Geeserstroom… het is begonnen

Een update van der werkgroep Geeserstroom, Kees van Dijk en Jaap Euving. Wat is er allemaal gaande?

De aanpak van de Geeserstroom is in een stroomversnelling gekomen:

  1. De Goringdijk wordt verhoogd, opnieuw bestraat en er komt een betere waterafvoer. Hier is de gemeente mee bezig tot eind november. De weg is deze periode afgesloten.
  2. De beek wordt schoongemaakt tussen Bollema en brug van Moret. Het waterschap begint hier in de week van 24 september mee.
  3. Er is een voorstel voor een waterval gemaakt in de Roonboom. Dat voorstel wordt nu na discussie aangepast. Er komt waarschijnlijk een wandelpad overheen.
  4. Staatsbosbeheer (SBB) met de Provincie en wij beiden (Jaap en Kees) hebben een nieuw plantschema gemaakt voor nieuwe houtwallen. Dit ligt bij de Provincie ter beoordeling. SBB kijkt nog naar een aantal knelpunten waarvan we vinden dat die weg kunnen (het dennenbosje achter de Bollema en een deel van de begroeiing in de Roonboom).
  5. De natuurtoets is bijna klaar. Men kijkt alleen nog naar het voorkomen van de waterspitsmuis.
  6. Als de waterval klaar is zal de Roonboom worden uitgebaggerd. Maar dat hangt van de toets af.
  7. Kees heeft 25 september een vergadering op het provinciehuis met de archeoloog van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de archeologen van de provincie en gemeente en opgravers van de Klinkenberg. Doel is het maken van een advies over wat mag en wat niet mag. Dus waar de grenzen liggen van handelen. Daarna hebben we ook een kader voor discussie over de uitkijktoren en andere zaken.
  8. 11 oktober hebben we een bijeenkomst met de groep recreatie (Toreco, gemeente, provincie, SBB en wij). Dan maken we een eerste opzet voor wandelpaden, discussie over ruiterpaden, historische wandeling, wandelpaden voor Zwinderen, etc.

Dus je kunt wel zeggen dat het is begonnen.

Tot zover,
Kees van Dijk en Jaap Euving.