Enquête over verkeer en vervoer

De gemeente Coevorden werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. De gemeente maakt dit plan
over verkeer en vervoer in de gemeente graag samen met u! We vragen u als dorpsbewoner van Gees om de enquête in te vullen.

Digitale enquête

Er is een digitale enquête opgesteld. Door middel van deze enquête wil de gemeente Coevorden informatie ophalen over de huidige verkeer- en vervoersituatie in de gemeente. In de enquête stelt de gemeente onder andere vragen over de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeren.

Knelpunten en kansen

Ook vragen wij u om op een digitale kaart knelpunten en/of kansen op het gebied van verkeer en vervoer aan te geven. Inwoners, belangenorganisaties, verenigingen en anderen worden van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Ook in het geval u onlangs een knelpunt of kans heeft aangedragen vragen wij u vriendelijk deze ook op de digitale kaart aan te geven.

Invullen kost maar 5 minuten

Het invullen van de enquête duurt zo’n 5 minuten. Wij stellen het zeer op prijs als u dit wilt doen. De resultaten worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het nieuw op te stellen mobiliteitsplan. Het verder bekendmaken of delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

Vul hier de vragenlijst in

LET OP: Op de bovenstaande website staan dus twee verschillende links.

  1. Digitale enquête
  2. Kaart voor knelpunten en kansen (verkeer en vervoer).