Uitnodigingen: Gees Verbindt organiseert weer mooie activiteiten

Gees Verbindt is de afgelopen periode van dit jaar druk in de weer geweest voor hulp aan onze Oekraïense buren in de Wolfskuylen. Op hun verzoek zijn er spullen verzameld voor aanleg  en beheer van groentetuinen en zijn er o.a. fietsen, gereedschappen, kinderwagens en babykleding geleverd. En er zijn koffie-uurtjes met een aantal Oekraïners geweest. Het is hartverwarmend om te constateren hoe massaal en positief er op de oproepen is gereageerd. Tevens worden er door vrijwilligers uit Gees nu ook 2 keer per week taallessen gegeven.

Maar Gees Verbindt [1] heeft ook voor jullie weer een aantal gezellige ontmoetingen en fijne bijeenkomsten georganiseerd.

SamenEten: Elke 1e woensdag van de maand in Pluspunt:
2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari en 1 maart

Graag nodigt Gees Verbindt je uit om samen te eten in het Pluspunt. Elke 1e woensdag van de maand staat vanaf  12.00 uur de tafel mooi gedekt en komt er een heerlijke maaltijd op tafel. Met elkaar eten en ondertussen samen kletsen, onder genot van een drankje. Bij deelname graag je opgeven bij 1 van de onderstaande personen of via de mail: metsmaak@hotmail.com Schroom niet en kom lekker samen eten in het Pluspunt. Of je nu alleengaand bent of met zijn tweeën, jong of al ouder, iedereen is welkom. Kosten € 7,50 per persoon.

KoffieLokaal: Elke 2e dinsdagochtend van de maand in Pluspunt:
8 november, 13 december,10 januari, 14 februari en 14 maart

Elke 2e dinsdagochtend van de maand is er KoffieLokaal in het Pluspunt. KoffieLokaal is een voortzetting van het koffieterras op de minimarkt, tijdens de zomer. Vanaf 10.00 uur kun je binnenlopen. Er is koffie met eigen gebakken lekkers erbij. Alles, net als in de afgelopen zomer, voor € 1,00 per stuk. Je bent van harte welkom!

KoffieKaffee: Elke 3e donderdagmorgen van de maand in Pluspunt:
17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari en 16 maart

Elke 3e donderdagochtend van de maand is er KoffieKaffee in het Pluspunt. KoffieKaffee is een ontmoetingsplek om gezellig samen te kletsen, met ondertussen spelletjes doen, zoals rummikub, kaarten, biljarten en darten. Met daarbij drankje en een hapje. Vrijwillige bijdrage. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Van harte welkom!

Filmavond met korte filmpjes over Gees in Pluspunt: 27 oktober

Geert Kiers vertoont op donderdagavond 27 oktober in Pluspunt zijn filmpjes, met beeld en geluid op bioscoopniveau. Het gaat o.a. over de vroegere feestdagen in Gees, over de Fly-inn Gees, over de rogge-oogst en over het wel en wee van Gees, die herkenningen geven en verhalen uitlokken.

Inloop vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start de film. Er zijn tussentijds pauzes.

Iedereen is van harte welkom!

Drentse middag met verhalen en herkenningen van Anne Doornbos:      Woensdagmiddag 16 november in Pluspunt

Op deze woensdagmiddag 16 november, van 14.00 uur tot 16.30 uur in Pluspunt, zal Anne Doornbos in het Drents over de Drentse cultuur en haar gebruiken vertellen. Anne is schrijver van korte verhalen, liedteksten, toneelstukken, gedichten en columns. Ook is hij de schrijver van de triller “De man die Russich preut”, wat zich in Gees afspeelt. Tevens is Anne voorzitter van de stichting Huus van de Taol. Kortom, het belooft een prachtige middag te worden. Er is een ruime pauze met koffie /thee en volop gelegenheid voor napraten, onder het genot van een drankje en hapje.

Je bent van harte welkom! Vanaf 13.45 uur staat de koffie klaar

Gedenken van overleden dierbare familieleden en vrienden: 18 november

Op vrijdagsnamiddags 18 november, van 18.00 uur tot 20.00 uur, is het kerkgebouw aan de Dorpsstraat van PKN Gees geopend voor iedereen die daar behoefte aan heeft, om een kaarsje aan te steken voor overleden dierbare familieleden of vrienden. Deze gedachtenis is absoluut niet kerkgebonden, maar wordt door Gees Verbindt georganiseerd voor alle mensen uit Gees en omgeving. Er zal stemmige muziek op de achtergrond zijn en gelegenheid om, naast het aansteken van een kaarsje, koffie te drinken en ontmoetingen te hebben.

