De Scheuvel van de foto hierboven, opdat deze mooie plek in ons dorp voor meer activiteiten gebruikt kan worden. Na de verbouwing door de IJsvereniging, met geld van het dorpsbudget, kunt u er ook terecht voor bijvoorbeeld een kinderfeestje.
Alle ingediende en toegekende plannen treft u aan in dit overzicht.

Vragen? Mail naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader één van de leden van de commissie dorpsbudget.

Henk Diedering
Kees van Dijk
Gert de Groot
Roel Fleurke

Verantwoording Dorpsbudget

Afgelopen jaar hebben we als inwoners van Gees, ondanks de beperkingen van de Corona-maatregelen, met het dorpsbudget weer mooie dingen kunnen doen die de leefbaarheid van ons dorp ondersteunen. Zoals die stevige paal met duidelijke tekst bij een mooi plekje hier in ons dorp. Jammer dat we u niet op meer persoonlijke wijze kunnen vertellen wat er allemaal gerealiseerd is. Als u hier klikt krijgt u de volledige verantwoording op uw scherm, een schrale troost maar wellicht wel reden om nog eens met iemand in contact te komen die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van één van de plannen. De namen van de organisatie en de vertegenwoordiger ervan staan in het financiële overzicht. Vragen aan de commissie Dorpsbudget? Mail naar dorpsbudget@geesweb.nl.

Henk Diedering
Kees van Dijk
Gert de Groot
Roel Fleurke

Dorpsbudget vrijwel geheel toebedeeld

Kaartje wandeling Plagmadijk

Op 21 december ontving je in je brievenbus een bericht over het Dorpsbudget 2021. Tot 1 september dit jaar hebben we maar liefst € 12.180,- te besteden aan zaken die de leefbaarheid van ons dorp versterken. Die oproep is goed ontvangen. Er zijn twaalf aanvragen ingediend bij de commissie Dorpsbudget. In totaliteit kwamen we op een bedrag van rond de € 14.000,- aan aanvragen.

Na nadere bespreking van de plannen met de indieners ervan, hebben we één plan verwezen naar een andere subsidiepot en zijn een aantal plannen in hun omvang iets teruggebracht. Zoals het nu lijkt, komen we dan mooi binnen het beschikbare budget uit en hoeven we geen enkel plan af te wijzen. Een mooi resultaat dus. De elf plannen worden begin volgende week nog aan een laatste formele toets onderworpen, waarna we verwachten dat we de indieners kunnen berichten dat zij hun plan kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend publiceren we dan de plannen met de namen van de indieners ook hier op Geesweb. Je kunt dan eventueel ook nadere informatie bij hen opvragen.

Heb je een vraag aan de leden van de commissie Dorpsbudget, mail dan naar dorpsbudget@geesweb.nl.
De leden van de commissie zijn Gert de Groot, Henk Diedering, Kees van Dijk en Roel Fleurke.

Heeft u zich al aangemeld voor de ALV en Dorpsbudget?

Klimop

Graag nodigen we u uit voor de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees én de bespreking van ons Dorpsbudget op 30 september. Deze avond staat open voor alle inwoners van Gees en wordt vanaf 19.30 uur georganiseerd in De Klimop.

Dit voorjaar moesten we beslissen om de aangekondigde avond van 25 maart af te zeggen. We merken nu dat we uw inbreng missen. We willen graag een actief bestuur zijn door uw gedachten en ideeën over de leefbaarheid van Gees te vertalen naar passende activiteiten in ons dorp. Daarnaast willen we verantwoording afleggen over wat we doen en vragen we uw instemming voor besluiten die we willen nemen. Voor leden van onze vereniging gaat het over

 • de goedkeuring van ons jaarverslag en jaarrekening
 • instemmen met een wisseling in ons bestuur.

