Vluchtelingen in Wolfskuylen


De gemeente Coevorden gaat plek bieden voor de opvang van 150 tot 250 Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurt op meerdere locaties. Te beginnen in de voormalige groepsaccommodatie op vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen. Daar kunnen naar verwachting zo’n 30 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De gemeente Coevorden kiest voor opvanglocaties met goede ondersteuning en voorzieningen, waarbij de vluchtelingen minimaal 6 maanden maar met een optie op nog eens 6
maanden kunnen worden opgevangen. Lokale samenwerking staat daarbij centraal. Wanneer de locatie precies gereed is om de eerste vluchtelingen op te vangen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de gemeente vaart maakt met de voorbereiding en in de loop van april de eerste vluchtelingen wil opvangen. In Gees en Zwinderen zijn Plaatselijk Belang en de zorgcoöperatie Nei Naoberschap betrokken en ook ‘Gees Verbindt’, waarin met de plaatselijke kerken wordt samengewerkt. Deze organisaties zijn bereid met vrijwilligers ondersteuning te bieden. Voor de coördinatie van vrijwilligers is het steunpunt vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn Coevorden beschikbaar. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar.

De Wolfskuylen

ArieDirk Pellikaan, die samen met echtgenote Tonnie sinds 1997 het vakantiepark runde, kwam met het aanbod. Vorig jaar verkocht hij het park aan het landelijk opererende Hofparken. De groepsaccommodatie is echter de komende tijd nog beschikbaar. Daardoor is het ook voor de nieuwe eigenaar geen probleem dat er vluchtelingen worden opgevangen.

Ruimhartig

De VRD (Veiligheidsregio Drenthe) heeft de coördinatie op zich gekregen om binnen twee weken opvang voor 2000 mensen in onze provincie te organiseren. De afgelopen weken is er in de gemeente Coevorden naarstig gezocht naar geschikte opvanglocaties. Burgemeester Renze Bergsma: “We zijn allemaal geschokt door de beelden uit Oekraïne die ons dagelijks bereiken. Inmiddels zijn
er al miljoenen mensen op de vlucht geslagen en dat worden er elke dag meer. We willen in onze gemeente ruimhartig zijn in de opvang van vluchtelingen en alles doen wat we kunnen om hulp te bieden. Deze mogelijkheid om met lokale samenwerkingspartners huisvesting te bieden grijpen we daarom met beide handen aan.”

De direct omwonenden en de inwoners van Gees en Zwinderen zijn maandag geïnformeerd met een brief.
Op www.coevorden.nl/Oekraïne vind je meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Heb je nog vragen aan de gemeente Coevorden? Je kunt dan mailen naar info@coevorden.nl of bellen met het algemene nummer 14-0524.