Beelden in Gees herleeft met nieuwe eigenaren

beelden in gees

Na een jaar van stilte en afwezigheid kondigen wij de overdracht aan van de prachtige beeldentuin en galerie Beelden in Gees.

Yvo van Marle die ruim tien jaar de bezielende kracht achter dit culturele juweel was, heeft om gezondheidsredenen begin dit jaar de
deuren moeten sluiten en is helaas niet langer in staat de tuin voort te zetten. We bedanken de inwoners van Gees en wijde omgeving, evenals alle kunstenaars en bezoekers van de tuin, voor hun steun en genegenheid gedurende deze periode van afwezigheid.

Yvo’s beeldentuin was niet alleen een mooie landschapstuin met prachtige kunst, maar ook een plaats waar kunstliefhebbers en kunstenaars samenkwamen voor exposities, concerten en ontmoetingen. De leegte die ontstond door de sluiting van de tuin, is door velen in de gemeenschap gevoeld.

Nieuwe eigenaren

Maar nu gaat Beelden in Gees een nieuw hoofdstuk in. Esther en Erik Dokter zijn de nieuwe eigenaren van de beeldentuin. Met ingang van december zullen zij het stokje overnemen en de activiteiten van Beelden in Gees voortzetten. Esther en Erik – beiden ervaren ondernemers met een passie voor kunst en cultuur – gaan de beeldentuin voortzetten en verder uitbouwen. Ze kijken ernaar uit om voorjaar 2024 de poorten weer te openen om oude vertrouwde en nieuwe bezoekers te verwelkomen in deze oase van creativiteit.


Namens Yvo, bedanken we alle vrienden, kunstliefhebbers en kunstenaars die Beelden in Gees tot een bijzondere plek hebben gemaakt. We wensen Esther en Erik alle succes toe in hun onderneming en hopen dat zij de beeldentuin met liefde en toewijding zullen voortzetten net zoals Yvo deed.

Met vriendelijke groet,
namens Yvo van Marle (foto hieronder) en familie
Cisca van Marle

Voor meer informatie over de nieuwe plannen, kijk op de website van de beeldentuin.

Yvo-van-Marle-beeldentuin

Geslaagde bijeenkomst verduurzaming

Verduurzaming-Gees-info-avond-16-11-23

Donderdag 16 november waren zo’n 40 mensen in De Zwerfkei bij elkaar om samen te praten over ons energieverbruik in huis. Hoe kom ik straks aan energie om dagelijks het huis te verwarmen, te koken en te douchen, zonder dat ik nog aardgas gebruik?

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Het is onvermijdelijk dat op enig moment ons aardgas niet meer beschikbaar is. Hoe kunnen we ons daar nu al op voorbereiden, welke maatregelen zijn nu al mogelijk en op welke termijn zijn deze noodzakelijk? De Themagroep Verduurzaming wil met alle bewoners van Gees hierover in gesprek. Deze geslaagde informatieavond was daarvan het startpunt.

Thema’s

Wie doet er mee”, “Hoe kan een huishouden stap voor stap zelf aan de slag” en “Welke technische oplossingen zijn er nu en op termijn mogelijk”. Met deze drie vragen zij we aan de slag gegaan.

Een algemeen gevoel is dat er nog veel onzekerheden zijn: toekomstige prijzen voor gas en elektriciteit, kennis over – en de prijs van – technische oplossingen, al dan niet meedoen in collectieve voorzieningen in het dorp, subsidiemogelijkheden. Al deze zaken hebben voor individuele huishoudens een rol bij de verandering waar zij voor staan. Ook werd er gepleit voor een solidariteitsactie in het dorp: “Laat de energie-transitie geen ‘hobby-voor-rijke-lui’ zijn!“, daarover was iedereen het wel eens.

Hulp

Het idee is om met reisbegeleiders en energiecoaches huishoudens desgewenst te helpen bij het maken van plannen. Mensen zijn en blijven daarbij zelf verantwoordelijk. Samen kun je dan in kaart brengen wat er nu en op termijn in huis zou kunnen en moeten gebeuren. En tips krijgen over maatregelen (besparingen, isoleren) en technische aanpassingen, waaronder bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp. Met ons voorstel voor ondersteuning bespreek je dergelijke zaken eerst met de reisbegeleider en, wanneer de plannen wat concreter worden, met de energiecoach.

Energieproductie en -opslag

Samen met de energiecoöperatie Klencker Energie en de gemeente moeten we er voor zorgen dat er kennis op het gebied van energieproductie en -opslag beschikbaar komt voor het gehele dorp. De energiecoöperatie kan hierin nu al een belangrijke rol gaan spelen.

Geslaagde avond

Dankzij de vele inbreng die we hebben ontvangen, kijken wij terug op een geslaagde avond en kunnen we verder. Dat zal leiden tot meer berichtgeving, ook als antwoord op de vragen die we nu hebben ontvangen,
In het vroege voorjaar van 2024 komt er een vervolgbijeenkomst. Dan gaan we concreter in op de vragen en antwoorden en presenteren we onze vervolgaanpak.

