Gezellige eerste KoffieLokaal

koffie-lokaal-9-11-21

Op 9 november 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van de nieuwe activiteit KoffieLokaal.
KoffieLokaal is vanaf oktober elke 2e dinsdagmorgen van de maand van 10.00 – 12.00 uur in het Pluspunt.

Zoals de foto laat zien was het een bijzonder goed bezochte en gezellige bijeenkomst.

KoffieLokaal is een voortzetting van het koffieterras op dinsdagmorgen in de zomermaanden, tijdens KoopLokaal Gees.
Ook de kosten voor koffie en koek zijn hetzelfde (allebei € 1,00). Deze catering wordt weer verzorgd door Tineke, Marlies en Henny.

In de maanden juli en augustus is de activiteit weer buiten, op de bekende plek. Iedereen is van harte welkom!

Levensloopbestendig bouwen in Gees, nog beperkt plek voor inschrijving

In de maand mei hebben we in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf uw levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met deze tweede bekendmaking willen we het aantal inschrijvingen ophogen tot minimaal zes. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst genummerd.  

Zo is het project ontstaan

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek in ons dorp. Levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep maar ook woningen voor starters, zijn vaak genoemd. Met deze informatie hebben wij namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. De gemeente heeft groen licht gegeven op de tot nu gevormde ideeën, dit betekent dat we verder kunnen gaan met plannen maken. Voor dat er echt gebouwd kan worden moet er nog heel veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’

Verder ontwikkelen binnen kaders

Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning.
Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-een-kap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen
€ 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging.  

Kopersvereniging

Het inbrengen van eigen – creatieve – wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel, hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. Ons idee is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn we nu op zoek naar belangstellenden die door deelname in een kopersvereniging, het bouwproces zelf ter hand nemen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een deskundige begeleider. Deze vorm van bouwen wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Op deze pagina leest u meer over deze vorm die ook door onze gemeente en de provincie Drenthe wordt ondersteund. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper maar er wordt ook meer risico gelopen.

Procedure

Mocht u serieuze belangstelling hebben voor wonen op een prachtige plek in Gees en zelf willen deelnemen aan de realisatie van uw levensfasebestendige woning, dan kunt u via mail een brochure over het project aanvragen bij onze initiatiefgroep, mailadres is klimopschoolgees@gmail.com. In de brochure treft u uitgebreide informatie aan over de wijze waarop de kopersvereniging zal gaan functioneren. Met de brochure ontvangt u ook een inschrijfformulier. De volgorde van volledige inschrijvingen is bepalend voor de plaats die u inneemt binnen de kopersvereniging. Vanaf plaats zeven komt u op de wachtlijst.  

We hopen op veel enthousiasme om het wonen in Gees nog mooier te maken.

De werkgroep herbestemming scholen

(Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke)

Pieter Bijker

Vrouw en interesse in een bestuursfunctie?

Met elkaar hebben we als bewoners van het buitengebied in de gemeente Coevorden de aanleg van glasvezel gerealiseerd tegen een prijs waar de rest van Nederland jaloers op is. De bestuursleden van de Stichting zijn de schatbewaarders van dit burgerinitiatief. Gezocht wordt naar versterking van dit bestuur. Het voortbestaan van de huidige positie van de Stichting Glasvezel Zuidenveld binnen de BV kan door ontwikkelingen in de markt van het netwerkbeheer, onder druk komen te staan. Van het nieuwe bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bij besluitvorming het belang van de inwoners van de buitengebieden kan vertalen naar constructieve besluiten die voortbouwen op het genomen burgerinitiatief. Het zou daarbij mooi zijn als de bestuurssamenstelling met de vervulling van deze vacature een betere afspiegeling is van de aangesloten deelnemers, de voorkeur gaat daarom uit naar een vrouw van (ruim) onder de 65 jaar. Lees hier meer over de vacature en hoe je je kunt aanmelden!

Binnenkort weer bladbakken beschikbaar

herfstbladeren

Vorig jaar had Plaatselijk Belang op 5 plekken in het dorp bladbakken geplaatst. Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt.
Dit jaar komen de bladbakken er opnieuw.

Vanaf begin november tot half januari staan de bakken op de volgende plaatsen:

 1. aan het begin van de Hogewandsweg;
 2. aan de Schaapveensweg op het erf van de Oude Steeg 15;
 3. aan de Tilweg ter hoogte van het bungalowpark Elders;
 4. aan de Goringdijk bij de glasbak;
 5. aan de Dorpsstraat op de kruising met de Holtweg.

Half januari is het meeste blad opgeruimd. Dan halen we ook de bladbakken weer weg. Heb je daarna nog blad, breng het dan niet meer naar de plek van de bladbakken, maar naar de milieustraat in Zweeloo (gratis).

Let op! Vorig jaar zat er ook wel eens tuinafval in de bakken. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Tuinafval moet in de eigen groene container of ook gratis naar de milieustraat.

Succes iedereen met blazen, harken en scheppen.

En namens Plaatselijk belang Gees alvast bedankt voor de medewerking!

Gees Verbindt nodigt uit in Pluspunt

Dorpsstraat ansicht

Graag wil Gees Verbindt je uitnodigen voor een aantal gezellige ontmoetingen en fijne bijeenkomsten in Pluspunt. Ze organiseert op twee dinsdagochtenden in november en december ‘KoffieLokaal’, op drie donderdagochtenden ‘KoffieKaffee’, op donderdag 18 november een ‘Gedenknamiddag’, op twee woensdagmiddagen ‘Samen eten’ en op twee woensdagmiddagen een inloop over oude foto’s en verhalen over Gees.

Meer informatie vind je in de uitnodiging.

