23 maart: opschoondag Gees

Op zaterdag 23 maart was de Landelijke Opschoondag. 15 Geeser-vrijwilligers verzamelden om 9:00 uur bij De Klimop om de toegangswegen tot Gees te ontdoen van vuil.

Jan Hidding had de routes op papier gezet en na kort overleg werden de routes onderling verdeeld. Er was voorzien in vuilniszakken en meer dan voldoende knijpers en hesjes. Na slechts twee uur waren de eersten alweer terug bij De Klimop, waar Anneke Meppelink voor de koffie en broodjes had gezorgd.

De veel gebruikte toegangswegen zoals Schaapveensweg, Geeserweg en Zwinderscheweg scoorden hoog met vuilnis. Veel troep lag er in de sloten; maar door het nu op te ruimen is voorkomen dat het straks in de natuur verdwijnt via de grasmaaiers. Al met al werden er ca. 20 vuilniszakken vuilnis bijeen gezocht. Voor 12:00 uur deponeerden Jan Hidding en ondergetekende deze zakken in de container op de vuilstort van Zweeloo: weg is weg!

Met dank aan twee zeer jeugdige vrijwilligers van de fam. Kuyper en het schitterende weer werd het een succesvolle ochtend! Kleine inspanning en een groot plezier voor ons milieu.
Wolter Piek

De vrijwilligers aan de koffie