Regionale energiestrategie Drenthe, wat merkt u ervan?

Het gebruik van energie is aan het veranderen. De overheid, bedrijven en burgers dienen manieren te vinden om duurzamer met energie om te gaan. In twintig regio’s zijn binnen Nederland door lokale besturen, landbouw- en natuurorganisaties, energiestrategieën ontwikkeld om energie te besparen bij bedrijven en huishoudens én om door te gaan met het ontwikkelen van duurzame energiebronnen. Misschien hebt u al via uw lidmaatschap van LTO Noord of NMF-Drenthe mee gediscussieerd over de inhoud van de energiestrategie in onze regio Drenthe, afgekort de RES Drenthe. Overigens alles nog in concept. Hier een plaatje over het proces van de RES.

Het gaat ons allemaal aan
In onze Drentse RES (klik op de link om naar de site van energievoordrenthe.nl te gaan waar u alles over de RES Drenthe kunt lezen) zijn vier thema’s ontwikkeld: Lokaal eigendom, Energiecoöperatie, Elektriciteit en Warmte. In elk thema worden uitgangspunten vastgelegd waaraan we ons in Drenthe willen houden. Het thema ‘Lokaal eigendom’ regelt bijvoorbeeld dat duurzame investeringen in onze regio voor 50% zijn gebaseerd op eigenaarschap van omwonenden. U kunt dus meepraten en -beslissen als er rond Gees een initiatief gestart zou worden om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen of een windmolen te plaatsen.

Voorlichting in Gees
Het thema ‘Energiecoöperatie’ zet de energiecoöperaties in beweging om u te helpen uw energiegebruik te verminderen of om over te stappen op meer duurzame energiebronnen. Omdat de kosten voor de baat gaan is er een stimuleringsregeling ontworpen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) (klik op de link om naar de site haaldewarmteinhuis.nl te gaan). Mogelijk hebt u al een brief van de gemeente ontvangen met daarin de voucher van € 50,-.
In oktober organiseren we in Gees een voorlichtingsavond over de initiatieven die wij als bestuur van de EC Geeserstroom starten. Zo verwachten we samen met andere coöperaties een warmtecamera aan te schaffen. Daarmee kunnen we dit najaar een warmtescan van uw woning maken waarna u informatie krijgt met welke maatregelen u warmtelekken kunt verminderen. En natuurlijk praten we u op deze avond bij over de mogelijkheden voor een tweede project Postcoderoos. Over de organisatie van deze avond leest u volgende maand meer op Geesweb/Dorpsnieuws of in de brief die we binnen Gees huis-aan-huis verspreiden.

Vragen
Hebt u direct al vragen, bijvoorbeeld voor één van onze energiecoaches, neem dan contact met ons op via geeserstroom@gmail.com of benader één van ons.

Het bestuur van EC Geeserstroom
Hans Hornstra (voorzitter), Roel Fleurke (secretaris), Gerrit Plas (penningmeester), Jan-Roelof Nijenbanning (lid), Geert Lucas (lid).