Toertocht naar museum en tingieterij

Op woensdagmiddag 5 juni organiseert Gees Verbindt een tourtocht naar Zuidwolde, met een bezoek aan het cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum en de tingieterij ‘De Wemme’. Er is een rondleiding in het museum en een demonstratie tingieterij, met ruim voldoende tijd voor een praatje en consumpties.

De tocht is met name bedoeld voor degenen die er zelf niet meer zo gemakkelijk op uit kunnen gaan. Er is voldoende ondersteuning aanwezig. Het vervoer gaat met auto’s van vrijwilligers, waarbij u thuis opgehaald kunt worden. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Pluspunt, met een mooie toertocht naar Zuidwolde. De kosten bedragen all-in €15,- per persoon. U kunt zich opgeven bij één van de hieronder vermelde personen. Graag voor 15 mei.

Adri Kuyper (NN); tel. 06-53673088 Bernice Oosting (GKV); tel. 06-52653069 Hans Hornstra (NN); tel. 06-20748453 Harry Euving (GK); tel. 06-22954607 Ina Koopman (GK); tel. 06-54320961 Roelof Hessels (GKV); tel. 06-20932010 Renee Loth (HK); tel. 06-12327235

Kan het nog beter, nog mooier in Gees? Onder de naam ‘Gees Verbindt’ werken Nei Naoberschap Gees (NN), Gereformeerde Kerk Gees (GK), Hervormde kerk Oosterhesselen (HK) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Gees (GKV) samen op het gebied van activiteiten voor, met name inwoners van het dorp Gees en omgeving. En dat onder het motto “niet praten maar doen”! Doelstelling is de onderlinge contacten tussen de bewoners te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan, aanhaken bij reeds lopende activiteiten en gezamenlijk nieuwe activiteiten ontplooien.