Staatsbosbeheer plant nieuw bos in boswachterij Gees

Afgelopen weken is er in boswachterij Gees 3,2 hectare nieuw bos aangeplant.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos.

Het nieuwe bos legt CO2  vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Naast CO2-vastlegging vervult bos nog meer functies: als leefgebied voor veel plant- en diersoorten, om te ontspannen en de natuur te beleven en als bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Beheereenheid Emmen-Sleen heeft de ambitie om de komende jaren grote stukken nieuw bos aan te planten, of spontaan te laten ontwikkelingen. Dit vindt voornamelijk plaats op voormalige akkers en graslanden.

Boswachter Wenda Kloen: “Er zijn veel verschillende soorten aangeplant. Bijvoorbeeld zwarte els, haagbeuk, hazelaar, meidoorn, wilde appel, zoete kers, vuilboom, lijsterbes, vlier, winterlinde, wintereik, zomereik, fladder-iep en acer pseudo”.

Meer informatie
Meer informatie over bos bij Staatsbosbeheer kun je vinden in het dossier Bos maar je kunt ook mailen met boswachter Wenda Kloen. plantlocatie Geeserbos Aanplant Geeserbos 2