Complimenten wethouder voor dorpsvisie en vrijwilligers

Namens Plaatselijk Belang Gees en de werkgroep Dorpsvisie is woensdag de Dorpsvisie aangeboden aan Erik Holties, gebiedswethouder. Hij was lovend over de inzet van inwoners van Gees om met elkaar na te denken over de toekomst van Gees en met elkaar te verwoorden wat wij belangrijk vinden. Het resultaat mag er zijn.

We spraken met elkaar ook even over het prachtige boek Kuieren door 1000 jaar Gees en het feit dat het boek in de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Bergsma expliciet werd benoemd als 1 van de mooie mijlpalen in 2023. Ook vertelde hij dat commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma in haar nieuwjaarstoespraak Gees aanhaalde toen ze opriep om naast elkaar te staan, naar elkaar om te zien. Bij de opening van Gees in Wintersfeer was ze blij verrast te zien hoe vrijwilligers samen de schouders zetten onder de problemen die optraden door de aanhoudende regen en bij de drassigheid van het parkeerterrein. Hoe nog steeds plezier zichtbaar was en hoe de tegenslag nauwelijks een belemmering was om de fair tot een groot succes te maken.

Maar ook spraken wij over de uitdagingen waar ook een dorp als Gees voor staat en over de relatie tussen Gees en de Gemeente. Het is goed om te merken dat die relatie  van beide kanten als goed wordt ervaren en dat beide partijen zich zullen blijven inzetten om dat zo te houden.

Tenslotte vertelde Dhr. Holties dat hij onze website had bezocht en onder de indruk was van de overzichtelijkheid, actualiteit en het gebruiksgemak. Het ziet er ook allemaal aantrekkelijk uit! Een compliment voor de beheerders van de website dus!

Siny Vink
voorzitter Plaatselijk Belang Gees