Weidevolgelseizoen is begonnen!

Kievitslegsel, wulpennesten, scholekstereieren; het weidevogelseizoen 2021 is weer begonnen. Op vrijdagmiddag 19 maart werd in Zwinderen het eerste kievitslegsel gevonden. De gelukkige vinder kreeg een dag later de wisseltrofee uitgereikt. Traditioneel hebben wij een toast uitgebracht op een succesvol weidevogeljaar en dat we weer meer nesten mogen vinden als in het afgelopen jaar. Toen hebben wij 210 nesten beschermd. Inmiddels (17 april) hebben wij 50 legsels gevonden, waaronder twee wulpennesten en een scholeksternest.

Nieuwe vrijwilligers
Er hebben zich vijf nieuw vrijwilligers gemeld. Zij worden ingewerkt en gaan mee het veld in. Onze werkgroep bestaat hiermee uit 24 vrijwilligers.

Boermarken en gemeente sponsoren stroomrasters
Inmiddels heeft onze werkgroep negen stroomrasters tot zijn beschikking, gesponsord door de Boermarken van Gees, Oosterhesselen, Sleen, Benneveld en de gemeente Coevorden. Wij zijn de besturen van de Boermarken zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage, evenals de gemeente Coevorden voor een forse subsidie vanuit het Stimuleringsfonds. De rasters worden geplaatst rond wulpen- en gruttonesten om deze te beschermen tegen predatie door vossen en marterachtigen. Begin april zijn de eerste twee rasters geplaatst.

Utrasoon geluid
Een andere veelbelovende manier om vossen en andere predatoren te verjagen is het gebruik van wildverjagers die een ultrasoon geluid laten horen als een vos, wezel of das in de buurt verschijnt, waardoor dezen zich laten verjagen. Wij doen mee met aan een provinciaal project om dit uit te proberen en uit te testen. Onlangs heeft de Provincie € 130.000.- beschikbaar gesteld voor het behoud van akker- en weidevogels in onze provincie.

Pasdras gebieden
Een aantal agrariërs en veehouders in onze regio hebben aangegeven belangstelling te hebben voor uitgesteld bewerken van akkers en grasland en de aanleg van een plas-dras gebieden (tijdelijk onder water zetten van gras/bouwland in de winter en het voorjaar). In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe gaan wij verder met hen in overleg.

Bloemrijke akkerranden
Andere agrariërs hebben akker- en slootranden ingezaaid met bloemenrijke mengsels ter verbetering van de biodiversiteit en ter stimulering van het insectenleven.

Honden aan de lijn!
Tenslotte doen wij een dringend verzoek aan hondenbezitters om hun hond aan de lijnen bij wandelen in de buitengebieden om te voorkomen dat zij het veld inrennen en legsel verstoren. En om eigen hondenpoep op te ruimen om zo overdracht van besmettelijke ziektes te voorkomen.

J.P. Cleveringa, coördinator Weidevogelgroep
Tel: 06 – 51358291
j.p.cleveringa@planet.nl

Foto: Het eerste wulpennest op 11 april 2021