De foto’s van de bijeenkomst vind je HIER.
De transitievisie warmte van de gemeente Coevorden vind je HIER.Heb je actuele vragen of wil je om een andere reden contact met ons zoeken? Mail gerust naar verduurzaming@geesweb.nl.

Groet van de themagroep Verduurzaming,
Jan Arie van Berkum, Rob Drabbe, Hans Hornstra, Roel Fleurke, Rik Rolink.

Doe-mee-energieregeling aangepast

Het milieu en uw portemonnee zijn er soms mee gediend als u een energieslurpend apparaat vervangt voor een meer duurzame uitvoering. In een aantal gevallen kunt u tot € 800,- aan waardebonnen ontvangen zodat u bij de aankoop uw eigen spaargeld minder hoeft aan te spreken. Hoe het vanaf 1 november 2023 werkt kunt u op bijgevoegde tekening (infographic) lezen.

Hulp nodig? Stuur een mailtje naar de themagroep Verduurzaming (verduurzaming@geesweb.nl) of de energiecoöperatie Geeser Stroom (geeserstroom@gmail.com) of spreek één van ons aan.

Jan-Arie van Berkum, Rob Drabbe, Roel Fleurke, Hans Hornstra.

Veel bezoekers bij Gees in Wintersfeer

Vrijdag 24 november was een natte en koude dag. Het koude deel versterkte het winterse gevoel tijdens de eerste dag van Gees in Wintersfeer. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma kwam naar Gees om ’s middags in het tijdelijke dorpscafé bij de start van het evenement te zijn. Én om daarna in het dorp sfeer te proeven. Na haar deden veel bezoekers dat totdat rond negen uur ’s avonds de eerste dag werd afgesloten. Dat er af en toe een forse bui regel (soms hagel) viel drukte de pret niet. Er was, op al die mooie plekken in Gees, voldoende mogelijkheid om de te schuilen en de warmte op te zoeken.
Zaterdag was het weer ons beter gezind en was er nog meer publiek op de been. De huifkarren werden deze dag vooral ingezet om de bezoekers van de geparkeerde auto’s naar en van het evenement te brengen. Het waren twee mooie dagen!

Op het fotoalbum van Geesweb vind je een impressie van beide dagen. Én er is een leuk filmpje:

Nieuwbouw wonen met CPO Gees

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan. Het gebouw van obs De Klimop aan de rand van Gees gaat voor het einde van het jaar tegen de vlakte. Daarmee wordt vaart gemaakt met de realisatie van vijf nieuwbouwwoningen op deze mooie plek in Gees. Dat nieuwbouw wonen gaat via een zogenaamde CPO constructie. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarbij kan een groep bewoners gezamenlijk woningen bouwen. Zij hebben hierdoor meer inspraak en een kostenvoordeel doordat er geen projectontwikkelaar ingeschakeld hoeft te worden. De groep wordt begeleid door een externe adviseur.

Het CPO project De Klimop wordt een groot erf met een brinkje in het midden en daaromheen vijf duurzame, levensloopbestendige schuurwoningen of boerderijwoningen en twee gemeenschappelijke parkeerschuren Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het DNA van Gees. De groene brinkachtige plek is een collectief gebied en kan als ontmoetingsruimte en/of speelplek worden ingericht.

De vanaf prijs is €550.000 voor de kavel, huis en schuurruimte. Én het prachtige, vrij uitzicht over de Geeser es. Alleen kavel 3 en 5 zijn nog beschikbaar. De andere kavels zijn verkocht.
In de brochure van de gemeente Coevorden hieronder vind je meer informatie over het project.Data oud papier voor in de agenda

papiercontainer-met-bord

Elke eerste zaterdag van de maand kun je je oud papier brengen bij de container in de wethouder H. Euvingstraat ter hoogte van De Klimop. De container staat er dan al vanaf vrijdagmiddag.

Zorg je ervoor dat het papier niet wegwaait en dat je de deur na het brengen weer sluit? En de oudpapiercontainer is geen speelplek voor kinderen: we willen gevaarlijke situaties voorkomen.

De container wordt volgend jaar geplaatst op de volgende vrijdagen:

5 januari
2 februari
1 maart
5 april
3 mei
31 mei
5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober
1 november
6 december

Als er straks gebouwd wordt op het perceel van De Klimop, is er een andere plek nodig voor de oudpapiercontainer. Suggesties zijn van harte welkom. Geef ze door aan Plaatselijk Belang

Narcissen, botanische tulpen en krokussen geplant

bollen-planten-11-november

Gees wordt komend voorjaar nog mooier! 11 november hebben we namelijk op 11 verschillende plekken bloembollen geplant. Het gaat om narcissen, botanische tulpen en krokussen. Daar worden de bijen ook blij van. Bedoeling is dat er door het verwilderen de komende jaren steeds meer bloemen bij komen.

