Terugblik Gees in Wintersfeer 2019

Het zit er op, de 7e editie van Gees in Wintersfeer in deze vorm. Bert Oosterga blikt namens het bestuur terug.

Wat heeft het weer meegezeten, wat was er veel publiek en wat was het gezellig. En dit alles zonder noemenswaardige incidenten. Natuurlijk zullen er nog voldoende verbeterpunten zijn, maar wij kunnen er als dorp trots op zijn, dat hier zoiets is gerealiseerd. Dit was alleen mogelijk, omdat zoveel vrijwilligers uit Gees hieraan hun hebben meegewerkt.

Parkeren
Voorafgaand aan het evenement was het nog spannend of het met het parkeren wel goed zou komen, omdat het de donderdag ervoor de gehele dag had geregend. Daarom zijn er vrijdag nog extra rijplaten aangevoerd. Gelukkig ging het over het algemeen goed, maar de verkeersregelaars hadden het wel super druk.

 Aantal locaties uitgebreid
In januari 2019 zijn wij als bestuur begonnen met het uitzetten van de grote lijnen voor deze editie en met name de laatste maanden zijn wij intensief bezig geweest met de voorbereidingen. Er is een mooie flyer en een overzichtelijk programmaboekje gemaakt. Verder is er is veel aan communicatie gedaan, via Facebook, een nieuwe website, verschillende andere sites en kranten. Ook is er extra verlichting aangebracht en mooie kleurrijke bebording. Heel veel tijd is er door onze werkgroep locaties gestoken in de contacten met locatiehouders en het vinden van standhouders. Dat is prima gelukt, want het aantal locaties is uitgebreidvan 42 vorig jaar naar 54 dit jaar, met bijna 100 exploitanten. In de week voorafgaand aan het evenement zag je dat veel inwoners van Gees druk in de weer waren. Dit varieerde van blad harken tot het aanbrengen verlichting. De laatste dagen zijn er veel vrijwilligers op pad geweest om verlichting langs de route aan te leggen, zgn. ruiters te plaatsen, marktkramen rond te brengen en parkeerplaatsen in te richten, inclusief het plaatsen van hekken/bebording  etc.

Boerhoorn
Vrijdagmiddag kwamen wij als bestuur bij elkaar in het oude café van Jan Lanting. Daar werden de laatste puntjes op de i gezet en van daaruit ging Gerard Hegen met zijn boerhoorn  het dorp rond. Het feest kon beginnen!
Al snel kwam de stroom bezoekers op gang en hoorden wij van de verkeersregelaars dat het veel drukker was, dan voorgaande jaren. En die drukte nam alleen maar toe.  Hierdoor was er op bepaalde plekken te weinig licht, zodat de mensen bij vertrek mogelijk moesten zoeken naar hun auto. Daarom hebben wij besloten de volgende dag extra verlichting in te zetten. Op zaterdag kwam het bestuur wederom  voor aanvang bij elkaar bij Jan Lanting om de laatste zaken onderling af te stemmen. Het parkeren op de zaterdag was nog veel drukker dan de dag ervoor. De verkeersregelaars moesten alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden.

Muziek
Zowel op vrijdag als op zaterdag heerste er een goede sfeer en genoten onze gasten van de vele mooie stands en plekken waar men iets lekkers kon eten of drinken. Bij de huifkarren werden actief mensen benaderd om eerst naar de andere kant van het dorp te gaan om zo wat meer spreiding van het publiek te krijgen. Het was op sommige plekken erg druk, maar voor zover ik weet is het nergens uit de hand gelopen. Wel hoorde ik dat door dit succes de nodige eetgelegenheden vroegtijdig nee moesten verkopen, omdat  ze uitverkocht waren. Ook de muziek van o.a.  Klabats en de koren werkte sfeer verhogend.

Veel reacties
Zondagochtend  fietste ik terug van de kerk en hoorde op afstand een bekende horecaondernemer uit ons dorp roepen ‘Bert wat een geslaagd evenement”.  Zo hebben velen van ons vergelijkbare reacties gehad en dat doet ons als bestuur natuurlijk goed.
We bedanken alle mensen uit Gees voor het slagen van dit mooie evenement.
En voor nu, eerst nagenieten, dan evalueren en daarna weer op naar de volgende editie.

Bert Oosterga, namens het bestuur.