Andere plek voor brievenbus

We brachten tot nu toe onze post vaak naar de brievenbus aan de gevel van de Geeser Waag. Die bus hing daar al sinds de SPAR daar was gevestigd. Vandaag werd deze brievenbus verplaatst naar de nabij gelegen bushalte. Het is maar even dat je weet! Missen doe je hem niet want de kleur is hetzelfde gebleven.