Zaterdag 21 augustus Zomerfeest in Gees

‘Kids in Gees’ organiseert weer wat leuks! En deze keer niet alleen voor kinderen maar ook voor alle volwassen dorpsbewoners van Gees. Op zaterdag 21 augustus is het Zomerfeest in Gees.

Waterfeest

Bij de voormalige OBS De Klimop kunnen kinderen tot en met 18 jaar vanaf 15.00 uur meedoen aan een waterfeest. En kinderen tot 8 jaar onder begeleiding. Ze kunnen daarna vanaf 16.30 uur allemaal gratis deelnemen aan de kinderbarbecue. Opgeven voor het waterspektakel, mag via de whatsappgroep Kids in Gees.

Dorpsbarbecue

Vanaf 17.00 uur is er een dorpsbarbecue voor alle dorpsbewoners. Alle volwassenen kunnen zich hiervoor opgeven. Zij betalen €12,50 pp voor de barbecue en nemen zelf drankjes, en stoel mee.

Voor de barbecue kun je je tot uiterlijk 17 augustus opgeven door een mail naar kidsingees@gmail.com of whatsapp naar Nathalie; 0623936987 met de volgende gegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en keuze vlees of vega.
Je krijgt dan een app/mail terug met een betaalverzoek, deze dient uiterlijk 18 augustus betaald te zijn.

Gelegenheidskoor zingt Geeser lied op 28 augustus

De gemeente Coevorden is vanaf eind augustus 2021 tot en met 2022 culturele gemeente van de provincie Drenthe. Daarom is het feest in Coevorden en de omliggende dorpen op zaterdag 28 augustus. Dan is de opening van het culturele jaar. Motto is: ‘Verbinden in verhalen”. Er is een kleine slag om de arm met de dan geldende coronamaatregelen.

Bijeenkomst voor alle dorpsbewoners bij De Klimop

Op zaterdag 28 augustus tussen 13 en 14 uur is er in ons dorp op het plein voor De Klimop een bijeenkomst voor alle inwoners van Gees. Er wordt een lied gezongen door een speciaal voor deze gelegenheid gevormd koor onder leiding van Henk Vleems, die ook de tekst van het lied heeft gemaakt.

Kunstwerk van Gees

Op 28 augustus wordt ook het kunstwerk van ons dorp onthuld, dat is gemaakt door het collectief van Rudy Remmelts, Anneke Meppelink en Wiep Vleems. Koffie en thee zijn die middag voorhanden.

Bus langs dorpen

Wethouder Jeroen Huizing komt met de bus langs om het schilderij in ontvangst te nemen. Samen met alle andere kunstwerken wordt dat diezelfde middag in Coevorden onthuld. Alle dorpen zingen samen o.l.v. Harm Dijkstra diezelfde middag op de Weeshuisweide nogmaals hun lied.

Van harte welkom in Coevorden!

Iedereen heeft de gelegenheid om ’s middags naar de Weeshuisweide in Coevorden te komen en daar de officiële opening van het culturele jaar mee te maken.

Programma

Het programma (onder voorbehoud) ziet er zo uit:

09.00 – 15.00 uur Dorpen culturele rondgang door de wethouder

15.00 – ca.16.15 uur Coevorden Ontvangst en start van de openingsceremonie op de Weeshuisweide met medewerking van het Reünie Orkest Artillerie

Meer informatie over het gehele programma van Cultureel Coevorden is te vinden op: www.cultureelcoevorden.nl

Jaarvergadering Plaatselijk belang Gees

foto-goringdijk

29 september is de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk belang. De vergadering is in de Zwerfkei en begint om 19.30 uur. Hieronder vind je de agenda, het verslag van de vorige keer, het financieel verslag en de presentatie van de Werkgroep Herbestemming scholen.

Sport- en spelactiviteiten kids

kids-in-gees-sport-en-spelactiviteiten

Donderdagmiddag 15 juli was alweer de laatste sport- en spel activiteit van Kids in Gees met hulp van buurtsportcoach Patrick Ridderbos.
De kinderen sloten de reeks van vier middagen af met een potje lasergamen.

Dat proeft naar meer
De samenwerking is alle partijen goed bevallen. Er komt dus in de toekomst vast weer zo’n reeks.
Waarschijnlijk is dat dan op een andere dag en tijd, zodat er nog meer kinderen mee kunnen doen.
De kids hebben in ieder geval genoten!

Dus weer een mooi initiatief van Kids in Gees en natuurlijk de buurtsportcoach.

