Bloemengroet Gees Verbindt

bloemetje-gees-verbindt

Ruim 200 pot orchideeën zijn maandagmiddag 30 maart door Gees Verbindt* als bloemengroet uitgereikt aan ouderen (om en nabij 80 jarigen), in Gees, Zwinderen, Oosterhesselen en de Etgaarde.

In deze bizarre tijd, met veel zorgen over de verspreiding van het coronavirus zijn ouderen opeens veel persoonlijke contacten kwijt geraakt en is het eenzamer geworden. Met deze bloemengroet wil Gees Verbindt ze opbeuren en aangeven dat velen aan hen denken en ze graag willen helpen.

Hartverwarmend om te ervaren hoe blij verrast men reageert op de bloemengroet en het contactmoment.

*)Gees verbindt: Onder deze naam werken Nei Naoberschap (NN), PKN-kerk Gees (PKN), Hervormde kerk (PKN Oosterhesselen) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) samen op het gebied van activiteiten voor, met name, inwoners van het dorp Gees en omgeving. En dat onder het motto “niet praten maar doen”!

Nei Naoberschap in Coronatijd

Even een berichtje van Nei Naoberschap in verband met het Corona-virus. Het bestuur heeft vanmorgen (via WhatsApp) besproken wat we als Nei Naoberschap kunnen betekenen voor de inwoners van Gees, nu de contacten tot een minimum beperkt moeten worden om het virus in te dammen. Dat betekent ook voor Nei Naoberschap dat niet alle vormen van hulp of ondersteuning nu mogelijk zijn, zeker als dat intensief contact inhoudt tussen mensen. Maar dat betekent niet dat we niets kunnen doen. Boodschappen doen of medicijnen halen is altijd wel te regelen, en Gees kennende zullen velen dat al spontaan doen voor iemand die daar behoefte aan heeft. Als we voldoende afstand bewaren is een praatje ook mogelijk, tenzij iemand griepverschijnselen heeft of verkouden is. Dat geldt ook voor vervoer: niet samen in de auto als iemand klachten heeft. Natuurlijk is bellen met iemand waarvan je weet dat die nu meer alleen zal zijn ook heel wenselijk. Iedereen weet wel wie van z’n buren of uit z’n omgeving het risico loopt een beetje te vereenzamen. En wie via Nei Naoberschap hulp wil inschakelen, voor zichzelf of voor een ander: ons telefoonnummer is 06 – 48416279. Ons e-mailadres: contact@neinaoberschap.nl.

Namens het bestuur van Nei Naoberschap: zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Paasvuur Gees voor 2020 afgelast

Paasvuur_afgelast

Gisteren heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Gees besloten om, naar aanleiding van de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, het paasvuur voor dit jaar niet door te laten gaan. Er mag ook geen snoeihout worden gebracht op de plek waar normaal gesproken de paasbult wordt opgebouwd.

Dorpsbewoners kunnen hun snoeiafval gratis afleveren bij één van de gemeentewerven. De dichtstbijzijnde is in Zweeloo. Meer informatie over de openingstijden vind je hier.
Let op! het is momenteel erg druk bij de gemeentewerven!

ALV Plaatselijk Belang Gees gaat niet door

Coronavirus

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees heeft besloten om, vanwege het Corona-virus, de op 25 maart geplande ALV (Algemene Ledenvergadering) niet door te laten gaan.

Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de ALV uiteindelijk plaats zal vinden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Corona-virus. Omdat de problemen naar verwachting nog wel even zullen aanhouden streven wij naar een datum eind mei/begin juni. Hierover volgt nader bericht.

Tevens heeft het bestuur besloten om het op 11 april geplande Bevrijdingsfeest niet door te laten gaan. Wij zijn voornemens om het Bevrijdingsfeest alsnog in het najaar te laten plaats vinden.

De Geeser Opschoondag, op 21 maart aanstaande, gaat vooralsnog gewoon door. Het betreft hier buiten-activiteiten waarbij de groep beperkt in omvang zal zijn.

Met betrekking tot Koningsdag kunnen wij op dit moment nog geen uitspraak doen. Wanneer de Corona-ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven kan het zijn dat de activiteiten alsnog worden geannuleerd. Houd hiertoe Geesweb in de gaten.

Het bestuur.