Coronaproof ALV goed bezocht

In een nauwkeurig uitgedokterde opstelling en bijbehorende looproute vond gisteravond de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees plaats. Het gebouw van de voormalige basisschool De Klimop leende zich daar uitstekend voor doordat de groepen (je moest je van tevoren opgeven) netjes over de klaslokalen werden verdeeld. Dorpsbewoners werden tussen 19.30 en 21.15 uur uur langs vier onderwerpen geleid.

Dorpsvisie en bestuurswisseling
In het algemene deel ging voorzitter Wolter Piek in op onder andere de notulen en de dorpsvisie. Die dorpsvisie is in 2016 gemaakt en loopt tot 2026. De komende tijd wordt, samen met de dorpsbewoners gekeken wat belangrijk wordt gevonden voor de resterende jaren van de dorpsvisie, dus tussen nu en 2026. Daarvoor staan bijeenkomsten op stapel. Siny Vink werd gisteravond benoemd als nieuw bestuurslid en Wolter Piek nam afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Gees. Bedankt Wolter voor jouw jarenlange inzet voor ons dorp Gees! Het bestuur benoemt binnenkort de nieuwe voorzitter.

Herbestemming Klimop
Siny Vink nam de inwoners mee in het proces rondom de herbestemming van het gebouw en terrein van de voormalige basisschool De Klimop. Er is een werkgroep bezig om dit in goed banen te leiden. Siny vertelde onder ander over de contacten met de gemeente Coevorden en het inschakelen van een externe adviseur. De werkgroep denkt vooralsnog aan sloop van het gebouw en de bouw van koopwoningen. Daarbij wordt, zodra er een wat concreter idee ligt, de haalbaarheid getoetst en vervolgens de belangstelling bij de dorpsbewoners. Duidelijk was dat dit een langdurig traject is. De werkgroep houdt de inwoners via verschillende kanalen (Dorpsvlegel, huis-aan-huis flyers, geesweb, geesbook en bijeenkomsten) op de hoogte.

Dorpsbudget
In een ander lokaal vertelde bestuurslid Roel Fleurke, tevens voorzitter van de werkgroep Dorpsbudget, over de voortgang. Voor de aanvraag en besteding van het dorpsbudget (bijna €12000 p/jr.) wordt de Dorpsvisie als uitgangpunt genomen. Uitgangspunt is dat aanvragen van geld uit het Dorpsbudget voor projecten, komen vanuit de bestaande ‘clubs’ binnen het dorp. Voor het komend jaar is er een nieuwe werkgroep samengesteld die dorpsbewoners helpt bij het indienen van een aanvraag. Ook over dit onderwerp worden de inwoners via de verschillende kanalen op de hoogte gehouden.

Financiën
In de aula lichtte penningmeester Geert Lucas de financiën duidelijk toe. De kascommissie stelde een paar kritische vragen maar was unaniem akkoord met de financiële huishouding van de belangenvereniging. Met een compliment aan de penningmeester!

Hans Habers maakte foto’s. Die vind je op het Geesweb fotoalbum.