Muziekavonden in de beeldentuin

Muziekindebeeldentuin

Ben je liefhebber van muziek? Maar ook van natuur en kunst? Dan heb je geluk, want in juli en augustus word je op je wenken bediend door Beelden in Gees. De beeldentuin organiseert dan namelijk een aantal muziekavonden in een prachtige ambiance. Je kunt er genieten o.a. van blues, folk en klassieke muziek.

Wat wil je nog meer?
Genieten van muziek onder het genot van een lekker drankje op het terras van de beeldentuin. Omgeven door natuur, kunst en een goed gezelschap van mede-genieters! Wat wil een mens nog meer?

Programma
Er staan vanaf vandaag nog vijf muziekavonden op stapel.

Woensdag 14 juli
Erik de Jong en Rozanne Ebenau. Opwindende folkmuziek waarbij je niet stil blijft zitten!!! Nieuwsgierig? Kom alvast in de stemming.

Woensdag 21 juli
Gumbo & the Monk. Vertrouwde maar o zo boeiende bluesmuziek!! Nieuwsgierig? Kom alvast in de stemming.

Woensdag 28 juli
Liguster. Nieuwsgierig? Kom alvast in de stemming.

Woensdag 4 augustus
CocoBelle Nieuwsgierig? Kom alvast in de stemming.

Woensdag 11 augustus
Qnama. Nieuwgierig? Kom alvast in de stemming.

De optredens beginnen om 19.30 uur. De tuin is open vanaf 19.00 uur. De entree is € 12,- p.p. en met een seizoenkaart € 6,- p.p.
Meer informatie over Beelden in Gees vind je op www.beeldeningees.nl

Levensloopbestendig bouwen in Gees

Op 22 juni hebben twee-en-twintig belangstellenden de informatie-avond bezocht over de bouwplannen op de locatie van De Klimop. De initiatiefgroep herbestemming scholen nam de aanwezigen mee naar een reis van inmiddels vier jaar die nu uiteindelijk heeft geleid tot een kleine eerste stap op weg naar het leggen van ooit een eerste steen. De informatie-avond voor belangstellenden krijgt een vervolg door te verkennen of er een groep belangstellenden gevormd kan worden die samen, onder deskundige begeleiding, de bouw op zich willen nemen. Nog voor de zomervakantie is er een tweede bijeenkomst die dieper in gaat op deze bouwvorm, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hoe we zover zijn gekomen
In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek in ons dorp. Levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep maar ook woningen voor starters, zijn vaak genoemd.

Met deze informatie hebben wij namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. Wij worden bijgestaan door Pathuis & partners, ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed.

De gemeente heeft groen licht gegeven op de tot nu gevormde ideeën, dit betekent dat we verder kunnen gaan met plannen maken. Voor dat er echt gebouwd kan worden moet er nog heel veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’

Verder ontwikkelen binnen kaders
Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning.
Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-een-kap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen
€ 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen.

Twee opties voor verdere planontwikkeling
Het inbrengen van eigen – creatieve – wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel, hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. Ons idee is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn twee vormen mogelijk.

De eerste vorm wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Een groep belangstellenden richt dan een vereniging op en samen, met steun van een door de vereniging betaalde procesbegeleider die alle stappen van het bouwproces kent, ontwikkelt deze groep het gehele verdere bouwplan op de locatie De Klimop. Op deze pagina leest u meer over deze vorm die ook door onze gemeente en de provincie Drenthe wordt ondersteund. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper maar er wordt ook meer risico gelopen.

De tweede vorm is meer ontzorgd maar we benaderen nog wel de gedachte van groepsvorming van de toekomstige bewoners. In deze vorm koopt bijvoorbeeld Pathuis & partners de school en leveren zij aan de toekomstige eigenaren een bouwrijpe kavel. Vervolgens kan men samen met Pathuis & partners kijken welke wensen en behoeften er bestaan met betrekking tot kavelgrootte, soort en omvang woning en prijsklasse. Samen nemen de toekomstige eigenaren, in goed overleg met Pathuis & partners, daarover besluiten.

Procedure
Serieuze belangstellenden konden tot uiterlijk 15 juni zich aanmelden bij onze werkgroep.

Hebt u vragen, mail deze dan naar klimopschoolgees@gmail.com.

We hopen op veel enthousiasme om wonen in Gees nog mooier te maken.

