Start aanleg nieuw fietspad

De Boermarke (Jaap Euving) en Plaatselijk Belang Gees (Kees van Dijk) zitten sinds 2015 – samen met Provincie, Waterschap, Gemeente en Staatsbosbeheer – in de werkgroep Geeserstroom.

Deze werkgroep heeft een Streefbeeldenkaart voor de Geeserstroom opgesteld, die gedeputeerde Henk Jumelet in 2018 tijdens een dorpsbijeenkomst presenteerde. De kaart en het uitvoeringsplan zijn toen ook besproken met de aanwezigen.
In het plan is een fietspad opgenomen tussen de Plagmadijk en het Bollemagemaal. Dit gaat er binnenkort komen!

Staatsbosbeheer begon deze week met de eerste snoeiwerkzaamheden. Begin volgend jaar legt de gemeente het beton fietspad aan. Het pad voldoet aan de nieuwste eisen voor fietspaden. Een deel van het pad tussen de Goringdijk en de Tilweg wordt wat breder, zodat het toegankelijk blijft voor het landbouwverkeer.

De verwachting is dat het nieuwe fietspad juni 2021 klaar is.