Prachtig boek over Zwinderen

Boek Zwinderen

Ons buurdorp Zwinderen bestaat ruim 800 jaar. Ook als je in Gees woont is het prachtige boek “Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand”, over de geschiedenis van Zwinderen een aanrader. Drie jaar lang werd er aan het boek gewerkt. In december werd het officieel gepresenteerd door de Werkgroep Monumenten van Historische Vereniging Klenckerheugte.

Het rijk geïllustreerde boek telt maar liefst 342 pagina’s. Er wordt onder andere in beschreven hoe de dorpen Gees en Zwinderen tussen 1400 en 1650 ruzieden over de marken.

Op de site van RTV-Drenthe vind je een leuk bericht over de presentatie van het boek. Het boek is verkrijgbaar via de historische vereniging Klenckerheugte en kost €35,-

Jaarvergadering Nei Naoberschap op 4 maart

Allereerst willen we alle leden en vrijwilligers van Nei Naoberschap een mooi  en gezond 2020 toewensen. En mocht u in de praktijk toch tegen een probleem aanlopen waarbij u graag wat hulp zou willen hebben, of u kent iemand die eigenlijk wel wat ondersteuning zou verdienen maar dat niet zo gemakkelijk zelf vraagt, schroom niet en laat het ons weten. Nei Naoberschap beschikt over ruim 100 vrijwilligers, die graag bereid zijn een dorpsgenoot te helpen. Op deze site vindt u informatie over de vormen van hulp of ondersteuning die Nei Naoberschap Gees kan bieden. Ons telefoonnummer is 06 – 48416279.

We willen u ook alvast laten weten dat de eerstvolgende Jaarvergadering van Nei Naoberschap voor leden en vrijwilligers gehouden zal worden op woensdagavond 4 maart, in de Zwerfkei. Voor de pauze komt het Jaarverslag 2019 aan de orde en de verdere ontwikkelingen bij Nei Naoberschap. De stukken krijgt u over enkele weken toegestuurd.

Na de pauze staat het thema ‘Uitgankelijkheid’ op de agenda. Bij de behandeling van dit thema zal de heer Gerrit-Jan Ruesink van de afdeling risicobeheersing van de brandweer Drenthe spreken over hoe we langer veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.

Ingegaan zal worden op de risico’s die we allemaal lopen bij brand, vooral door rookvergiftiging. Mede aan de hand van een schaalmodel zal hij zichtbaar maken wat de gevaren zijn en vooral ook wat we kunnen doen om de risico’s te verminderen. Een voor iedereen interessant en leerzaam verhaal.

Willen jullie deze datum alvast in de agenda of op de kalender noteren? Omstreeks half februari ontvangt u hierover nader bericht.

Tot slot willen we iedereen die vanwege de komst van glasvezel ons een nieuw e-mailadres heeft gestuurd daarvoor bedanken, en aan iedereen die dat nog krijgt vragen dit ook aan Nei Naoberschap  te laten weten, zodat we jullie nieuws en berichten digitaal kunnen blijven toesturen.  

Samen werken aan de leefbaarheid van Gees

Tijdlijndorpsbudget

In 2020 hebben we ruim € 11.000,- aan Dorpsbudget beschikbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. Om dat geld goed te besteden vragen we vertegenwoordigers van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep, om samen met andere leden van hun groep, een plan in te dienen.  

Goed idee of plan?
Als inwoner van Gees kunt u met vertegenwoordigers van een vereniging, stichting, coöperatie of werkgroep meedenken en een goed idee of plan indienen. Zo werken we, met steun van het Dorpsbudget, samen aan de leefbaarheid van ons dorp. De plannen moeten vallen binnen de brede doelen van de  Dorpsvisie 2016-2026.

Wilt u meer weten of heeft u een goed idee of plan waarvoor u een deel van het dorpsbudget zou willen gebruiken? Op onze pagina over het dorpsbudget leest u meer.

Geeser huisweidenroute weer actueel

nieuwe-geeser-huisweidenroute-in-gebruik

Wandelen en fietsen langs ouderwetse weilandjes.

Onlangs werd de route langs de Geeser huisweiden geactualiseerd. De aangepaste route is verkrijgbaar bij de plaatselijke Tourist Info. En ook het programma Op Tjak van RTV Drenthe besteedde er woensdag 18 december aandacht aan.

