Plannen woningbouw De Klimop

Kom op maandag 28 november 17 – 19 uur naar De Klimop

Geachte buren/ inwoners van Gees,

In Gees werken de gemeente en Plaatselijk belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool “de Klimop” een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door de inwoners van Gees meegedacht over invulling van deze prachtige plek.

Samen met de gemeente is besloten om een groep particulieren de kans te geven om op deze plek levensloopbestendige woningen te ontwikkelen. Voor dit doel is de vereniging CPO Gees-Klimop opgericht.

De vereniging is enthousiast aan de slag gegaan. Er is onder andere een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hierin kun je al een beetje zien hoe het eruit komt te zien.

Wij zouden heel graag de omwonenden en ook de rest van het dorp laten zien hoe wij als vereniging denken over woningbouw op de plek van de school. Om die reden hebben wij samen met Bijker advies en DAAD Architecten een inloopavond gepland.

Op deze avond kunnen we iedereen die dat wil de plannen laten zien en er uitleg over geven. Ook is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan het project.

Loopt u binnen op

Maandag 28 November tussen 17.00 -19.00 uur

Op de OBS de Klimop aan de wethouder H. Euvingstraat 6 in Gees.