16 dorpsgenoten hebben de handen uit de mouwen gestoken voor de bollenplant-actie. Gert Sikken zorgde donderdag al voor het afplaggen van de plekken. Dennis van Heteren en Jan-Arie van Berkum, maakten de grond zaterdag aan het begin van de middag los. En de rest van de vrijwilligers ging bollen planten, voeding toevoegen en de plaggen weer zo goed mogelijk op de plek puzzelen.

Ook in de betonnen bloembakken die op verschillende plekken in het dorp staan, zijn bloembollen geplant. Dan kunnen we nog langer van bloeiende bloemen / planten genieten.

De aanschaf van de bollen is gefinancierd uit het Dorpsbudget voor 2023.

Alle vrijwilligers, heel erg bedankt namens Claudia, Anneke, Liesbeth, Tineke en Gert

Kijk in het fotoalbum voor een aantal foto’s van de actie.

Boek van Gees: De Tweede Wereldoorlog

Wil je de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Het boek van 480 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met
kaarten, documenten, verhalen en 500 foto’s. In de maanden tot de publicatie lichten we hoofdstuk na hoofdstuk een tipje van de sluier op. We vervolgen met hoofdstuk 7: De Tweede Wereldoorlog.

De kok salueert


Eind augustus 1939 besluit de Nederlandse regering dat er aan een algehele mobilisatie niet meer valt te ontkomen en op 29 augustus nemen 144.000 militairen uit heel Nederland de trein naar hun plaats van mobilisatie. Gees is één van de bestemmingen. Daar wordt, in de grote landbouwschuur van Hendrik Meijering aan de Holtweg 5, een militaire keuken gebouwd om te koken voor de soldaten die
hier tijdens de mobilisatie gelegerd zullen zijn. Voor hun onderkomen wordt de danszaal van Frits Boesjes gevorderd; er worden zo’n dertig mannen ingekwartierd. De soldaten kunnen douchen achter de zuivelfabriek. Daar is van golfplaten een huisje gebouwd dat door de fabriek wordt voorzien van warm water. In het gangetje vóór de douche kunnen ze hun kleren ophangen. De vrouwen van veel hier gelegerde soldaten huren in deze tijd een kamer in Gees, onder andere in de voormalige lagere school aan de Dorpsstraat 37. Bij Boesjes verblijven de soldaten ruim een jaar. Frits krijgt er een kleine vergoeding voor, omdat vanwege de inkwartiering er verder geen
bedrijfsvoering mogelijk is. Tussendoor moeten de soldaten nog even naar Dalen, omdat koningin Wilhelmina daar op bezoek komt. De kok is ook mee en de koningin spreekt hem aan met de vraag: “Wat kook je vandaag, kok?” Waarop de kok, met de pollepel aan het hoofd en de hakken tegen elkaar, salueert en antwoordt: “Piepers, Majesteit!”

Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Schrijf je dan in voor het boek ‘Gees, kuieren door duizend jaar dorp’. Het boek zal € 35,- gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting. Voorinschrijving betekent dat je boek wordt gereserveerd. Je hoeft niet vooruit te betalen en je bent nog niet verplicht tot afname. Je kunt alvast inschrijven via boekvangees@gmail.com of deze link.

De presentatie zal plaatsvinden op 9 december 2023.

Foto: De mobilisatie in 1939. Op de foto onder andere Geert Stevens, Hendrik Dekker uit Zwinderen en Kornelis Cornelis.

Laatste nieuws Boek van Gees

foto-flyer-boek-van-gees

GEES Kuieren door duizend jaar dorp. Dat is de titel van het boek over de geschiedenis van Gees. Het boek is nu bijna klaar. De leden van de Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte hebben voor het schrijven van het boek veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees.

Soms gaat het boek met grote stappen door de geschiedenis. Vaak wordt er ook even stil gestaan bij het leven en het wel en wee van voormalige dorpsbewoners. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan de schrijvers ter beschikking gesteld.
Het boek van ongeveer 460 bladzijden – vanaf de prehistorie tot het heden – is rijk geïllustreerd met kaarten, documenten en foto’s. De presentatie zal plaatsvinden op 9 december 2023.

Schrijf je alvast in en krijg korting

Heb je belangstelling voor het boek? Dan horen de initiatiefnemers het graag. Zo weten ze hoeveel boeken ze moeten laten drukken. Voorinschrijvers betalen bovendien een gereduceerde prijs van € 30. Wil je het boek na 9 december kopen, dan betaal je € 35. Het boek is op 9 december af te halen of wordt (tegen vergoeding van de kosten) toegestuurd.
Wil je voorinschrijven? Dat kan via e-mail: boekvangees@gmail.com of via DEZE LINK