Plaatselijk Belang Gees: Van de bestuurstafel

Omdat het nog even duurt voordat de Dorpsvlegel verschijnt, hieronder alvast een nieuwsbericht namens het bestuur van Plaatselijk belang:

De afgelopen maanden zijn bestuurlijk erg druk geweest. De vele commissies rond de bestemming van het dorpsbudget, de Geeserstroom, Energiecooperatie Geeserstroom en Glasvezel hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

We kunnen terugkijken op een uitermate succesvolle Informatiemarkt waarbij alle commissies zich konden presenteren. Inwoners konden nadere uitleg krijgen over de glasvezel en zich laten informeren over de wandel-app Oude Steeg. Vooral de foto’s van oud-Geesenaren trokken veel kijkers.

Op 14 februari vond de bewonersavond plaats met betrekking tot de Geeserstroom. De werkgroep Geeserstroom, bestaande uit Provincie Drenthe, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Coevorden, Staatsbosbeheer, Jaap Euving en Kees van Dijk gaven uitleg aan de plannen die tot dusver waren uitgewerkt. Essentie was dat er overeenstemming is om het onderhoud en beheer van het Geeserstroomgebied van Mepper Hooilanden tot en met de Roonboom. Tevens werd uitleg gegeven over de plaatsing van een uitkijktoren nabij de Klinkenberg. Aan de opkomst, de vragen en de reacties te merken was het een uiterste goede bijeenkomst.

De glasvezel-aanmelding nadert z’n ontknoping. Op de informatie-avond van 5 februari werden de opties uitvoerig toegelicht. Voor 1 april moet de teller voor de gehele gemeente Coevorden (excl. de stad; want die beschikt al over glasvezel) op meer dan 40% aanmeldingen staan. Aangezien de aanmeldingen voor 1 april door de ambassadeurs moeten zijn ingevoerd via internet wordt aanbevolen om uiterlijk 28 maart uw aanmelding definitief te maken. Ook wanneer u denkt niet direct glasvezel te gaan gebruiken is het belangrijk om het 1e jaar een abonnement te nemen; hiermee is de aanleg tot in uw meterkast gefinancierd. In andere plaatsen betalen inwoners soms meer dan € 2000,- aansluitkosten; in onze gemeente hoeft uw alleen maar een jaarabonnement te nemen en het wordt gratis voor u aangelegd. Een kans die u kunt laten lopen, maar waarvan u vervolgens zeker spijt zult krijgen. Meldt u dus op tijd aan!

Op zaterdag 23 maart willen we de bermen van de toegangswegen tot Gees schoonmaken. Deze activiteit valt samen met de landelijke Opschoondag. Iedereen kan meedoen! Alle hulpmiddelen, koffie en goede sfeer worden verzorgd. Verzamelen om 9:00 uur bij De Klimop. Graag zelf handschoenen en indien mogelijk geel hesje meenemen.

De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 27 maart om 20:00 uur in de Zwerfkei. In de Dorpsvlegel en op de website zijn de agenda en het jaarverslag opgenomen. Het belooft een leuke avond te worden. Na de pauze vertellen Gerrit Hegen en Harm Dijkstra over hun locatievoorstelling ‘De toorn van Thunaer’ dat van 4 tot 8 september op de Klencke wordt vertoond.

Het Bestuur