Dorpsbudget vrijwel geheel toebedeeld

Op 21 december ontving je in je brievenbus een bericht over het Dorpsbudget 2021. Tot 1 september dit jaar hebben we maar liefst € 12.180,- te besteden aan zaken die de leefbaarheid van ons dorp versterken. Die oproep is goed ontvangen. Er zijn twaalf aanvragen ingediend bij de commissie Dorpsbudget. In totaliteit kwamen we op een bedrag van rond de € 14.000,- aan aanvragen.

Na nadere bespreking van de plannen met de indieners ervan, hebben we één plan verwezen naar een andere subsidiepot en zijn een aantal plannen in hun omvang iets teruggebracht. Zoals het nu lijkt, komen we dan mooi binnen het beschikbare budget uit en hoeven we geen enkel plan af te wijzen. Een mooi resultaat dus. De elf plannen worden begin volgende week nog aan een laatste formele toets onderworpen, waarna we verwachten dat we de indieners kunnen berichten dat zij hun plan kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend publiceren we dan de plannen met de namen van de indieners ook hier op Geesweb. Je kunt dan eventueel ook nadere informatie bij hen opvragen.

Heb je een vraag aan de leden van de commissie Dorpsbudget, mail dan naar dorpsbudget@geesweb.nl.
De leden van de commissie zijn Gert de Groot, Henk Diedering, Kees van Dijk en Roel Fleurke.