Belangrijke stap richting glasvezel

Half december werd een belangrijke stap gezet naar de beschikbaarheid van glasvezel voor alle inwoners van de gemeente Coevorden en dus ook Gees

De gemeenteraad van Coevorden stemde in met een financiële bijdrage aan de aanleg van glasvezel in de hele gemeente Coevorden. Ook het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stemde in met een lening. Daarnaast levert Rendo een bijdrage aan de BV die is opgericht vanuit de zes inwonersinitiatieven.

Inmiddels is de Glasvezel Zuidenveld BV opgericht. De BV komt zo snel mogelijk met een voorstel voor een aantal aanbieders. Inwoners kunnen een abonnement afsluiten dat ingaat op het moment dat de aansluiting er is en werkt. 72% van de inwoners tekende al een intentieverklaring; op 1 april 2019 moet 40% van de inwoners echt hebben getekend voor een abonnement om de aanleg te kunnen starten. Vrijwillige ambassadeurs gaan de dorpen in. Meer informatie vind je op www.glasvezelzuidenveld.nl