Naast deze zaken die de vereniging aangaan zijn er twee thema’s die ons allen raken: het dorpsbudget en de herbestemming van De Klimop. Nadat de avond van 25 maart niet kon doorgaan hebben we akkoord gegeven voor de besteding van het geld uit het dorpsbudget. Maar wat vindt u eigenlijk van de plannen?

De avond van 30 september organiseren we met kleine groepen. Wij verwachten dat bij eventuele aanscherping van de huidige regels omtrent Corona, met deze vorm, de avond toch door kan gaan. Er komen vier thema’s aan bod:

 • Algemeen bestuur van de vereniging (o.a. de bestuurswisseling, 75 jaar bevrijding, bestrijding eikenprocessierups, aankondiging vernieuwing Dorpsvisie)
 • Financiën Plaatselijk Belang (o.a. goedkeuring jaarrekening, financiële positie van de vereniging)
 • Dorpsbudget (o.a. plannen 2020, verschuiving jaarritme, planvorming 2020/2021)
 • Herbestemming van De Klimop.

Op de avond van 30 september zijn er twee groepen van elk maximaal 32 personen. Rond de klok van 20.30 uur is er een korte gezamenlijke buitenactiviteit. Verder kunt u op het schoolplein een kopje koffie drinken en/of een ander drankje. We hopen dus op goed weer.

Let op: Deelnemen aan deze avond is alleen mogelijk na aanmelding. Dat kan via onderstaand opgaveformulier of door het invullen van het antwoordstrookje op de achterzijde van de brief die u aantreft in de Dorpsvlegel van augustus (deze wordt huis-aan-huis verspreid). Uiterste aanmelddatum is 15 september (aanmelding is inmiddels gesloten). U krijgt via email een bevestiging van uw aanmelding en tevens hoe laat u wordt verwacht.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees

Plannen Dorpsbudget 2020

Een foto van de jaarlijkse mini-markt (juli – augustus). Een typisch voorbeeld van een samenbindend idee dat inmiddels een fenomeen is geworden voor velen in ons dorp. Vanuit het Dorpsbudget worden nieuwe tafels en stoelen aangeschaft.

We ontvingen maar liefst 14 nieuwe aanvragen waarvan we er 12 konden toewijzen. Een mooi resultaat en een goede basis om later dit jaar met u op een inwonersavond het gesprek aan te gaan over de besteding van ons gemeenschappelijk budget. De opstellers van de plannen zijn inmiddels gestart met de uitvoering van hun plan, we wensen hen veel succes

De nieuwe plannen voor het Dorpsbudget 2020 hebben we voor u in één overzicht geplaatst. Klik hier om dit in te zien. Zoals in de vorige Dorpsvlegel toegelicht en in de huis-aan-huis verspreiding van februari, is het eigenaarschap van het opstellen van plannen en de uitvoering ervan, nu gelegd bij verenigingen, stichtingen en werkgroepen.

Verantwoording Dorpsbudget 2019

Proefexemplaar bladvangers

Opvallen doen ze zeker, deze solide bladbakken vervaardigd in ons eigen dorp door Ten Napel.

Het tweede jaar dat we het Dorpsbudget konden inzetten om plannen in ons dorp te realiseren verliep alweer soepeler dan het in 2018. Lees hier hoe we verantwoordelijkheid hebben genomen om met het Dorpsbudget 2019 bij te dragen aan de leefbaarheid van Gees.

Verantwoording Dorpsbudget 2018

Kees van Dijk en Willem Anninga over het fotoproject

Onder andere hebben we geld besteed aan het ontsluiten van het unieke foto-archief van Gezinus Jansen.

Zo’n eerste jaar van plannen maken en uitvoeren geeft natuurlijk de nodige leermomenten. In de Verantwoording Dorpsbudget 2018 leest hoe we het budget hebben ingezet. We proberen u zo goed mogelijk te in formeren over de besteding van het geld dat wij als dorp ontvangen. Klik hier om deze te lezen in PDF-formaat.