Gebouw Pluspunt als centrale ontmoetingsplek

Een bericht van de stuurgroep Plaatselijk Belang en Protestantse Kerk Gees

Beste mensen,

Op initiatief van Plaatselijk Belang Gees (PBG) en de PKN Gees (PKN) is er overleg geweest om te kijken of er een gezamenlijke exploitatie mogelijk is voor het gebouw Pluspunt als een centrale ontmoetingsplek in Gees. De gedachte over een gemeenschappelijke ruimte bestaat al een tijdje binnen Plaatselijk Belang Gees en staat ook opgetekend in de dorpsvisie.

Voor de PKN Gees zou dit inhoud kunnen geven aan de wens om als kerk midden in het dorp te willen staan. De bewoners van het dorp moeten zich welkom voelen in en om de kerk. Afgevaardigden van beide zijden hebben als stuurgroep PBG/PKN hierover vergaderd en als projectgroep hebben Adri Kuyper en Jan Kelder onderzocht wat de behoeften zijn voor het gebruik van Pluspunt.

Door alle Covid maatregelen is de voortgang op een laag pitje komen te staan. Van de oorspronkelijke plannen om alle verenigingen en groepen in Gees uit te nodigen in Pluspunt, om daar hun mening te horen over een mogelijk gebruik van Pluspunt, is daardoor niets van terecht gekomen. Vanwege de voortdurende Covid maatregelen zijn alle mogelijke verenigingen toen maar via de mail benaderd. Er zijn in totaal 29 groepen aangeschreven.

De concrete vraag in de mail aan de vertegenwoordiger van de betrokken verenigingen en groepen was de volgende:

“Heeft jouw vereniging een vergaderstructuur? Zo ja, waar houden jullie die dan en hoe vaak vergaderen jullie per jaar. Het kan zijn dat jullie rondom de keukentafel vergaderen en dus geen gebruik maken van een externe vergaderruimte en dat jullie daar ook geen behoefte aan hebben. Nu niet en in de toekomst ook niet. We willen namelijk van jullie weten of jullie gebruik gaan of willen maken van een vergaderruimte. Graag willen we ook van je horen of jullie nog andere activiteiten of mogelijkheden zien voor het gebouw Pluspunt als centrale ontmoetingsplek in Gees. Graag zouden wij van je vernemen wat jullie daarover aan ons kwijt willen. Alvast bedankt”.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrokken verenigingen en groepen uit Gees aangeven dat er op dit moment onvoldoende belangstelling is. Wel zijn er ideeën geopperd om activiteiten in de toekomst te ontwikkelen, waarin Pluspunt een andere functie kan krijgen en daar een rol kan in gaan spelen. Verder wordt aangegeven dat, door de sloophamer in de Klimop, er meer activiteiten in het Pluspunt zijn te  verwachten. Daarnaast heeft PKN Gees, als gevolg van een positief veranderde financiële positie, het voornemen om zelf de verbouwing en herinrichting van Pluspunt te gaan realiseren. Dan is er ook geen noodzaak meer om gezamenlijk een ingewikkelde juridische structuur op te tuigen.

PKN Gees is daarbij bereid om op eigen risico het Pluspunt te verbouwen en gereed te maken voor meer activiteiten, die tegemoet komen aan de wens van het dorp om een centrale ontmoetingsplek in Gees te hebben. PKN Gees wil bij de komende verbouwing het dorp naar ideeën vragen en haar betrekken bij het maken van de plannen. De uitkomsten en aanbevelingen van de verenigingen en groepen uit Gees zullen hierbij ook worden betrokken. In het najaar van 2021 zal worden gestart met het uitwerken van de plannen. Een aantal ideeën die zijn geopperd om activiteiten in de toekomst te ontwikkelen, waarin Pluspunt een rol kan gaan spelen:

  1. Een plek waar dorpsgenoten elkaar op een ontspannen manier kunnen ontmoeten. Zoals bv. het wekelijkse koffieterras van Koop Lokaal, tijdens de zomermaanden. Dat is goed voor de saamhorigheid en leefbaarheid van het dorp. Ook (vooral) nu er veel nieuwe bewoners in Gees zijn bijgekomen;
  2. Vanuit het dorpsbudget is een idee ‘ingediend’ voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ‘dorpshub’. Een ruimte met openbare werkplekken waar je samen met andere ‘thuiswerkers’ kunt inpluggen. Dat zou in Pluspunt kunnen. Kan mogelijk in een behoefte voorzien;
  3. Niet te veel richten op een vergaderplek maar vooral naar andere activiteiten kijken waarvoor je Pluspunt kunt benutten;
  4. Voor bijzondere activiteiten, zoals inbrengen van oude foto’s of middagen over de historie van Gees;
  5. Op vrijdagmiddagen, halverwege de middag, een soort bruin café organiseren;
  6. Mogelijk kan het de nieuwe locatie van de TIP worden. Veel parkeergelegenheid en een permanente ruimte;
  7. De mogelijkheid om Pluspunt gewoon af te huren voor bijzondere activiteiten, een feestavond, o.i.d.

Hiermee willen we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken over de mogelijkheid om van het gebouw Pluspunt een centrale ontmoetingsplaats in Gees te maken. Daarnaast nodigen we jullie ook uit om reactie te geven, mee te denken en om ideeën en suggesties te geven. Mogelijk komt hierover nog een inloopmiddag/-avond. Als aanspreekpunt kunt je Jan Kelder en Adri Kuyper hierover mailen, bellen of persoonlijk spreken.

Namens de stuurgroep PBG en PKN: