Bloembakken aan lantaarnpalen. Help jij mee?

Een groepje dorpsgenoten is van plan om aan een aantal lantaarnpalen in de Dorpsstraat bloembakken met bloeiende planten te hangen. Om zo Gees nog wat vrolijker te maken. Vanuit het Dorpsbudget is hier geld voor beschikbaar. Maar om dit plan te kunnen realiseren is er wel hulp nodig. 

De initiatiefnemers hebben ongeveer 4 mensen nodig voor het ophangen van de bloembakken.
Daarnaast is er hulp nodig voor het water geven (1 keer per 14 dagen). Het zou het handigst zijn dat de mensen die vlakbij een bak wonen die bak voor hun rekening nemen. De plekken van de bloembakken kunnen we daar deels op afstemmen. 

Wil jij meehelpen met het ophangen en/of het watergeven van bloembakken aan de lantaarnpalen in de Dorpsstraat?
Meld je dan s.v.p. voor 8 mei aan.
Dat kan bij Tineke Kiers, telefoon 06 – 21 27 16 48. Je kunt ook een briefje met je naam, adres en telefoonnummer bij Tineke in de bus doen (Oude Steeg 6).

Als er genoeg animo is, kunnen de bakken eind mei worden opgehangen.