Dorpsbudget 23-24 in Uitvoering

Begin februari hebben we weer een ruim aantal inwoners geïnformeerd dat zij hun idee kunnen gaan uitvoeren. Het is echt geweldig dat we in ons dorp – elk jaar weer – nieuwe initiatieven oppakken om de leefbaarheid in ons dorp nog weer wat te verbeteren.
Klik hier om naar het overzicht te gaan van deze initiatieven. Op de lijst zie je ook de naam van de contactpersoon van elk initiatief. De plannen voor 2023-2024 worden bij voorkeur voor eind augustus geheel afgerond.

Wilt u alvast over een idee voor het volgende Dorpsbudget van gedachte wisselen of hebt u een andere vraag, neem gerust contact met ons op. Mail uw idee of vraag naar dorpsbudget@geesweb.nl of benader één van ons rechtstreeks.

Roel Fleurke (06 44030499), Kees van Dijk (06 41791407), Gert de Groot (06 11145761), Denise Smit (06 10243014).