—————————————————————————————————————————

Voor vragen of verzoeken om vervoer kun je altijd bellen met één van de onderstaande personen:

Adri Kuyper:                                      tel. 06-53673088

Anke Dotinga:                                    tel. 06-27430647

Bernice Oosting:                                tel. 06-52653069

Hans Hornstra:                                   tel. 06-20748453

Harry Euving:                                     tel. 06-22954607

Ina Koopman:                                     tel. 06-54320961

Karel Loth:                                          tel. 06-23437615

Roelof Hessels:                                   tel. 06-20932010

[1] Onder de naam ‘Gees Verbindt’ werken Nei Naoberschap, PKN-kerk Gees, PKN-kerk Oosterhesselen en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt samen op het gebied van activiteiten voor, met name, inwoners van het dorp Gees en omgeving. En dat onder het motto “niet praten maar doen”!


 

Stichting Rondom Gees organiseert motortoer tijdens Gees in Wintersfeer

Vol goede moed stevent de organisatie van Gees in Wintersfeer af op de volgende editie. Die staat, na 2 jaar
coronastop, voor vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2022 in de planning. Stichting Rondom Gees, de organisator
van de jaarlijkse motortoertocht voor antieke motoren, ziet de hervatting van Gees in Wintersfeer met
vertrouwen tegemoet. De stichting wil op beide dagen flink uitpakken met een presentatie van antieke motoren.
Én met een primeur! Een korte tocht van antieke motoren rond Gees. Net als in 2019 kan het publiek op het erf en in de schuur van het ‘Jeudenhoesien’ aan de Oude Steeg een aantal mooie antieke motoren bekijken. De eigenaren van de motoren zijn ter plekke om over hun pronkstukken te vertellen.

Mooie verhalen

Bij zulke oude motoren zijn er vaak mooie verhalen te vertellen. Over de fabrikant en het hele ‘leven’ van zo’n
motor, de restauratie en de huidige staat en alle avonturen die de eigenaar ermee beleefde. De bestuursleden van
Stichting Rondom Gees verwachten dat er zo’n acht motoren van voor 1915 in de etalage staan. Onder andere een
Bradbury 350HP 554 cc uit 1912, een P&M heavy weight 500cc uit 1914, een Harley W sport 600 cc uit 1920 en een
Triumph H 500 cc uit 1920.

Buitenlandse rijders naar Gees

Nieuw dit jaar is dat je de antieke motoren ook rijdend ziet. De verwachting is dat er, naast rijders uit de omgeving
en de rest van Nederland ook buitenlandse rijders naar Gees in Wintersfeer komen. De organisatie wil de rijders én
het publiek graag laten zien hoe mooi Gees kan zijn als het in winterse sferen is gehuld. De antieke motoren en hun
eigenaren passen naadloos in de wintersfeer.

Mooist uitgedoste rijder …mooist uitgedoste bezoeker.

Vaak zijn niet alleen de antieke motoren een bezienswaardigheid, maar ook hun berijders. In de meeste gevallen
past hun kleding bij het bouwjaartal van hun antieke motor. Toch wil de organisatie de deelnemende motorrijders
extra uitdagen door aan de toertocht een prijs te verbinden. Die gaat naar de rijder die het mooiste is uitgedost,
passend bij de winterse sferen van het evenement. Er is nog wel een klein voorbehoud. Als er pekel of sneeuw ligt,
laten de rijders hun pronkstukken onder dak staan en wordt er niet gereden. Hoe dan ook, kun je de motoren op 25
en 26 november bekijken. Bezoekers die mooi in wintersfeer zijn uitgedost, kunnen zich bij de stand van de Stichting Rondom Gees melden. Van hen wordt een foto gemaakt. De bezoeker met de mooiste uitdossing, ontvangt eveneens een prijs.
Noteer dus alvast in je agenda. Vrijdag 25 en zaterdag 26 november van 15.00 tot 21.00 uur. Bij goed weer komen de
motoren rond 15.30 uur terug van hun rit.

