ALV Plaatselijk Belang Gees gaat niet door

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees heeft besloten om, vanwege het Corona-virus, de op 25 maart geplande ALV (Algemene Ledenvergadering) niet door te laten gaan.

Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de ALV uiteindelijk plaats zal vinden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Corona-virus. Omdat de problemen naar verwachting nog wel even zullen aanhouden streven wij naar een datum eind mei/begin juni. Hierover volgt nader bericht.

Tevens heeft het bestuur besloten om het op 11 april geplande Bevrijdingsfeest niet door te laten gaan. Wij zijn voornemens om het Bevrijdingsfeest alsnog in het najaar te laten plaats vinden.

De Geeser Opschoondag, op 21 maart aanstaande, gaat vooralsnog gewoon door. Het betreft hier buiten-activiteiten waarbij de groep beperkt in omvang zal zijn.

Met betrekking tot Koningsdag kunnen wij op dit moment nog geen uitspraak doen. Wanneer de Corona-ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven kan het zijn dat de activiteiten alsnog worden geannuleerd. Houd hiertoe Geesweb in de gaten.

Het bestuur.