In mei 2012 presenteerden de dorpsbewoners van Gees het huisweidenproject. In het dorp werden eiken landhekken, ouderwetse dierenbehuizingen en zeldzame dierenrassen toegevoegd, aangevuld met streekeigen groen.

Veranderingen
Twee bewoners stopten met het houden van dieren en er kwam een huisweide bij aan de Goringdijk. Er zijn nu tien huisweides en zes verschillende zeldzame huisdierrassen te bekijken. Verder is de leesbaarheid van de plattegrond in de folder verbeterd. De route is een zogenaamde Hotspot van Geopark De Hondsrug.

Zoals vroeger
De dorpsbewoners namen in 2011 het initiatief voor het project en realiseerden het grotendeels zelf. Het project werd gefinancierd met steun van de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden.  Belangrijk onderdeel was de onderlinge samenwerking en zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners. Materialen werden centraal ingekocht bij lokale leveranciers en er werd samengewerkt bij de bouw. Uitgangspunt waren hekken en dierenbehuizingen zoals je die vroeger in deze streek zag. Voor het ontwerp werden oude tekeningen en foto’s gezocht bij onder andere Stichting Het Drentse Landschap. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de ouderwetse raamkozijnen waardoor er veel lichtinval is, oudhollandse dakpannen en wanden bekleed met verticale houten delen.

Zeldzame dierenrassen
Een van de voorwaarden voor deelname was het houden van dieren die op de lijst van zeldzame dierenrassen staan. Wie de route loopt of fietst, komt langs Drentse Hoenders, Drentse Heideschapen, Nederlandse Landgeiten, Twentse Landganzen, Bentheimer Varkens en een Nederlands trekpaard. De routebordjes staan bij prachtige doorkijkjes in het eeuwenoude en toch al mooie Drentse zanddorp.

Hoge woonlasten? Praat eens met de energiecoach

zonnepanelen Gees

Advies over energiebesparing aan uw eigen keukentafel?

Dat kan met de Drentse Energiecoaches aan huis. De Energiecoach brengt op aanvraag een bezoek aan uw woning en gaat samen met u ‘aan de keukentafel’ aan de slag. De Energiecoach voert een gratis energiescan uit: een overzicht van laagdrempelige energiebesparende maatregelen waar u zelf mee aan de slag kan of tegen lage kosten kunnen worden uitgevoerd door derden.

Energiescan

Met een uitgebreide checklist, uw energierekening en uw woninggegevens gaat de Energiecoach met u de woning door. De coach geeft daarbij besparingstips over wat u kan doen om uw energieverbruik te verlagen, de woning wel of niet (extra) te isoleren en de installatie wel of niet te verbeteren. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douchetijd) komen daarbij aan de orde. Ook wordt gekeken of de mogelijkheid bestaat om duurzame energie op te wekken, zoals zonne-energie. De mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat u een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

Drentse Energiecoach

De Drentse Energiecoaches zijn opgeleid tot ‘Drentse Energiecoach aan huis’ en zijn in het bezit van een certificaat van deelname. De Energiecoaches zijn vrijwilligers en geven informatie zonder commercieel oogmerk. De coaches zijn Drentse inwoners die Drentse woningeigenaren bijstaan met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Zo wordt er bijgedragen aan een duurzamer Drenthe voor en door mensen uit onze provincie.

Geïnteresseerd?

Wilt u een afspraak maken voor een bezoek van de Energiecoach aan uw woning? Neem contact op  met de secretaris van de energiecoöperatie  Geeserstroom  door een mailtje te sturen naar :

Geeserstroom@gmail.com. Er wordt dan zo spoedig mogelijk door een van de twee Energiecoaches van onze cooperatie, Jan-Roelof Nijenbanning of Hans Hornstra, contact met u opgenomen.

De Drentse Energiecoach aan huis is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket en wordt gesteund door de provincie Drenthe.

Nei Naoberschap: veelzijdig en betekenisvol

Afgelopen maanden heeft Bep Braam enkele interviews gedaan met vrijwilligers en mensen die van onze hulp gebruik maakten. Dit om een beeld te geven van de activiteiten.

