Boek van Gees: Een cadeautje van de keizer aan de bisschop

Wilt u de geschiedenis van Gees leren kennen? De Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van Gees. Zij hebben veel informatie verzameld: archieven onderzocht, oude kranten doorsnuffeld en interviews afgenomen met oudere bewoners van Gees. Vele dorpsbewoners hebben hun albums met oude foto’s aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Het boek van ongeveer 400 bladzijden, vanaf de prehistorie tot het heden, is rijk geïllustreerd met veel kaarten, documenten, verhalen en foto’s. De komende maanden lichten we steeds een tipje van de sluier op.
We beginnen bij hoofdstuk 1: een cadeautje van de keizer aan de bisschop

Hendrik II is in de 11e eeuw keizer van het grote Heilige Roomse Rijk. Op een goederenlijst uit 1024, een ‘oorkonde’, staat dat hij diverse landerijen en goederen schenkt aan Adelbold II, de bisschop van Utrecht van 1010-1026. Ook de Graafschap Drenthe hoort daarbij. In 1028 vertelt de opvolger van Hendrik II ̶ keizer Koenraad II ̶ tijdens een bezoek aan Utrecht dat ook nog andere goederen zijn geschonken aan de bisschoppen Adelbold II en aan zijn opvolger Ansfried. Die goederen liggen verspreid over heel Nederland, zoals blijkt uit het lijstje dat hij ter bevestiging aan het bisdom stuurt. Op dat lijstje staan, als enige in het noorden, ook landerijen in Gees: ‘suo aratro de Gezze’. Die schenking van land in Gees aan het bisdom komt later kennelijk terecht bij verschillende kerken en kloosters in het bisdom: bij het kapittel van de Sint-Pieterkerk in Utrecht, bij het domkapittel in Utrecht en ̶ van belang voor Gees ̶ bij het klooster van de Sint-Paulusabdij in Ruinen. Want dat klooster in Ruinen gaat het land in Drenthe beheren. Zo begint het boek over de bijna duizendjarige geschiedenis van Gees en vandaar de titel. Afbeelding: Keizer Koenraad II.

Een fragment uit het boek met de administratie van Koenraad II uit 1028, waar staat ‘suo aratro de Gezze’. Vertaald: ‘zijn land in Gees’.

Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Schrijf je dan in voor het boek ‘Gees, kuieren door duizend jaar dorp’. De werkgroep streeft ernaar dat het boek maximaal € 35,- zal gaan kosten. Voorinschrijvers krijgen € 5,- korting op de uiteindelijke prijs. Voorinschrijving betekent niet dat je vooruit moet betalen of verplicht bent tot afname. Je kunt alvast inschrijven voor het boek bij:
Mieke Venhorst; e-mail: vendijk01@gmail.com, Telefoon: 06-81035262 of Kees van Dijk en Henny Kuipers; e-mail: hennyenkeesingees@gmail.com, Tel:06-41791407 of via deze link.

De werkgroep verwacht dat het boek in het najaar van 2023 verschijnt.