€ 800,00 om energie te besparen

Hebt u een bruto inkomen van € 1.930,53 of minder, of samen met uw partner minder dan € 2.708,23, vraag dan waardebonnen aan om iets te kopen waarmee u energie bespaart. Hoe het werkt kunt u op bijgevoegde tekening (infographic) lezen.

Hulp nodig? Stuur een mailtje naar de themagroep Verduurzaming (verduurzaming@geesweb.nl) of de energiecoöperatie Geeser Stroom (geeserstroom@gmail.com) of spreek één van ons aan.

Jan-Arie van Berkum, Rob Drabbe, Roeland van Fastenhoudt, Roel Fleurke, Hans Hornstra, Mieke Lansu.