Nei Naoberschap in Corona tijd

Voor velen is het een onzekere tijd, bezorgdheid om de eigen gezondheid en die van dierbaren, angst om mogelijk je baan te verliezen, eenzaamheid en misschien wel vooral de onzekerheid over hoelang deze situatie nog gaat duren.

Als Nei Naoberschap merken we dat het in deze tijd voor veel mensen eerder moeilijker is om hulp te vragen dan gemakkelijker. Misschien toch terughoudendheid om anderen lastig te vallen en ook de angst om besmet te worden? Als bestuur van Nei Naoberschap hebben we de laatste maanden vooral gekeken naar wat wel kan, welke hulp nog wel kan worden geboden.  Het is daarom goed te zien en te horen dat, ondanks de huidige omstandigheden, toch veel mensen klaar staan voor anderen die enige hulp goed kunnen gebruiken en dat een aantal van onze inwoners erg blij is met de hulp die ze krijgen van de vrijwilligers.

Afgelopen maanden is er ook een aantal malen overleg geweest met de gemeente over de financiering van Nei Naoberschap. Ons idee was en is dat we door het bieden van hulp geld besparen voor de samenleving, dus ook voor de gemeente. Een kleine jaarlijkse subsidie is genoeg om de kosten te dekken en zo hoeft er ook geen contributie te worden geheven bij de inwoners. De gemeente heeft ingestemd met ons voorstel, op voorwaarde dat we ons doen en laten op schrift zouden stellen. Dat is inmiddels gebeurd; het document ‘Zo kuj ‘t ok doen’ valt ook te lezen op Geesweb, onder het kopje ‘Inspiratie’ onderaan op de pagina van Nei Naoberschap.

Een voorwaarde van de gemeente was ook dat we onze werkwijze zouden delen met andere dorpen en wijken in de gemeente Coevorden. Inmiddels is er hierover een gesprek geweest met een werkgroep van Plaatselijk Belang in Dalen, maar ook met een dorp buiten onze gemeente, Taarlo.

Het meest opvallende resultaat is echter dat we hebben besloten om ons initiatief te delen met Zwinderen, want ook in Zwinderen bleek grote belangstelling voor een georganiseerd naoberschap.  Op de ledenvergadering van Nei Naoberschap in april 2019 is hierover al gesproken en hebben de leden ingestemd met deze samenwerking. Vanwege Corona heeft de besluitvorming hierover wat langer geduurd dan voorzien, maar het is nu rond. De eerste gezamenlijke bestuursvergaderingen zijn geweest en het was niet moeilijk te besluiten om samen verder te gaan onder de naam ‘Nei Naoberschap Gees-Zwinderen’. Het een en ander moet nog worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel maar we zijn ingenomen met de twee nieuwe bestuursleden, Coby Bonhof en Johanna Kelder.

Corona-proof hebben we afscheid genomen van Siny Vink, die toegetreden is tot het bestuur van Plaatselijk Belang Gees. Voor Nei Naoberschap was Siny een inspirerend bestuurslid, met veel kennis van zaken en buitengewoon positief voor de sfeer in het bestuur.

We wensen iedereen sterkte in deze moeilijke en vervelende tijd en u mag altijd een beroep op ons doen.

Bestuur Nei Naoberschap