Nei Naoberschap biedt hulp op vele gebieden. Het maakt het mogelijk dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, doordat alledaagse dingen op een eenvoudige manier opgelost worden. De vrijwilligers geven aan dat het voor hen ook betekenisvol werk is. De veelzijdigheid van de hulp die Nei Naoberschap biedt, leest u terug in het volgende voorbeeld uit de praktijk.

De eerste kennismaking met Nei Naoberschap van de hulpvragers, een echtpaar op leeftijd, was van puur praktische aard: er moesten wat lampjes opgehangen worden en dat is nu net een klusje, waar Nei Naoberschap voor ingeschakeld kan worden. Daarna dienden zich lichamelijke klachten aan bij de echtgenoot en via een roulatiesysteem werd er door vrijwilligers voor gezorgd dat de hulpvrager twee keer per week naar de fysiotherapeut werd gebracht. Hiervoor werden zes vrijwilligers ingezet. Helaas overleed de echtgenoot na enige tijd. De echtgenote was, na een operatie, niet meer zo mobiel. De begeleiding en het vervoer naar het ziekenhuis werd ook weer door een aantal vrijwilligers van Nei Naoberschap gedaan. De naoberhulp-vraagster is erg enthousiast over de inzet en de vriendelijkheid van de vrijwilligers.

Bij grote veranderingen in je leven, zoals bij bovengenoemde hulpvraagster het geval was, is het prettig als er iemand naar je luistert en zo groeide er een speciale band tussen de hulpvraagster en een vrijwilligster. Met deze twee vrouwen zit ik als interviewster aan de koffie en hebben we het over de betekenis van Nei Naoberschap voor beiden. Allerlei zaken komen die ochtend naar voren.

De hulpvraagster had altijd een zeer zelfstandig leven geleid, was gewend haar eigen zaken op te lossen en vond het niet eenvoudig om hulp te vragen. Ook nu nog, nu ze toch al een hele tijd vertrouwd is met Nei Naoberschap, geeft ze aan het nog lastig te vinden. Zij wil beslist geen hulp, waarbij mensen gepasseerd zouden worden die dat werk beroepsmatig doen. Al snel zag ze de meerwaarde van Nei Noaberschap in en begon ook de factor gezelligheid, vooral na het overlijden van haar man, een grotere rol te spelen. Het feit dat er meerdere vrijwilligers ingezet moesten worden, vond de hulpvraagster geen probleem. Ze vond ze immers allen vriendelijk. Zoals vermeld, ontwikkelde zich met een van de vrijwilligsters een bijzondere relatie.

Deze vrijwilligster geeft aan dat het haar ook veel biedt, mede door de goede band die ze met de hulpvraagster heeft opgebouwd. De hulpvraagster is een vrouw met een brede belangstelling en samen hebben ze fijne gesprekken, waar beiden van genieten. Toch blijft de vrijwilligster het als onderdeel van haar taak zien om goed in te schatten wat de hulpvraagster zelf kan en om dat ook te stimuleren.

In dit geval is Nei Naoberschap een aanzet geweest voor een mooie vriendschap. Dat is niet de opzet, maar wel voor beiden een prettige bijkomstigheid.

Glasvezel, eerste aansluitingen een feit

gertglasvezel

Deze week hebben de eerste inwoners van Gees beschikking over internet via glasvezel. In de maanden december en januari worden alle inwoners die zich voor een abonnement hebben opgegeven aangesloten. In Gees krijgt 2/3e van de beschikbare adressen glasvezel!

U bent gratis aangesloten, en dan?
De internetkabel is naar binnen gebracht en u hebt nu een klein, wit kastje in huis.In december of januari zal bij iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij Tweak of TriNed het internet geactiveerd worden.

U bent aangesloten, maar u hebt (nog) geen abonnement genomen?
Als u zich vóór 15 januari alsnog aanmeld bij een van de providers dan kan dat nog zonder aansluitkosten.

Namens de vrijwilligers voor Glasvezel Zuidenveld in Gees.
Aad van der Vaart, tel. 0524 29 12 99

Terugblik Gees in Wintersfeer 2019

Geesinwintersfeerterugblik

Het zit er op, de 7e editie van Gees in Wintersfeer in deze vorm. Bert Oosterga blikt namens het bestuur terug.