Verantwoording Dorpsbudget 2021 (uitvoering 21-22)

Afgelopen jaar is met veel enthousiasme door een flinke groep vrijwilligers gewerkt aan tal van projecten, allemaal gericht op de leefbaarheid in ons dorp. Lees hier de volledige verantwoording of bekijk alleen het overzicht van alle uitgevoerde projecten (inclusief de reserveringen) door hier te klikken.

Hebt u vragen over de verantwoording, leg dan uw vraag voor aan ons als commissie Dorpsbudget door te malen naar dorpsbudget@geesweb.nl.

De commissie Dorpsbudget

Kees van Dijk
Roel Fleurke
Gert de Groot
Denise Smit

Stroombaanmaaien in de Geeserstroom

maaien-geeserstroom

Voor de 3e keer gaat het waterschap Vechtstromen gedeeltes van de beek Geeserstroom maaien. De beek is zo’n 4 meter breed. Ongeveer 2 meter hiervan wordt gemaaid. Dit gedeeltelijk maaien is voor het behoud van beschermde soorten in de natuur.

Het maaien heeft als doel om ervoor te zorgen dat te veel water afgevoerd kan worden via de gemalen Bollema en Oldema. Ook zal de waterstroom, wanneer er weer neerslag valt, weer zichtbaar zijn.

De laatste keer dat er maaionderhoud was, was in 2018. Vanaf nu doet het waterschap dit jaarlijks. Er is namelijk een ontheffing op de natuurbeschermingswet voor de komende 3 jaren. Daarna beheert het waterschap het beekdal volgens de regels van bestendig beheer en volgens de gedragscode Flora & Fauna.

De werkzaamheden beginnen maandag, 24 oktober en duren tot ongeveer eind november.

Kom naar de thema-avonden!

  • Ondernemerschap: 16 november 19.30 uur De Zwerfkei (lees hier alvast een concept voor de visie op Ondernemerschap)
  • Leefbaarheid: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
  • Natuur: Deze avond is al geweest. (lees hier de concept visie)
  • Duurzaamheid: Dezeavond is al geweest. (lees hier de concept visie)

Plaatselijk Belang Gees organiseert vier thema-avonden. Inmiddels zijn daarvan al drie geweest. Deze thema-avonden leiden tot een visie op het thema van die avond. De vier deelvisies verwerken we in de verbeterde Dorpsvisie Gees. Een deelvisie wordt concreter als deze wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsplan. Daarvoor richten we per thema een themagroep op. Op de thema-avonden hebben inmiddels meerdere inwoners zich hiervoor aangemeld. Het Dorpsbudget kan de themagroepen ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen.

Op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop: bijeenkomst thema-groepen

Om de mogelijkheden te verkennen voor het dorpsbudget 2022-2023 nodigt de commissie Dorpsbudget de leden van de themagroepen uit om op dinsdag 29 november 19.30 uur in De Klimop de plannen voor het Dorpsbudget 2022-2023 vorm te geven. Lees hier meer over het Dorpsbudget 2022-2023.


Thema-avonden goed bezocht

Inmiddels hebben we dus alweer drie thema-avonden achter de rug. Deze avonden werden goed bezocht en er werd flink gediscussieerd over de stellingen. Dat leverde mooie ideeën op. Vooral omdat we zien dat de mensen aan de tafels met elkaar de overeenkomsten proberen op te zoeken. Er werd gevraagd ‘wat bedoel je?’, door eerst te begrijpen wat de ander bedoelt ontstaat er ruimte om ook zelf begrepen te worden. Kom jij ook naar de laatste avond op 16 november?

Terugblik op de eerste thema-avond ‘Leefbaarheid’

Op 21 september j.l. werd in de Zwerfkei weer de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees gehouden.

Na de pauze kwam het eerste thema (leefbaarheid) van de conceptdorpsvisie 2022-2027 aan de orde. De werkgroep dorpsvisie heeft de conceptvisie op leefbaarheid toegelicht. Aaan de hand van enkele stellingen hebben de aanwezigen erover van gedachten gewisseld. De werkgroep gebruikt de input om de conceptvisie nog eens goed te bekijken en aan te scherpen. Enkele uitkomsten:

  1. Het is moeilijk om elkaar aan te spreken als je je ergens aan stoort, maar het helpt echt als je met elkaar praat en elkaar probeert te begrijpen. Dat lukt beter als je elkaar kent. 
  2. De Dorpsstraat is druk, en er wordt soms hard gereden, waardoor de veiligheid in het geding komt. Maar een tegengeluid werd ook gehoord. Ja, de Dorpsstraat is druk, maar wordt er echt te hard gereden? En wat kunnen en willen we daar dan aan doen? Dit is een belangrijke kwestie, waarbij de themagroep leefbaarheid een belangrijke rol heeft.
  3. De opkomst bij de ALV, maar ook bij andere activiteiten is niet heel groot. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Uit verschillende groepen kwam de opmerking dat het mooi zou zijn als mensen elkaar herinneren aan belangrijke activiteiten in het dorp en uitnodigen om samen te gaan. Dat is ook nog eens gezellig.

Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden tot besteding van het dorpsbudget in relatie tot dit thema en hebben enkele inwoners aangegeven deel te willen nemen in themagroepen.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep dorpsvisie kijken terug op een goede bijeenkomst.

Thema avond natuur

Op 12 oktober is de bijeenkomst over de concept visie Natuur gehouden. Een goede opkomst met ongeveer 40 bezoekers in de zaal. Na een inleiding van de heer B. Hansman is in tafelgroepen gediscussieerd over stellingen. Een kort verslag volgt hier binnenkort.

De avonden over de Dorpsvisie zijn bedoeld voor alle inwoners van Gees. Ook niet-leden van Plaatselijk Belang Gees zijn welkom, mits zij in Gees wonen. Op de avond wordt de conceptvisie besproken, en de werkgroep dorpsvisie is benieuwd naar feedback van dorpsgenoten. 

De dorpsvisie omschrijft het beeld dat we hebben van de toekomst van Gees. Wat dromen we, hoe zien we ons dorp over 5 of 10 jaar? De visie gaat dus niet in op kwesties die nu spelen. Daar gaan we het op die avond dus ook (nog)niet over hebben. Ook daarvoor hopen we een themagroep te kunnen samenstellen. In deze groep zit ook altijd iemand van PBG om zo de lijntjes kort te houden.

Voor de agenda 

Op 16 november: thema Ondernemerschap

Ook weer in de Zwerfkei om 19:30 uur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep Dorpsvisie hoopt op jouw komst!

Weer Gees in Wintersfeer: 25 en 26 november

Op vrijdag en zaterdag, 25 en 26 november 2022 is  Gees, na twee Covid-jaren weer in wintersfeer. Het dorp wordt dan afgesloten voor alle verkeer om bezoekers de gelegenheid te geven om langs de verlichte straten en boerderijen te komen genieten van ons mooie dorp. Aan een route door het dorp worden in gedeelten van deze verlichte boerderijen en bijbehorende schuren,  door lokale en externe ondernemers diverse goederen, eten- en drinkwaren verkocht. Er is (live) muziek op diverse plekken aan de route. De toegang en het parkeren is gratis. Tijden: 15.00-21.00 uur.

 Zie voor verdere informatie en foto’s van voorgaande jaren op www.geesinwintersfeer.nl

Appels of peren over? Laat ze persen

appels-persen

Ook in Gees zijn er veel bewoners met appels- en perenbomen. Wist je dat je hard fruit kunt laten persen?

Op 16 oktober organiseert Rotary Coevorden een Fruitpersdag in Dalen. Lees hieronder hoe je daar gebruik van kunt maken.

Heb je meer dan 75 kilo hard fruit? Dan kun je je appels/ peren laten persen tot eigen sap dat je terugkrijgt in verpakkingen van 3 of 5 liter. Heb je minder dan 75 kilo? Dan kun je je fruit ook inleveren in ruil voor sap.

Let wel op dat je je van te voren aanmeldt. Je krijgt dan een bevestiging met het tijdstip waarop je wordt verwacht. De Fruitpersdag is op zaterdag 15 oktober van 9.30 tot 17.00 uur op het terrein van de Thyakkerstraat/Burg.Fonteinstraat in Dalen. Aanmelden doe je door te mailen naar jhkoop@planet.nl of te bellen naar Ina Boelen: 06-53244692.

Laten plukken

Geen tijd of zin om te plukken? Rotary Coevorden kan het fruit ook voor je plukken en terug leveren in verpakkingen van 3 of 5 liter. Geef dat dan ook door via hetzelfde mailadres.

Herfstmarkt

Tijdens of na het persen kun je de Herfstmarkt bezoeken. Je vind daar fruit-gerelateerde etenswaren en drankjes. Daarnaast zijn er springkussens en live muziek. Heb je geen fruit in te leveren? Dan is het toch de moeite waard om de Herfstmarkt te bezoeken!

