Nieuwbouw wonen met CPO Gees

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan. Het gebouw van obs De Klimop aan de rand van Gees gaat voor het einde van het jaar tegen de vlakte. Daarmee wordt vaart gemaakt met de realisatie van vijf nieuwbouwwoningen op deze mooie plek in Gees. Dat nieuwbouw wonen gaat via een zogenaamde CPO constructie. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarbij kan een groep bewoners gezamenlijk woningen bouwen. Zij hebben hierdoor meer inspraak en een kostenvoordeel doordat er geen projectontwikkelaar ingeschakeld hoeft te worden. De groep wordt begeleid door een externe adviseur.

Het CPO project De Klimop wordt een groot erf met een brinkje in het midden en daaromheen vijf duurzame, levensloopbestendige schuurwoningen of boerderijwoningen en twee gemeenschappelijke parkeerschuren Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op het DNA van Gees. De groene brinkachtige plek is een collectief gebied en kan als ontmoetingsruimte en/of speelplek worden ingericht.

De vanaf prijs is €550.000 voor de kavel, huis en schuurruimte. Én het prachtige, vrij uitzicht over de Geeser es. Alleen kavel 3 en 5 zijn nog beschikbaar. De andere kavels zijn verkocht.
In de brochure van de gemeente Coevorden hieronder vind je meer informatie over het project.