Wat heeft het weer meegezeten, wat was er veel publiek en wat was het gezellig. En dit alles zonder noemenswaardige incidenten. Natuurlijk zullen er nog voldoende verbeterpunten zijn, maar wij kunnen er als dorp trots op zijn, dat hier zoiets is gerealiseerd. Dit was alleen mogelijk, omdat zoveel vrijwilligers uit Gees hieraan hun hebben meegewerkt.

Parkeren
Voorafgaand aan het evenement was het nog spannend of het met het parkeren wel goed zou komen, omdat het de donderdag ervoor de gehele dag had geregend. Daarom zijn er vrijdag nog extra rijplaten aangevoerd. Gelukkig ging het over het algemeen goed, maar de verkeersregelaars hadden het wel super druk.

 Aantal locaties uitgebreid
In januari 2019 zijn wij als bestuur begonnen met het uitzetten van de grote lijnen voor deze editie en met name de laatste maanden zijn wij intensief bezig geweest met de voorbereidingen. Er is een mooie flyer en een overzichtelijk programmaboekje gemaakt. Verder is er is veel aan communicatie gedaan, via Facebook, een nieuwe website, verschillende andere sites en kranten. Ook is er extra verlichting aangebracht en mooie kleurrijke bebording. Heel veel tijd is er door onze werkgroep locaties gestoken in de contacten met locatiehouders en het vinden van standhouders. Dat is prima gelukt, want het aantal locaties is uitgebreidvan 42 vorig jaar naar 54 dit jaar, met bijna 100 exploitanten. In de week voorafgaand aan het evenement zag je dat veel inwoners van Gees druk in de weer waren. Dit varieerde van blad harken tot het aanbrengen verlichting. De laatste dagen zijn er veel vrijwilligers op pad geweest om verlichting langs de route aan te leggen, zgn. ruiters te plaatsen, marktkramen rond te brengen en parkeerplaatsen in te richten, inclusief het plaatsen van hekken/bebording  etc.

Boerhoorn
Vrijdagmiddag kwamen wij als bestuur bij elkaar in het oude café van Jan Lanting. Daar werden de laatste puntjes op de i gezet en van daaruit ging Gerard Hegen met zijn boerhoorn  het dorp rond. Het feest kon beginnen!
Al snel kwam de stroom bezoekers op gang en hoorden wij van de verkeersregelaars dat het veel drukker was, dan voorgaande jaren. En die drukte nam alleen maar toe.  Hierdoor was er op bepaalde plekken te weinig licht, zodat de mensen bij vertrek mogelijk moesten zoeken naar hun auto. Daarom hebben wij besloten de volgende dag extra verlichting in te zetten. Op zaterdag kwam het bestuur wederom  voor aanvang bij elkaar bij Jan Lanting om de laatste zaken onderling af te stemmen. Het parkeren op de zaterdag was nog veel drukker dan de dag ervoor. De verkeersregelaars moesten alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden.

Muziek
Zowel op vrijdag als op zaterdag heerste er een goede sfeer en genoten onze gasten van de vele mooie stands en plekken waar men iets lekkers kon eten of drinken. Bij de huifkarren werden actief mensen benaderd om eerst naar de andere kant van het dorp te gaan om zo wat meer spreiding van het publiek te krijgen. Het was op sommige plekken erg druk, maar voor zover ik weet is het nergens uit de hand gelopen. Wel hoorde ik dat door dit succes de nodige eetgelegenheden vroegtijdig nee moesten verkopen, omdat  ze uitverkocht waren. Ook de muziek van o.a.  Klabats en de koren werkte sfeer verhogend.

Veel reacties
Zondagochtend  fietste ik terug van de kerk en hoorde op afstand een bekende horecaondernemer uit ons dorp roepen ‘Bert wat een geslaagd evenement”.  Zo hebben velen van ons vergelijkbare reacties gehad en dat doet ons als bestuur natuurlijk goed.
We bedanken alle mensen uit Gees voor het slagen van dit mooie evenement.
En voor nu, eerst nagenieten, dan evalueren en daarna weer op naar de volgende editie.

Bert Oosterga, namens het bestuur.