Rectificatie. Cursus ‘Maaien met de zeis’

Rectificatie
Onderstaand bericht plaatsen wij onlangs op geesweb. Landschapsbeheer Drenthe (LBD) en Plaatselijk Belang Oosterhesselen willen graag aanvullende informatie geven over deze cursus:

  • De cursus wordt georganiseerd door LBD en Plaatselijk Belang Oosterhesselen voor de vrijwilligers die aangesloten zijn bij het netwerk van LBD én dergelijke werkzaamheden uitvoeren (en particuliere aanmeldingen tegen betaling);
  • Het Zuster Moor Park in Oosterhesselen is binnen LBD benoemd als mogelijke locatie om deze cursus te organiseren, het is niet zeker dat deze hier binnenkort zal plaatsvinden;
  • Aan deze cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen en maximaal 2 personen uit éénzelfde vrijwilligersgroep, waarbij vrijwilligers uit het netwerk van LBD voorrang krijgen;
  • Voor vragen over deze cursus kunt u terecht bij Plaatselijk Belang Oosterhesselen (info@pboosterhesselen.nl).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Oorspronkelijke bericht
Landschapsbeheer Drenthe heeft het voornemen binnenkort een cursus ‘Maaien met de zeis’ te organiseren. Bij voldoende belangstelling in het Zuster Mohr Park in Oosterhesselen. Er hebben zich inmiddels enkele belangstellenden aangemeld. Vrijwilligerswerk in landschap, park, bermen, in je dorp worden meestal uitgevoerd met handgereedschap zoals de zeis.
Het is een goed alternatief voor maaiwerkzaamheden met groter materieel en zeer geschikt om bijvoorbeeld hoog gras of een ruigte te maaien. Voor kleinschalig landschapsbeheer kan een zeis een goed alternatief zijn voor een bosmaaier of maaimachine.
Het is duurzaam, nauwkeurig en een goede lichamelijke training.

Met de zeis kun je het bloemrijke gras in je buurt, berm of boomgaard kort houden. Woon je in Gees en lijkt je dit interessant? Bel of mail dan voor meer informatie met Jan-Pier Cleveringa, via J.P. Cleveringa@planet.nl of 06 – 51358291