Opening Archeologisch Beleefpunt Klinkenberg

klinkenberg-22-9-2022-GEES

22 september openden Nelleke Vedelaar (gedeputeerde provincie Drenthe) en Jeroen Huizing (wethouder gemeente Coevorden) het archeologisch beleefpunt Klinkenberg. Re-enactmentgroep ‘De Westerwolders’ luisterde de opening op met een Middeleeuws kampement.

De Klinkenberg
De Klinkenberg is een kasteelruïne, gelegen aan de Geeserstroom. In het midden van de 13e eeuw heeft op deze plek een houten kasteel gestaan. Het was geen gewoon kasteel, maar een verdedigingswerk van de bisschop van Utrecht, die hier toen de baas was en ook zelf een leger had. Maar niet iedereen accepteerde zijn gezag en er ontstonden regelmatig gevechten tussen de Drenten, de Heren van Coevorden en de bisschop. Om zich goed te kunnen verdedigen besloot bisschop Wilbrand van Oldenburg op deze plek een kasteel te bouwen. Van daaruit kon hij goed de Tilweg overzien, in die tijd een belangrijke doorgaande weg waar ook de legers overheen trokken. Bovendien lag hier aan de ene kant van het kasteel de Geeserstroom en aan de andere kant een groot moeras, zodat de vijand zijn verdedigingswerk niet gemakkelijk kon aanvallen.

Het kasteel is allang verdwenen, maar resten van de kasteelheuvel en van de gracht er omheen zijn er nog.

Beleefpunt
Om meer bekendheid en zichtbaarheid te geven aan deze historische plek is besloten hier een Archeologisch Beleefpunt te maken, waarop de geschiedenis van de Klinkenberg wordt uitgelegd.

Het Beleefpunt is gefinancierd door Provincie en Gemeente en is een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Plaatselijk Belang Gees.

In het fotoalbum vind je foto’s van de opening.

Energietoeslag voor lage inkomens

Energieprijzen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Daarom heeft het kabinet in het voorjaar besloten dat mensen met een laag inkomen een energietoeslag krijgen van 800 euro. Omdat de energieprijzen nog steeds erg hoog zijn, is de energietoeslag verhoogd met nog eens 500 euro. In totaal gaat het dus om 1300 euro. Je komt in aanmerking als je inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Mogelijk is dit voor u van toepassing. Meer informatie vindt u op de coevorden.nl/energietoeslag.

Hulp bij aanvragen

Wie het lastig vindt om de Energietoeslag digitaal aan te vragen kan hierbij hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bij de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is er elke donderdag van 13:30 tot 16:00 uur tijdens het inloopspreekuur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5 in Coevorden.

Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis in Coevorden (Kasteel 1 in Coevorden) een aanvraagformulier op papier op te halen.

Houtoogst in de boswachterij Gees

Zo nu en dan ontvangen we een bericht van de boswachter, Wenda Kloen. Deze keer gaat dat over de houtoogst in de boswachterij Gees.

Vanaf eind september gaat Staatsbosbeheer beginnen met de houtoogst in boswachterij Gees. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en motorzagen. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor enige overlast zorgen. De werkzaamheden zullen ongeveer enkele weken in beslag nemen.

Blessen en vellen

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en groeien. Bomen krijgen een markering (rode stip) het zogenaamde blessen. Bomen vellen
gebeurt voornamelijk met een oogstmachine, een “harvester”. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

Dunnen en verjongen

In dit bos oogst Staatsbosbeheer hout (niet meer dan 70% van de bijgroei) om de bossen vitaal te houden en het hout als natuurproduct zo duurzaam mogelijk in te zetten. Slechts 3% van het Nederlandse houtverbruik komt uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hout uit onze gebieden wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast (bouwhout, meubels, vloeren etc). Daarmee blijft CO2 vastgelegd. Tak- en tophout laten we hier liggen als voeding voor de bodem. Bij Staatsbosbeheer wordt gewerkt volgens de gedragscode Bosbeheer. Staatsbosbeheer voldoet zo ook aan de eisen van het FSC- keurmerk, de strengste wereldwijde standaard voor duurzaam bosbeheer.

Wat merkt u ervan?

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Het werkgebied is op het bovenstaande kaartje gearceerd.

Meer informatie: voor meer informatie kunt u bellen met de boswachter tel. 088-2844252.
Kijk voor meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst op www.staatsbosbeheer.nl