Verantwoording en vervolg dorpsbudget

Eind 2019 startten we met een mooie planning voor een zorgvuldige besteding van het dorpsbudget 2020 waarbij we alle dorpsbewoners aanmoedigen om projecten aan te dragen en mee te beslissen over de besteding. Het was een vervolg op de besteding van het dorpsbudget 2019, waarbij we weer een stap voorwaarts willen maken om dit samen met onze dorpsgenoten op een goede manier op te pakken. Met de verantwoording Dorpsbudget 2019 informeren wij je over de planvorming en uitvoering van dat dorpsbudget. Lees op de pagina dorpsbudget meer over de mogelijkheid om, aan de hand van onze dorpsvisie, zelf keuzes te maken in wat we belangrijk vinden in ons dorp en hoe goed we een doel willen realiseren. We leren daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het hebben gedaan. Op die pagina treft u ook de plannen Dorpsbudget 2020 aan alsmede de verantwoording Dorpsbudget 2018.

Inwonersavond in september
De presentatie van de verantwoording Dorpsbudget 2019 zal plaatsvinden op een nog nader vast te leggen inwonersavond in september dit jaar. Op die avond presenteren we ook de plannen voor het jaar. Over deze plannen lees je in de Dorpsvlegel van mei. Hier vind je het overzicht van de projecten.

De werkgroep Dorpsbudget
Henk Diedering
Kees van Dijk
Roel Fleurke
Gert de Groot
Jan Hidding
Gert Keep
Tineke Kiers
Geert Lucas
Derk Meppelink
Mina Scheperkeuter
Henk Vleems