Kerk en Plaatselijk Belang in gesprek over Pluspunt

Het gebouw Pluspunt als centrale ontmoetingsplek in Gees. Dat is het onderwerp van gesprek tussen een afvaardiging van Plaatselijk Belang Gees en de Gereformeerde Kerk Gees (PKN). Pluspunt als centrale ontmoetingsplaats in het dorp zou een duurzame oplossing kunnen zijn voor een heel aantal organisaties, verenigingen, activiteiten en werkgroepen die in ons dorp actief zijn en die hun vergaderingen en andere kleine groepsactiviteiten, nogal eens ‘aan de keukentafel’ moeten laten plaats vinden. Een ontmoetingsplek in Gees waar vergaderd, herdacht en gevierd kan worden. Dat is het idee.

Je leest er meer over in de bijgaande flyer die deze week in Gees huis-aan-huis werd verspreid.