De werkgroep herbestemming scholen

(Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke)

Opening ‘Cultureel Coevorden’ in Gees

cultureel-coevorden_logo_witoproze_apartetekst_kleuren

Noteer alvast maar in je agenda! 28 augustus vanaf 13.00 uur. Coevorden is uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Drenthe in 2021/2022. Dit jaar wordt daarom een groot aantal culturele evenementen georganiseerd. En in het weekend van 28 en 29 augustus worden in Coevorden bovendien weer de ‘Garnizoensdagen’ gehouden. Op zaterdag 28 augustus, vanaf 13.00 uur houden we daarom op het plein voor de Klimop een feestje ter gelegenheid van de opening van het programma ‘Cultureel Coevorden’. Het centrale thema is “Verbonden in verhalen”. Ieder dorp levert op deze dag een bijdrage aan de opening van het culturele programma van Coevorden, dat doorloopt tot het najaar van 2022. Informatie hierover vind je op www.cultureelcoevorden.nl

Eigen lied en kunst
In Gees wordt op 28 augustus door een gelegenheidsdorpskoor een lied gezongen, geschreven door Henk Vleems op muziek van Harm Dijkstra. Iedereen kan meezingen. Ook wordt dan een speciaal voor deze gelegenheid geschilderd kunstwerk onthuld, geïnspireerd op de dorpssfeer van Gees. Dat schilderij is gemaakt door een Geeser kunstenaarscollectief, gevormd door Rudy Remmelts, Wiep Vleems en Anneke Meppelink. Het schilderij wordt later op die dag in Coevorden tentoongesteld, samen met de kunstwerken uit de andere dorpen.

Kanonschoten
Om 14.00 uur vertrekt een delegatie uit Gees met de bus naar Coevorden. Onderweg worden nog 2 of 3 andere dorpen aangedaan. In Coevorden is dan rond 15.00 uur op de Weeshuisweide de officiële en feestelijke opening van het culturele jaar, ingeluid met enkele kanonschoten. Uiteraard staat het een ieder vrij om die middag op eigen gelegenheid naar Coevorden te komen. Het programma vind je op de site van Cultureel Coevorden.

Voor alle informatie en/of vragen over het programma kan je terecht bij Rob Drabbe, Brinkies 34, tel 06 153 84 153 / 0524 85 61 90, robatie@hotmail.com . Rob is contactpersoon namens Plaatselijk Belang Gees.

Interessant voor inwoners Gees eo.

Expositie Bevrijdingsfeest WO2

Woon je in Gees, Geesbrug, Oosterhesselen of Zwinderen en wil je zien wat er in deze omgeving in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de bevrijding allemaal gebeurde? Neem dan eens een kijkje bij de bijzondere expositie die op dit moment in De Klimop in Gees is. Je vindt er foto’s, maquettes, voorwerpen en informatie over het verzet uit de omgeving.

Elke dinsdag, donderdag en zaterdag
De expositie is gemaakt door de Historische Vereniging Klenckerheugte en te bekijken in De Klimop aan de Wethouder H. Euvingstraat 6 in Gees. Openingstijden: Elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Je kunt er nog tot eind augustus naartoe.

Vier fietstochten
Heb je zin om er een leuke fietstocht van te maken? De gemeente Coevorden en Samtgemeinde Emlichheim hebben, samen met de Historische Verenigingen uit de beide gemeentes, vier fietstochten uitgezet die via het fietsknooppuntennetwerk langs plaatsen van belang uit de Tweede Wereldoorlog voeren. Op die plaatsen worden de verhalen verteld van het verzet, neergestorte vliegtuigen en het leven tijdens de oorlog en de bevrijding. In Gees, Dalen, Sleen, Coevorden en Emlichheim zijn door de Historische Verenigingen exposities gemaakt die een inzicht geven in de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Het informatieboekje en de routes zijn gratis verkrijgbaar bij de TIP in Gees, drogisterij Koopman, Spar supermarkt en Snijders Wachtum.

Gezichten van de bevrijding in Klimop

gezichten-van-de-bevrijding

‘Gezichten van de bevrijding’ zijn 4 fietsroutes en een aantal tentoonstellingen over verhalen van mensen die in die buurt een belangrijke rol hadden in de oorlogstijd. 1 van die tentoonstellingen is in De Klimop in Gees.

Met de Gezichten van de Bevrijding krijgen de mensen in onze gemeente en regio een gezicht. Het zijn verhalen over wat zij in de aanloop naar de bevrijding deden. En wat hen daarin dreef. Ook zien we de geallieerde soldaten die hun sporen hebben nagelaten in de gemeente Coevorden. Zij maakten in de Tweede Wereldoorlog zichtbaar dat vrijheid aanstaande was. Al deze gezichten vertellen waarom zij streden voor vrijheid. Na 76 jaar gaat dit ook over onze vrijheid.

Een deel van de ‘Gezichten’ staat buiten, een deel binnen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn te bekijken tot en met augustus 2021.
De tentoonstelling in De Klimop, wethouder H. Euvingstraat 6, is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 11.00 tot 16 uur.

Voor meer informatie over ‘Gezichten van de bevrijding’ en de locaties waar het boekje te koop is (onder andere bij onze TIP!) klik hier.