Tevredenheid na schouw Geeserstroom

Negen belangenorganisatie uit de omgeving van de Geeserstroom deden in april 2023 een gezamenlijke schouw.
Dit om te kijken in hoeverre de uitgevoerde uitgevoerde en geplande inrichting-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden bijdragen aan het bestuurlijk vastgestelde streefbeeld van de Geeserstroom. De uitkomst was dat er tevredenheid is bij alle organisaties. Én dat het goed is om met elkaar in gesprek te zijn en de ontwikkelingen in het gebied te volgen.

De schouw werd uitgevoerd door Staatsbosbeheer, waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden, Plaatselijk Belang Gees, Boermarke Gees, LTO, Boermarke Zwinderen en Plaatselijk Belang Zwinderen en Vrienden van de Geeserstroom.

Het waterschap maakt dronebeelden bij hoog- en laagwater situaties die bij een volgende schouw gebruikt kunnen worden.

In het verslag van de schouw lees je de details.