Rehoboth nog niet verkocht

Wellicht heb je via het Dagblad van het Noorden al vernomen dat de kopers van de voormalige Rehoboth het gebouw ’niet afnemen’. In goed overleg met de gemeente zoeken we nu naar nieuwe kopers die, net als de huidige kopers, een passende bestemming aan het pand willen geven. 

Dat de koop uiteindelijk niet door ging was voor de werkgroep herbestemming scholen een onverwachte boodschap. In mei kwamen de eerste geruchten binnen, de renovatiekosten zouden voor de huidige kopers te hoog uitvallen. Contact met de gemeente over deze geruchten leverde begin mei geen verdere duidelijkheid op. Pas in de tweede helft van juni werd formeel duidelijk dat de gemeente samen met de kopers zoekt naar een oplossing om de school door te verkopen aan een andere gegadigde.

Deze doorverkoop heeft als voordeel dat de leegstand van de school snel kan worden opgeheven. De werkgroep staat achter dat idee maar wil voorkomen dat doorverkoop zonder invloed van de werkgroep plaatsvindt. Er is immers vorig jaar goed met de gemeente en verkopende makelaar samengewerkt om kopers te vinden die een passende bestemming aan het gebouw willen geven. Die samenwerking, met het belang van de inwoners van Gees voor ogen, mag niet verloren gaan nu de huidige kopers om financiële redenen moeten afhaken. Hierover hebben we meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd.

Inmiddels heeft een belangstellende zich gemeld die een vergelijkbare bestemming aan de voormalige school wil geven als de huidige kopers. We hebben via de gemeente de kopers en de nieuwe belangstellende met elkaar in contact gebracht en hopen dat dit tot een goed resultaat leidt. We houden u op de hoogte.

De werkgroep herbestemming scholen,
Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke