Jaarverslag Nei Naoberschap: veel gedaan in 2023

Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen kijkt terug op een jaar waarin van gebeurde.

De dorpscoöperatie werd in 2016 opgericht met als doel dat iedereen die dat wil moet zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen dorp kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. Nei Naoberschap is er voor iedereen en alle leeftijden. In dat kader werden er in 2023 veel gedaan. In haar jaarverslag kun je het allemaal lezen.

De eerste jaren functioneerde Nei Naoberschap alleen in Gees. In 2019 heeft Zwinderen zich bij Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees aangesloten en is de naam veranderd in Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees-Zwinderen. Uit beide dorpen staan gezamenlijk ruim 150 vrijwilligers klaar om deze ‘naoberhulp’ te realiseren.

Met de werkgroep Gees Verbindt, bestaande uit Nei Naoberschap en de drie kerken in de voormalige gemeente Oosterhesselen, streven we er naar de verbinding tussen de dorpsbewoners te stimuleren. Daarvoor worden regelmatig (ontmoetings-)activiteiten georganiseerd.