Onthulling monument Arch B. Luper

Gedenkteken piloot Arch B. Luper (7-10-2021) (9)


Vandaag onthulde de nieuwe burgemeester Renze Bergsma in Meppen het monument voor piloot Arch B. Luper. Op 7 mei 1944 stortte zijn vliegtuig neer in het Geeserbos. Arch B. Luper, een 24-jarige Amerikaan is wel uit zijn neerstortende machine, een Mustang P51, gesprongen, maar overleefde de val niet.

Weinig mensen uit de omgeving kennen het verhaal. Marcel Zantingh historicus, Jan Tienstra, Lange Möpper, Berco Hoegen en Kees van Dijk, Plaatselijk Belang Gees hebben het initiatief genomen om aan het voorval bredere bekendheid te geven en een monument te ontwerpen en te plaatsen bij de plek van de crash.

Het monument werd vandaag onthuld in aanwezigheid van 50 genodigden en belangstellenden. Het monument vertelt het trieste verhaal van de jonge piloot. Uit het Dorpsbudget is een deelbijdrage gedaan aan het ontwerp en uitvoering van het monument.

Hans Habers maakte een fotoreportage. Die kun je vinden in het fotoalbum van Geesweb.

Energie VanOns, eerlijke groene energie!

Hieronder leest u over Energie VanOns, een energiemaatschappij die wij u van harte aanbevelen. Helaas is het echter op dit moment, vanwege de sterk opgelopen energieprijzen, niet mogelijk om u als nieuwe klant bij Energie VanOns aan te melden.

Onze opgewekte stroom leveren we aan Energie VanOns, de winst vloeit terug naar u. In deze animatie ziet u hoe Energie VanOns werkt.  Bovendien is Energie VanOns in november 2020 weer uitgeroepen tot de groenste leverancier van Nederland en leveren zij u stroom en gas tegen zeer scherpe prijzen. Bekijk de Tariefvergelijking oktober 2020 en de toelichting. Wij ontvangen voor elk lid van onze EC Geeserstroom die gas en stroom afneemt bij Energie VanOns jaarlijks € 75,- ter besteding aan een groen doel in onze directe omgeving.

Wellicht is overstappen naar Energie VanOns voor u interessant. Maak hier uw eigen berekening en neem onze stroom af. En als u overstapt, wordt dan ook algemeen lid van onze energiecoöperatie. Neem hiervoor contact op met onze secretaris via geeserstroom@gmail.com. U denkt dan mee in de koers van onze coöperatie én de coöperatie ontvangt een jaarlijks bedrag van Energie VanOns.

Dank voor uw oud papier

oud papier Gees

Het gaat goed met het inzamelen van oud papier. Hartelijk dank voor uw trouwe inzet om elke eerste zaterdag van de maand uw oud papier in de container te zetten. Om het voor de betrokken vrijwilligers, de omwonenden en de vervoerder prettig te houden vragen we uw aandacht voor de volgende zaken

 • Als de deur van de container nog open is, plaats dan uw dozen oud papier achter in de container.
 • Als we allemaal van achteren naar voren werken kan er meer in de container en voorkomt u dat anderen eerder van de trap gebruik moeten maken.
 • Sluit uw dozen oud papier zo goed mogelijk af, de wind pakt los papier immers gemakkelijk mee.
 • Piepschuim of ander verpakkingsmateriaal kunt u het beste vooraf scheiden zodat er alleen oud papier in de container komt.
  Per ongeluk vergeten vooraf te scheiden? Neem het dan weer mee als u de doos in de container plaatst.
 • En hoe spannend het ook is voor kinderen om in oud papier te spelen, het kan leiden tot het open gaan van goed afgesloten dozen waardoor er onbedoeld toch weer papier de straat in dwarrelt.

Laten we nog lang op een goede manier met oud papier gezamenlijk geld verdienen voor ons dorp.

Het bestuur van Plaatselijk Belang

Dien hier een plan in voor het Dorpsbudget 21-22

Op woensdag 29 september hebben deelnemers aan de dorpsavond ideeën verzameld om verder uit te werken tot een plan voor het dorpsbudget 21-22. Zo’n plan geeft invulling aan onze dorpsvisie 2016-2026, is financieel haalbaar, inwoners van Gees zijn er bij betrokken en het plan is voor 31 augustus 2022 gerealiseerd. Ook reservering over een periode van maximaal drie jaar is mogelijk. Hieronder de flaps met de eerste aanzetten om tot een plan te komen.

In de getekende tijdlijn ziet u het volgende:

 • 14 oktober inloopavond in de Klimop voor een gesprekje met leden van de commissie dorpsbudget. Meld even vooraf uw komst door een berichtje te sturen naar dorpsbudget@geesweb.nl. Dan kunnen we u laten weten wat een handig moment is op deze avond.
 • 31 oktober is de uiterste datum waarop u een plan kunt indienen. Maak gebruik van dit formulier om uw plan beknopt in te dienen.
 • 24 november is de laatste datum waarop de commissie dorpsbudget met u kan werken aan eventuele verbetering van de ingediende plannen.
 • 2 december worden de ingediende plannen formeel getoetst. Dan weten we ook of een stemming via Geesweb noodzakelijk is.
 • 15 – 31 december presentatie van de plannen en eventueel een stemperiode.

Wilt u alles over het dorpsbudget nog eens rustig nalezen, bekijk dan ook de andere berichten hierover op Geesweb of lees nog eens deze huis-aan-huis verspreide brief.

Hebt u een goed idee en u wilt dat als plan indienen, hanteer dan en dien uw plan uiterlijk 30 oktober in bij de commissie Dorpsbudget via mail