Heeft u zich al aangemeld voor de ALV en Dorpsbudget?

Graag nodigen we u uit voor de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees én de bespreking van ons Dorpsbudget op 30 september. Deze avond staat open voor alle inwoners van Gees en wordt vanaf 19.30 uur georganiseerd in De Klimop.

Dit voorjaar moesten we beslissen om de aangekondigde avond van 25 maart af te zeggen. We merken nu dat we uw inbreng missen. We willen graag een actief bestuur zijn door uw gedachten en ideeën over de leefbaarheid van Gees te vertalen naar passende activiteiten in ons dorp. Daarnaast willen we verantwoording afleggen over wat we doen en vragen we uw instemming voor besluiten die we willen nemen. Voor leden van onze vereniging gaat het over

  • de goedkeuring van ons jaarverslag en jaarrekening
  • instemmen met een wisseling in ons bestuur.

Naast deze zaken die de vereniging aangaan zijn er twee thema’s die ons allen raken: het dorpsbudget en de herbestemming van De Klimop. Nadat de avond van 25 maart niet kon doorgaan hebben we akkoord gegeven voor de besteding van het geld uit het dorpsbudget. Maar wat vindt u eigenlijk van de plannen?

De avond van 30 september organiseren we met kleine groepen. Wij verwachten dat bij eventuele aanscherping van de huidige regels omtrent Corona, met deze vorm, de avond toch door kan gaan. Er komen vier thema’s aan bod:

  • Algemeen bestuur van de vereniging (o.a. de bestuurswisseling, 75 jaar bevrijding, bestrijding eikenprocessierups, aankondiging vernieuwing Dorpsvisie)
  • Financiën Plaatselijk Belang (o.a. goedkeuring jaarrekening, financiële positie van de vereniging)
  • Dorpsbudget (o.a. plannen 2020, verschuiving jaarritme, planvorming 2020/2021)
  • Herbestemming van De Klimop.

Op de avond van 30 september zijn er twee groepen van elk maximaal 32 personen. Rond de klok van 20.30 uur is er een korte gezamenlijke buitenactiviteit. Verder kunt u op het schoolplein een kopje koffie drinken en/of een ander drankje. We hopen dus op goed weer.

Let op: Deelnemen aan deze avond is alleen mogelijk na aanmelding. Dat kan via onderstaand opgaveformulier of door het invullen van het antwoordstrookje op de achterzijde van de brief die u aantreft in de Dorpsvlegel van augustus (deze wordt huis-aan-huis verspreid). Uiterste aanmelddatum is 15 september. U krijgt via email een bevestiging van uw aanmelding en tevens hoe laat u wordt verwacht.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Gees

Met hoeveel personen komt u?*
12

Welke vragen heeft u voor de dorpsavond?